Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG II TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

Chia sẻ: abcdef_24

MỤC TIÊU: - ôn tập cho HS về tập hợp các số nguyên, giá trị tuyệt đối của số nguyên, các quy tắc cộng trừ nhân hai số nguyên và các tính chất cảu phép cộng, phép nhân hai số nguyên. - HS vận dụng các kiến thức trên vào các BT . II. CHUẨN BỊ: HS: dụng cụ học tập, bảng con… III. TIẾN TRÌNH

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : ÔN TẬP CHƯƠNG II TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

ÔN TẬP CHƯƠNG II TẬP HỢP CÁC

SỐ NGUYÊN
I. MỤC TIÊU:

- ôn tập cho HS về tập hợp các số nguyên, giá trị tuyệt đối của

số nguyên, các quy tắc cộng trừ nhân hai số nguyên và các

tính chất cảu phép cộng, phép nhân hai số nguyên.

- HS vận dụng các kiến thức trên vào các BT .

II. CHUẨN BỊ:

HS: dụng cụ học tập, bảng con…

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1: lý thuyết

GV: yêu cầu HS trả lời các câu

hỏi 1,2,3 SGK .

HS: tập Z gồm các số nguyên âm, số
Câu 1:sgk/98
hãy viết tập hợp Z các số nguyên dương và số 0.

nguyên? Tập Z gồm các bộ phận

nào?

GV: gọi HS trình bày câu 1.

nhận xét và cho điểm.

HS: a. số đối của a là (-a)
Câu 2: sgk/98

GV: yêu cầu HS trả lời câu 2. b. số đối của a có thể là số nguyên

GV: yêu cầu HS cho VD? âm, số nguyên dương và số 0.

GV: nhận xét và cho điểm. c. số 0 là số bằng số đối của nó.

HS: a.

b. giá trị tuyệt đối của a có thể là số
Câu 3: sgk/98

GV: yêu cầu HS trả lời câu 3. nguyên dương và số 0.

GV: yêu cầu HS cho VD?

GV: nhận xét và cho điểm.

Câu 4 và 5: sgk/ 98 HS:

GV: gọi HS trả lời.
Hoạt động 2: luyện tập

1. bài 107 sgk/98

GV: đề bài cho gì? HS: cho: trục số, các điểm 0,a,b

GV: khi cho 1 trục số ta có thể HS: các chiều và điểm gốc.

xác định được gì?

GV: gọi 3 HS lên trình bày3 HS: xác định các điểm theo yêu cầu.

HS: số nhỏ hơn nằm bên trái, lớn hơn nằm
câu a, b

GV: xác định vị trí các số nhỏ bên phải.

hơn? Lớn hơn. HS: c/ a 0 b= b =
a b
a


GV: gọi 1 HS so sánh -b0 : -a
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản