Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Luyện tập biểu đồ đoạn thẳng

Chia sẻ: abcdef_28

A.Mục tiêu: +HS biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “tần số” và ngược lại từ biểu đồ đoạn thẳng biết lập lại bảng “tần số”. +Có kỹ năng đọc biểu đồ một cách thành thạo. +HS biết tính tần suất và biết thêm về biểu đồ hình quạt qua bài đọc thêm. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: +

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Luyện tập biểu đồ đoạn thẳng

Luyện tập biểu đồ đoạn thẳng

A.Mục tiêu:

+HS biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng “tần số” và

ngược lại từ biểu đồ đoạn thẳng biết lập lại bảng “tần số”.

+Có kỹ năng đọc biểu đồ một cách thành thạo.

+HS biết tính tần suất và biết thêm về biểu đồ hình quạt qua

bài đọc thêm.

B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

-GV: +Bảng phụ ghi vài biểu đồ, thước thẳng phấn màu.

-HS : +BT; Bảng nhóm, bút dạ.

C.Tổ chức các hoạt động dạy học:

I. ổn định lớp(1 ph)

II. Kiểm tra bài cũ(7 ph)-Câu hỏi: + Hãy nêu các bước vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

+Chữa BT 11/14 SGK

Số con của 1 hộ gđ (x) 0 1 2 3 4
Tần số (n) 2 4 17 5 2 N = 30
Yêu cầu dựng biểu đồ đoạn thẳng.

III.Bài mới


HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng


Hoạt động 1: luyện tập

-Yêu cầu chữa BT 12/14 SGK: 1.BT 12/14 SGK:

Bảng 16 a)Lập bảng tần số:

Căn cứ vào bảng 16 em hãy thực

hiện các yêu cầuGiá trịđề bài7
của (x) 1 18 20 25 28 30 31 32
Tần số (n) 1 3 1 1 2 1 2 1 N = 12

b)Biểu diễn bằng biểu đồ:

-Trong khi HS 2 làm BT 12 GV đi 3
2,5

kiểm tra vở BT của một số HS. 2
1,5
1
-Cho HS nhận xét bài làm của bạn
0,5
0
và cho điểm. 17 18 20 25 28 30 31 32


-Yêu cầu làm BT 13/15 SGK: GV 2.BT 13/15 SGK: Hình 3/15 SGK

đưa đề bài lên bảng phụ -Biểu đồ hình chữ nhật.

-Hãy quan sát biểu đồ ở hình bên và -16 triệu người.
HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

cho biết biểu đồ trên thuộc loại nào -Sau 78 năm (1999-1921= 78)

-22 triệu người.
?

-Đơn vị các cột là triệu người em

hãy trả lời các câu hỏi sau:

+Năm 1921 số dân nước ta là bao

nhiêu ?

+Sau bao nhiêu năm kể từ năm

1921 thì dân số nước ta tăng lên 60

triệu người ?

+Từ năm 1980 đến 1999, dân số

nước ta tăng thêm bao nhiêu ?

Hoạt động 2: BàI đọc thêm .

-Yêu cầu đọc bài đọc thêm trang 15 a)Đọc “tần suất”

SGK. f = n/N . 100%

- Giới thiệu cách tính tần suất theo -Đọc ví dụ trang 16.

công thức f = n/N

trong đó: N là số các giá trị b)Đọc biểu đồ hình quạt, xem hình
HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

n là tần số của một giá trị 4/15 SGK

f là tần suất của giá trị đó 5% 5%

-Giới thiệu biểu đồ hình quạt như 20%
25%

SGK tr.15.45%
IV. Đánh giá bài dạy (3 ph).

-Ôn lại bài.

-BTVN: Điểm thi học kỳ I môn toán của lớp 7B được cho

bởi bảng sau:

a)Dấu hiệu cần quan tâm là gì?
7,5 5 5 8 7 4 ,5 6,5
Dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá8trị? 8 7 8 ,5 6 5 6,5
8 9 5,5 6 4,5 6 7
b)Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong 6
8 5 7 ,5 7 6 8
7 6 ,5
dãy giá trị của dấu hiệu đó ?

c)Lập bảng “tần số” và bảng “tần suất”.

d)Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng.

-Hãy thu thập kết quả thi học kỳ I môn văn của tổ em.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản