Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Biểu đồ

Chia sẻ: abcdef_28

A.Mục tiêu: Học sinh đạt được: +Hiểu được ý nghĩa minh họa của biểu đồ về giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng. +Biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “tần số” và bảng ghi dãy số biến thiên theo thời gian. +Biết đọc các biểu đồ đơn giản. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: Bảng phụ ghi

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Biểu đồ

Biểu đồ

A.Mục tiêu:

Học sinh đạt được:

+Hiểu được ý nghĩa minh họa của biểu đồ về giá trị của dấu

hiệu và tần số tương ứng.

+Biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “tần số” và bảng

ghi dãy số biến thiên theo thời gian.

+Biết đọc các biểu đồ đơn giản.

B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

-GV: Bảng phụ ghi bảng 7/9 SGK bảng 8 và phần đóng

khung trang 10 SGK.

-HS: Giấy trong, bút dạ, thước thẳng có chia khoảng.

C.Tổ chức các hoạt động dạy học:

I. ổn định lớp (1 ph)

II. Kiểm tra bài cũ (7 ph)

-Câu 1: +Từ bảng số liệu ban đầu có thể lập được bảng nào?

+Nêu tác dụng của bảng đó.
-Câu 2 (Đưa lên bảng phụ): Thời gian hoàn thành cùng một loại
3 5 4 5 4 6 3
4 7 5 5 5 4 4
sản phẩm (ph) của 35 CN trong một phân xưởng SX được ghi
5 4 5 7 5 6 6
5 5 6 6 4 5 5
63 67 5 5 8
trong bảng sau:

+Dấu hiệu ở đây là gì?

Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu?

+Lập bảng “tần số” và rút ra nhận xét?

* Chữa bài tập

+Dấu hiệu ở đây là thời gian hoàn thành một sản phẩm (ph) của

mỗi CN.

Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 3; 4; 5; 6; 7; 8.

+Bảng tần số: 3 4 5 6 7 8
x
3 7 14 7 3 1 N = 35
n


Nhận xét:

+Thời gian hoàn thành một sản phẩm ngắn nhất là 3 phút.

+Thời gian hoàn thành một sản phẩm dài nhất là 8 phút.

+Đa số công nhân hoàn thành một sản phẩm trong 5 phút.

III.Bài mới (35 ph)

-ĐVĐ: Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng tần số, người

ta còn dùng biểu đồ để cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của
dấu hiệu và tần số. Đó là một biểu đồ đoạn thẳng. Tiết này ta sẽ

nghiên cứu kĩ về biểu đồ.

HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng


Hoạt động 1: Biểu đồ đoạn thẳng

-Trở lại bảng “tần số” lập từ bảng 1 1.Biểu đồ đoạn thẳng:

cùng làm? với HS. ?1:

-Yêu cầu làm ? đọc từng bước và Gi¸ trÞ (x) 28 30 35 50
TÇn sè (n) 2 8 7 3 N = 20

làm theo.

-Đọc từng bước vẽ biểu đồ đoạn

thẳng như ? SGK.

-Trả lời:

+Bước 1: Dựng hệ trục toạ độ.

+Bước 2: Vẽ các điểm có các toạ đọ

đã cho trong bảng.
8
7
6
+Bước 3:Vẽ các đoạn thẳng 5
4
3
-Lưu ý: 2
1
0
28 30 35 50
+Độ dài đơn vị trên hai trục có thể

khác nhau. Trục hoành biểu diễn -BT 10.14 SGK:
HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

các giá trị x, trục tung biểu diễn tần +Dấu hiệu: Điểm kiểm tra toán HKI

số n. của mỗi HS lớp 7C. Số các giá trị

+Giá trị viết trước, tần số viết sau. 50.

-Yêu cầu HS nhắc lại các bước vẽ +Biểu đồ đoạn thẳng.

biểu đồ đoạn thẳng.

-Cho làm bài tập 10/14 SGK

Hoạt động 2: Chú ý

-Đưa biểu đồ hình chữ nhật lên 2.Chú ý:

bảng phụ. Nêu như SGK Ngoài ra còn biểu đồ hình chữ nhật.

-Xem hình 2 SGK. 20

15
-Đọc chú ý SGK.
10

-Đọc phần ghi nhớ SGK. 5

0
1995 1996 1997 1998
Hoạt động 3: Luyện tập củng cố

-Hãy nêu ý nghĩa của việc vẽ biểu -ý nghĩa: Vẽ biểu đồ cho một hình

đồ? ảnh cụ thể đễ thấy, dễ nhìn… về giá
HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

trị của giá trị và tần số.

-Trả lời như SGK.

-Nêu các bước vẽ biểu đồ đoạn BT 8/5 SBT:

thẳng. a)Nhận xét: HS của lớp học không

-Yêu cầu làm BT 8/5 SBT. đều.

Điểm thấp nhất là 2

Điểm cao nhất là 10.

Số HS đạt điểm 5, 6, 7 là nhiều

nhất.

b)Bảng “tần số”:

IV.Đánh giá bài dạy (2 ph).

-Ôn lại bài.

-BTVN: Số11, 12/14 SGK,; 9, 10/ 6 SBT.

-Đọc bài đọc thêm (tr.15, 16 SGK)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản