Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Tỉ Lệ thức.

Chia sẻ: abcdef_28

A.Mục tiêu: 25/9/09. Giảng: 28/9/09 +HS hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững hai tính chất của tỉ lệ thức. +Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức. Bước đầu biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức vào giải bài tập. B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: -GV: Bảng phụ ghi bài tập và

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 7 : Tên bài dạy : Tỉ Lệ thức.

Tỉ Lệ thức.

A.Mục tiêu: Soạn:

25/9/09. Giảng: 28/9/09

+HS hiểu rõ thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững hai tính chất của

tỉ lệ thức.

+Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức. Bước

đầu biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức vào giải bài tập.

B.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

-GV: Bảng phụ ghi bài tập và cáckết luận.

-HS: +Máy tính bỏ túi, bút dạ, bảng phụ nhóm.

+Ôn tập khái niệm tỉ số của hai số x và y (với y  0), định

nghĩa hai phân số bằng nhau, viết tỉ số hai số tỉ số hai số

nguyên

C.Tổ chức các hoạt động dạy học:

I. ổn định lớp (1 ph)

II. Kiểm tra bài cũ (5 ph).

-Câu hỏi: +Tỉ số của hai số a và b với b ≠ 0 là gì? Kí hiệu.
10 1,8
+So sánh hai tỉ số: và .
2,7
15


III. Bài mới

HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng


Hoạt động 1: Định nghĩa


-Trong bài tập trên, ta có hai tỉ số *Đn: Tỉ lệ thức là một đẳng thức của

10 a c
1,8
hai tỉ số (ĐK b, d  0).
=
bằng nhau . Ta nói đẳng
=
b d
2,7
15


a, d là ngoại tỉ; b, c là trung tỉ.
10 1,8
thức =
2,7
15
15 12,5
So sánh: và
là một tỉ lệ thức. Vậy tỉ lệ thức là 17,5
21

15 5 125 5
 15 =
12,5 12,5
gì? = và = =
17,5 17,5
21 7 175 7 21

-Trả lời: Tỉ lệ thức là một đẳng thức
+Viết: 2 : 5 = 6 : 15
của hai tỉ số
+Các số hạng của tỉ lệ thức là 2; 5;
15 12,5
-Yêu cầu so sánh hai tỉ số và
6; 15
17,5
21


15 12,5 +2; 15 là ngoại tỉ, 5; 6 là trung tỉ.
là tỉ lệ thức
-Ta có =
17,5
21

*?1: Xét các tỉ số
-Yêu cầu nêu lại định nghĩa tỉ lệ
a) 2 : 4  2 . 1  1 4 41 1
và :8  . 
thức. 5 54 10 5 5 8 10

2 4
-Nêu cách viết khác của tỉ lệ thức   Có thể lập được tỉ lệ
=
:4 :8
5 5
HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

a:b = c:d, a, b, c, d là các số hạng. thức.

 7 1 1
2 6 1
-Hỏi: Tỉ lệ thức có cách viết b)
= 3 :7  .
5 15 2 27 2

2 1  12 5 1
nào khác? nêu các số hạng của nó?  2 :7  . 
55 5 36 3

-2 HS lên bảng làm?1, HS khác làm 1 21
   2 :7  Không lập
 3 :7
2 55
vào vở
được tỉ lệ thức.
-Yêu cầu làm bài 2 vở BT:

Tìm các tỉ số bằng nhau trong các tỉ

số đã cho rồi lập thành tỉ lệ thức?

-Bài 2 vở bài tập: Các tỉ lệ thức là

24 : 3 = 56 : 7

4 : 10 = 3,6 : 9

Hoạt động 2: Tính chất
HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng

-Đã biết khi có tỉ lệ thức : a = c a c a
= c .bd
mà ?2: Nếu có 
= .bd
b d b d b d

a c
a, b, c, d  Z (b, d  0) theo ĐN  ad = bc. Vậy  ad = bc.
=
b d

phân số bằng nhau ta có ad = bc. Ta
T/c: Trong tỉ lệ thức tích các ngoại tỉ
xem t/c này có đúng với tỉ số nói
bằng tích các trung tỉ.
chung không?
-?3: Nếu có ad = bc. Chia 2 vế cho
-Yêu cầu đọc ví dụ SGK sau đó tự
tích bd
làm?2. ad bc a c
 (bd  0).
= =
bd bd b d
-Sau khi HS làm?2 xong GV giới

thiệu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức:
*T/c: ad = bc
“Trong tỉ lệ thức tích các ngoại tỉ

bằng tích các trung tỉ”.

a c
-Đã biết  ad = bc ngược lại
=
b d


có đúng không? ac dc
 
bd ba
-1 HS lên bảng trình bày cách làm .

-HS tập phát biểu tính chất cơ bản
ab db
 
cd ca
và ghi chép lại.

-Yêu cầu HS làm?3 sau khi đọc VD

sgk

-Yêu cầu bằng cách tương tự hãy
HĐ của Thầy và Trò Ghi bảng
Hoạt động 3: Luyện tập củng cố


-Yêu cầu 2 HS làm bài 46(a, b)/26 - Bài 46/26 SGK: Tìm x:

x 2
SGK. 3,6. x=-2.27 x
a) 
27 3,6

-2 HS lên bảng làm.
=  2.27 x=-15
3,6
-Hỏi: từ cách làm ta có thể rút ra
b)-0,52 : x = -9,36 : 1,38
được muốn tìm 1 trung tỉ hoặc
 x . (-9,36) = -0,52 . 16,38
1ngoại tỉ ta làm thế nào?
 0,52.16,38
+Muốn tìm 1 trung tỉ có thể lấy tích x = = 0,91
 9,36

của ngoại tỉ chia cho trung tỉ kia. Bài 47/26 SGK: a) 6 . 63 = 9 . 42

+Muốn tìm 1 ngoại tỉ có thể lấy tích  6  42 ; 6 9 63 42 63 9
;  ; .

9 63 42 63 9 6 42 6
của trung tỉ chia cho ngoại tỉ kia.
b) 0,24 . 1,61 = 0,84 . 0,46
-Yêu cầu HS làm Bài 47/26 SGK:
 0,24  0,46 ; 0,24 0,84 1,61 0,46
;
 
0,46 1,61 0,84 0,24
0,84 1,61
Lập tất cả các tỉ lệ thức từ đẳng

thức:

IV. Đánh giá bài dạy (2 ph)
-Nắm vững định nghĩa và các tính chất của tỉ lệ thức, các

cách hoán vị số hạng của tỉ lệ thức, tìm số hạng trong tỉ lệ

thức. BTVN: 44, 45, 46c, 48 trang 26 SGK.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản