Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬT

Chia sẻ: abcdef_26

MỤC TIÊU BÀI HỌC: - HS biết được cấu tạo của cái bình đựng nước, cái hộp và bố cục của bài vẽ . - HS vẽ được hình có tỷ lệ gần giống với mẫu. II – CHUẨN BỊ: 1) Đồ dùng dạy – học: * Hình vẽ minh hoạ hướng dẫn các bước vẽ cái bình đựng nước và cái hộp ở các hướng khác nhau. * Hình minh hoạ hướng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản