Giáo án Mỹ thuật lớp 6 : Tên bài dạy : TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM

Chia sẻ: abcdef_26

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Học sinh hiểu cái đẹp của trang trí đường diềm và ứng dụng của đường diềm vào đời sống. - Học sinh biết cách trang trí đường diềm theo trình tự và bước đầu tập tô mầu theo hoà sắc nóng lạnh. - Học sinh vẽ và tô mầu được một đường diềm theo ý mình. II. CHUẨN BỊ: 1. Đồ dùng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản