Giáo án Mỹ thuật lớp 7 : Tên bài dạy : Trang trí đĩa tròn (Tiết 1)

Chia sẻ: abcdef_29

. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu cách trang trí đĩa tròn cơ bản và ứng dụng 2. Kỹ năng : Vẽ trang trí được một đĩa tròn cơ bản và một đĩa tròn ứng dụng. 3. Thái độ: Yêu quý đồ vật, trân trọng nghệ thuật trang trí của cha ông. B. PHƯƠNG PHÁP -Quan sát, vấn đáp, trực quan -Luyện tập,

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản