Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

Chia sẻ: abcdef_24

MỤC TIÊU: HS hiểu và áp dụng các tính chất của phép cộng phân số Có kỹ năng tính một cách hơp lý. Biết quan sát để nhóm các phân số một cách hợp lý II. CHUẨN BỊ : GV: HS: dụng cụ học tập III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Hoạt động của GV

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 6 : Tên bài dạy : TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP

CỘNG PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:

HS hiểu và áp dụng các tính chất của phép cộng phân số

Có kỹ năng tính một cách hơp lý.

Biết quan sát để nhóm các phân số một cách hợp lý

II. CHUẨN BỊ :

GV:

HS: dụng cụ học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:Nội dung ghi bảng
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Giới thiệu bài học:

GV: 1. cộng số nguyên có HS: giao hoán: a+b=b+a

những tính chất nào? Viết các Kết hợp: (a+ b)+c= a+ (c+b)

dạng tổng quát. Cộng với 0: a+0=0+a=a

6 6
HS: a. 2 + 2
2. tính và so sánh: =ø +
7 7 7 7
6 6
a. 2 + 2
và + 6 6
. 2+ 5
= 2+ 5
7 7 7 7 + +
7 7 7 7 7 7
6
+ 6
b. 2 + 5 2 5
+ và + 2 2
7 7 7 7 7 7 + 0=
7 7

c. 2 + 0
7


Hoạt động 2: các tính chất:

GV: qua bài kiểm tra HS: + tính chất giao 1. các tính chất:

bài cũ. Phép cộng phân tính chất giao hoán:
hoán

a
+c c
+a
số có những tính chất cơ + tính chất kết hợp =
b d d b
bản nào? + tính chất cộng với 0
tính chất kết hợp:
GV: viết dạng tổng HS: tính chất giao hoán:
+ p= a+ +p
a
+c c
q q
b d b d
a
+c c
+a
quát các tính chất? =
b d d b
cộng với số 0
tính chất kết hợp:
a
0 = 0 +a = a
+
b b b
+ p= a+ +p
a
+c c
q q
b d b d
cộng với số 0

a
0 = 0 +a = a
+
b b b

HS: nhờ các tính cấht

cơ bản này mà ta có thể

đổi chổ và nhóm các số
GV: vậy trong phép
hạng 1cách tuỳ ý. Sao
cộng c1c tính chất giao
cho việc tính toán được
hoán kết hợp, có ứng
nhanh chóng dễ dàng
dụng gì?
thuận lợi.

Hoạt động 3: vận dụng
GV: từ nhận xét trên 2. vận dụng::

 3 1
tính tổng: HS: A= ++
4 4
3
+ 2 + 1 + 3 + 5  3 1 2 5 3
A= A= + + ++
253
4 7 457 4 4 775
++
775
GV: gọi HS: làm từng Tính chất giao hoán
Tính chất giao hoán
 3 1
bước mỗi bước có giải HS: A= ++
 3 1 4 4
HS: A= ++
4 4
thích đã áp dụng tính
253
++
253 775
++
chất nào? 775
Tính chất kết hợp
Tính chất kết hợp
HS: A= -1+1+ 3
-1+1+ 3 5
HS: A=
5


A=0+ 3 (tính chất cộng
5

với 0)

3
A=
5

HS:

GV: gọi 2 HS: lên làm B=  2 15
++
17 23
bài B, C
 15 4
+ +8
17 19 23
2
+  15 + 15 + 8 4
= +
17 17 23 23 19

4
=-1+1+
19


=0+ 4 = 4
19 19

1
+ 3 +  2 + 5
C=
2 21 6 30
GV: nhận xét
1
+ 1 + 1 + 1
=
2 7 3 6

1
+ 1 + 1 + 1
=
2 3 67


= -1+ 1 =-6/7
7
Hoạt động 4: luyện tập củng cố

1. nêu các tính chất cơ bản của

phép nhân phân số ?

2. bài 48 sgk:

GV: tổ chức cho HS: hình thức chơi

đua thi xem tổ nào vể nhất. HS: chọn

các miếng bìa thích hợp. Đội nào

ghép nhanh nhất, được thưởng điểm.

3. bài 47sgk

yêu cầu HS giải thích

Hoạt động 5: hướng dẫn về nhà

Học thuộc các quy tắc, về phép cộng cơ bản cuả phân sốa3

Làm các BT còn lại SGK

Chú ý cách trình bày.

Chuẩn bị bài mới: chuẩn bị các BT luyên tập. Tiết sau luyện tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản