Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Kiểm tra chương I

Chia sẻ: abcdef_28

A.Mục tiêu: +Đánh giá khả năng nhận thức các kiến thức của chương I số hữu tỉ, số thực. +Đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải BT. +Đánh giá kỹ năng giải các dạng bài tập cơ bản như: Tính giá trị biểu thức bằng cách hợp lý nhất, rút gọn biểu thức, tìm x trong đẳng thức trong tỉ lệ th

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Kiểm tra chương I

Kiểm tra chương I

A.Mục tiêu:

+Đánh giá khả năng nhận thức các kiến thức của chương I số

hữu tỉ, số thực.

+Đánh giá khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải

BT.

+Đánh giá kỹ năng giải các dạng bài tập cơ bản như: Tính giá

trị biểu thức bằng cách hợp lý nhất, rút gọn biểu thức, tìm x

trong đẳng thức trong tỉ lệ thức, bài toán thực tế…

B.Đề bàI:

Bài 1 (2 điểm): Điền dấu “X” vào ô trống mà em chọn

Nội dung Đún
Câu Sai

g

a
Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số với
1 b


a,b  Z, b  0

2  23
2 23 25
Cộng phân số: + = =
2 7  25
7 25 32
Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho
3
x2 = a

 18 3  18
3
Ta có dãy tỉ số bằng nhau = = =
5  5  30
30
4
 15
25


Bài 2 (2 điểm): Tính giá trị biểu thức bằng cách hợp lý nhất (nếu

có thể)

1 1 1

A= -
 3  0,25    3,25  
2 4 2Bài 3 (2 điểm): Tìm x biết:

4 3 1
a)x + 3,5 - = - b)4x : 16 =
5
7 2 8


0,3 : 0,6

Bài 4 (2 điểm):

Số cây ba tổ trồng tỉ lệ với số học sinh của mỗi tổ, tổng số

cây cả ba tổ trồng được

là 108 cây. Tìm số cây mỗi tổ trồng được, biết tổ 1 có 7

học sinh, tổ 2 có 8 học sinh và tổ 3 có 12 học sinh.

Bài 5 (1 điểm): Tìm x  Q, biết: 1,6 - =0
x  0,2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản