Giáo án Mỹ thuật lớp 7 : Tên bài dạy : Đề tài trò chơi dân gian

Chia sẻ: abcdef_29

MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu về đề tài trò chơi dân gian, biết được một số trò chơi dân gian 2. Kỹ năng : HS vẽ được một tranh đề tài trò chơi dân gian 3. Thái độ: HS yêu quý những nét văn hoá TT, tự hoà về TT đất nước. B.CHUẨN BỊ: 1.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản