Giáo án Mỹ thuật lớp 7 : Tên bài dạy : Đề tài hoạt động trong những ngày nghỉ hè

Chia sẻ: abcdef_29

A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu biết về đề tài hoạt động trong những ngày nghỉ hè 2. Kỹ năng : HS vẽ được tranh về đề tài hoạt động trong những ngày hè 3. Thái độ: HS yêu thích những ngày nghỉ hè, quý những hoạt động lành mạnh và bổ ích, tích cực tham gia hoạt động hè. B. PHƯƠNG

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản