Giáo án Mỹ thuật lớp 7 : Tên bài dạy : Chữ trang trí

Chia sẻ: abcdef_29

. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu biết thêm về các kiểu chữ ngoài hai kiểu chữ đã học 2. Kỹ năng : Biết cách tạo ra chữ trang trí và sử dụng chúng. 3. Thái độ: Yêu quý trân trọng nghệ thuật trang trí bằng chữ của cha ông. B. PHƯƠNG PHÁP -Quan sát, vấn đáp, trực quan, gợi mở C.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản