Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : MÀU SẮC TRONG TRANG TRÍ

Chia sẻ: abcdef_26

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC - Học sinh hiểu được tác dụng của mầu sắc đối với cuộc sống của con người và trong trang trí. - Học sinh phân biệt được cách sử dụng mầu sắc khác nhau trong một số ngành trang trí ứng dụng. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Một số tranh, ảnh mầu

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản