Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Số vô tỉ. KháI niệm về căn bậc hai

Chia sẻ: abcdef_28

A.Mục tiêu: +HS có khái niệm về số vô tỉ và hiểu thế nào là căn bậc hai của một số không âm. +Biết sử dụng đúng kí hiệu ... B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: Bảng phụ vẽ hình 5, kết luận về căn bậc hai và bài tập. Máy tính bỏ túi. Bảng từ, nam châm để chơi “trò chơi”. -HS: Ôn tập định

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Số vô tỉ. KháI niệm về căn bậc hai

Số vô tỉ. KháI niệm về căn bậc hai

A.Mục tiêu:

+HS có khái niệm về số vô tỉ và hiểu thế nào là căn bậc hai

của một số không âm.

+Biết sử dụng đúng kí hiệu ...

B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

-GV: Bảng phụ vẽ hình 5, kết luận về căn bậc hai và bài tập.

Máy tính bỏ túi. Bảng từ, nam châm để chơi “trò chơi”.

-HS: Ôn tập định nghĩa số hữu tỉ, quan hệ giữa số hữu tỉ và số

thập phân, máy tính bỏ túi, bảng phụ nhóm.

C.Tổ chức các hoạt động dạy học:

I. ổn định lớp (1 ph)

II. Kiểm tra bài cũ (7 ph).

-Câu hỏi: +Thế nào là số hữu tỉ?

+Phát biểu kết luận về quạn hệ giữa số hữu tỉ và số

thập phân.
3
+Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng số thập phân: ;
4

17
11


III. Bài mới
2
3
2
-ĐVĐ: Hãy tính 1 ; . Vậy có số hữu tỉ nào mà bình
 
 2


phương bằng 2 không? Bài học hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả

lời.


HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng


Hoạt động 1: Số vô tỉ


-Làm theo hướng dẫn của GV. -Xét bài toán: Cho hình 5.

-Gợi ý: E 1m B

+Tính S hình vuông AEBF.

+Diện tích AEBF và ABCD = mấy 1m x?

lần diện tích tam giác ABF? A F C

+Vậy S hình vuông ABCD bằng

bao nhiêu?

Nếu gọi x là độ dài cạnh AB của D

hình vuông thì ta có x2 = 2. người ta + S AEBF = 1. 1 = 1 (m2)
HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

chứng minh được rằng không có số + S AEBF = 2 S ABF; S ABCD = 4 S ABF.

hữu tỉ nào mà bình phương bằng 2 Vậy S ABCD = 2S AEBF

S ABCD = 2 . 1 (m2) = 2(m2)
và tính được

x=1,4142135623730950488016887 Gọi x là độ dài cạnh AB của hình

vuông thì ta có x2 = 2
...

số này là số thập phân vô hạn mà Ta tính được:

phần thập phân của nó không có x=1,4142135623730950488016887..

một chu kì nào cả. .

-Đó là số thập phân vô hạn không Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số

tuần hoàn. Ta gọi những số như vậy thập phân vô hạn không tuần hoàn

là số vô tỉ Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là

-HS ghi bài vào vở I

Hoạt động 2: Khái niệm về căn bậc hai

Nhận xét : 32= 9 và (-32)= 9
Cho học sinh tính :

32=? và (-32)=? ta nói 3 và (-3) là các căn bậc hai

Học sinh tính và nêu kết quả của 9

Giáo viên cho nhận xét Định nghĩa :
HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

Căn bậc hai của một số a không âm
Nêu định nghĩa sách giáo khoa

là số x sao cho x2=a
Cho học sinh làm?1: tìm các căn

bậc hai của 16 ?1 : 16 có 2 căn bặc hai là :

Cho học sinh đọc khái niệm và kí = 4 và - = -4
16 16


hiệu sgk. -Số dương a có đúng 2 căn bậc hai,

Nêu chú ý sách giáo khoa. một số dương kí hiệu là và một
a


-HS đọc và làm?2 sgk số âm kí hiệu là - số 0 chỉ có
a.

-GV có thể nêu qua cách chứng một căn bậc hai là số 0 và cũng viết

minh các số là những 0 =0.
2 , 3, 5, 6...


số vô tỉ. *Chú ý : Không được viết 4  ±2!


Hoạt động 3: Luyện tập-củng cố

-Cho HS làm bài 82 sgk: Theo mẫu *Bài 82 sgk: Theo mẫu hãy hoàn

hãy hoàn thành bài tập sau: thành bài tập sau:

a. Vì 52 = 25 nên
-2 hs làm trên bảng, mỗi hs làm 2 ý =5
25


b. Vì 72 = 49 nên
-Cả lớp làm ra vở sau đó nhận xét =7
49


c. Vì 12 = 1 nên
bài của bạn. =1
1


Cho hs trả lời nhanh bài 84 SGK
HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

2
Hướng dẫn hs sử dụng máy tính bỏ 2 4 42
d. Vì nên
 
 3 9 93
túi để tính căn bậc hai của một số và
*Bài 84 sgk : Đáp án đúng là D
làm bài tập 86/42 sgk

IV. Đánh giá bài dạy (2 ph).

-Nắm chắc khái niệm về số vô tỉ, khái niệm về căn bậc hai và

cách tính căn bậc hai của một số không âm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản