Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP QUY ĐỒNG MẪU

Chia sẻ: abcdef_24

MỤC TIÊU: - Củng cố các kiến thức: quy đồng mẫu. - Rèn luyện cho HS kĩ năng quy đồng theo 3 bước.. - Aùp dụng rútt gọn phân số trước khi quy đồng. II. CHUẨN BỊ: HS: dụng cụ học tập, bảng con… III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Hoạt động của GV Hoạt động của HSHoạt động 1: kiễm tra bài cũ GV:

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP QUY ĐỒNG MẪU

LUYỆN TẬP QUY ĐỒNG MẪU
I. MỤC TIÊU:

- Củng cố các kiến thức: quy đồng mẫu.

- Rèn luyện cho HS kĩ năng quy đồng theo 3 bước..

- Aùp dụng rútt gọn phân số trước khi quy đồng.

II. CHUẨN BỊ:

HS: dụng cụ học tập, bảng con…

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1: kiễm tra bài cũ

GV: nêu quy tắc quy đồng HS: bước 1: tìm MC thường là BCNN.

phân số ? quy đổng phân số dựa Bước 2: tìm thừa số phụ tương ứng: bằng

trên cơ sở nào? cách lấy MC chia cho từng mẫu.

Quy đồng mẫu các phân số sau: Bước 3: nhân tử và mẫu của mỗi phân số

7 13  9 với thừa số phụ tương ứng.
.; ; .
30 60 40
dựa trên tính chất cơ bản của phân số

BCNN(30;60;40)= 120

120:30=4

120:60=2

GV: nhân xét câu trả lời 120:40=3

7
= 7.4 = 28 ; 13 = 13.2 = 26 ;
30 30.4 120 60 60.2 120

 9  9.3  27
= =
40 40.3 120
Hoạt động 2: luyện tập

GV: trước khi quy đồng GV

lưu ý cho HS một số chú ý:

+ nếu phân số cần quy đồng có

mẫu âm ta đổi nó thành mẫu

dương để quy đông.

+ nếu phân số cần quy đống

chưa tối giản rút gọn đưa về bước 1: tìm MC thường là BCNN.
phân số tối giản, rồi quy đồng. Bước 2: tìm thừa số phụ tương ứng: bằng

GV: yêu cầu HS: nêu các bước cách lấy MC chia cho từng mẫu.

quy đồng? Bước 3: nhân tử và mẫu của mỗi phân số

với thừa số phụ tương ứng

1. bài 32 sgk/15 HS: a. BCNN(7;9;21)=63

 4 8  10
=>  4 =  36 ; 8 = 56 ;  10  30
a/ ;; =
7 9 21 7 63 9 63 21 63

b. BCNN= 23.3.11
b/

=> 110 ; 21
GV: Gọi 2 HS trình bày
264 264
lưu ý HS rút gọn và đổi thành phân số có
2 . bài 33 sgk/19
mẫu dương trước khi quy đồng.
GV: làm tương tự
3.bài 34sgk/ 15
4. 35 SBT/ 7

HS: hoạt động theo hướng dẫn của GV

Các nhóm thảo luận trình bày vào bảng
5. bài 36 sgk /16:

GV: cho HS suy nghĩ và thảo nhóm .

luận theo nhóm Nhóm nào đưa ra tên địa danh dầu tiên là

thắng.

Kết quả:

N 1;H 5 11 9
; Y ; O ;
2 12 40 10


M 11 ; S 7 11
I 5;
; A ;
12 18 14 9

HOIANMYSON
GV: giới thiệu sơ lược cho HS

về hai đai danh này
Hoạt động 3: hướng dẫn về nhà

Xem lại các kiến thức vừa ôn tập.

Oâng các quy tắc so sánh phân số ở tiểu học, so sánh số nguyên, học lại các

tính chất cơ bản, r1ut gọn, quy đồng mẫu số của phân số

Chuẩn bị trước bài “ So Sánh Phân Số”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản