Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Chia sẻ: abcdef_28

-MỤC TIÊU : -Ôn lại thế nào là 2 đường thẳng song song .Công nhận dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song . - Biết vẽ 9ường thẳng đi qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trươc1 và song son với đường thẳng ấy . - Sữ dụng thành thạo ê ke và thước thẳng , hoặc chỉ riêng thước thẳng để

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG


I-MỤC TIÊU :

-Ôn lại thế nào là 2 đường thẳng song song .Công nhận dấu hiệu

nhận biết hai đường thẳng song song .

- Biết vẽ 9ường thẳng đi qua một điểm nằm ngoài một đường

thẳng cho trươc1 và song son với đường thẳng ấy .

- Sữ dụng thành thạo ê ke và thước thẳng , hoặc chỉ riêng thước

thẳng để vẽ hai đường thẳng song song

II-CHUẨN BỊ : sgk ; thước thẳng , ê ke ; thước đo góc

III- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :

1-Ổn định : kiểm tra sĩ số học sinh

2-Các hoạt động chủ yếu :

Hoạt động của Gv Hoạt động của HS Ghi bảng

Hoạt động 1: Kiểm tra bài

-một hs lên bảng làm


-HS lên bảng làm bài 21sgk bài 21

-Nêu định nghĩa hai đt //? - HS nêu định nghĩa
? với 2 đt3 phân biệt t có thể hai đường thẳng

gặp những trường hợp nào ? song song

1-Nhắc lại kiến

-HS nhắc lại các khái thức lớp 6 ( sgk)
Hoạt động 2: Nhắc lại kiến

niệm 2 đường thẳng
thức lốp 6

-Cho Hs nhắc lại kiến thức //,

lớp 6 sgk -Vị trí của 2 đường

thẳng phân biệt 2- Dấu hiệu nhận

Hoạt động 2: Nhận biết hai biết hai đường

đường thẳng song thẳng song song
-HS làm ?1

-yêu cầu hs làm ?1 a//b (sgk) c

-cho hs quan sát hình bên m//n
0
bằng mắt xem a có song -quansát hình sau a 45


song với b không bằng mắt xem a có
45
song song với b b

không?

-yêu cầu HS kiểm tra lại *nếu 2 đt a và b
a

bằng dụng cụ song song với

nhau ta ký hiệu :
b
-kiểm tra bằng dụng a//b

-phát biểu và công nhận dấu cụ(vẽ đt c cắt a và b -

hiệu đo cặp góc slt ?

-phát biểu dấu hiệu 3-Vẽ hai đường

Hoạt động 3: Vẽ hình thẳng song song

cho điểm M nằm ngoài đt a , Sgk

vẽ đt bđi qua M và //a -HS vừa quan sát *Trình tự vẽ:

-GV hướng dẫn hs vẽ như vừa thực hành cách Dùng góc nhọn

600,(300; 450)của ê
vẽ
sgk

-chú ý :có thể dùng ê e và ke vẽ đường thẳng

thước thẳng hoặc chỉ dùng ê -HS trao đổi để nêu c tạo với a một

góc 600(300;450)
được trình tự vẽ
ke

-dùng góc nhọn của ê ke ( - dùng góc nhọn

300; 600; 450) trên vẽ đt b tạo với

-vẽ cặp gó so le trong bằng đt c góc nhọn đó ở

nhau hoặc cặp góc đồng vị vị trí slt(hoặc đồng

bằng nhau -HS tự tìm ra các vị )với góc thứ

nhóm từ tương nhất =>a//b
Hoạt động 4: luyện tập sữ

đương
dụng ngôn ngữ
2đt //; 2đt//với nhau; đtnày -HS phát biểu lại đn;

//đt kia t/c và nhận xét rút ra

*các mệnh đề toán học : từ cách vẽ

( đ/n; t/c; ?2)

*ký hiệu a//b Bài tập :24

-GV giới thiệu hai đoạn a) …..ký hiệu là :

thẳng song song , hai tia -HS làm bài tập 24 a//b

song song b)…. Thì a//bHoạt động 5: cũng cố -dặn-nhắc lại các mệnh đề cần

nhớ

-làm bài 24 sgk

-BVN: 25-sgk;23;25;26

sbt/78

-chuẩn bị : luyện tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản