Giáo án Mỹ thuật lớp 7 : Tên bài dạy : Đề tài tranh phong cảnh

Chia sẻ: abcdef_29

A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS hiểu về đề tài phong cảnh là tranh diễn tả vẻ đẹp của thiên nhiên thông qua cảm thụ và sáng tạocủa người vẽ. 2. Kỹ năng: HS biết chọn , cắt và vẽ được một tranh phong cảnh theo ý thích 3. Thái độ : HS yêu mến phong cảnh quê hương, đất nước. B. PHƯƠNG PHÁP: -

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản