Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : MÀU SẮC

Chia sẻ: abcdef_26

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Học sinh hiểu được sự phong phú của mầu sắc trong thiên nhiên và tác dụng của mầu sắc đối với cuộc sống con người. - Học sinh biết được một số mầu thường dùng và cách pha màu để áp dụng vào bài trang trí vẽ tranh. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản