Giáo án Mỹ thuật lớp 7 : Tên bài dạy : Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật

Chia sẻ: abcdef_29

MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu cách trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật 2. Kỹ năng : HS tran trí được một đồ vật có dạng hình chữ nhật 3. Thái độ: HS yêu thích việc trang trí đồ vật B.CHUẨN BỊ: 1.GV: - Đề bài - Một số bài mẫu về trang trí đồ vật dạng hình chữ nhật 2 HS : Giấy, chì màu tẩy,

Nội dung Text: Giáo án Mỹ thuật lớp 7 : Tên bài dạy : Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật

 

  1. Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu cách trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật 2. Kỹ năng : HS tran trí được một đồ vật có dạng hình chữ nhật 3. Thái độ: HS yêu thích việc trang trí đồ vật B.CHUẨN BỊ: 1.GV: - Đề bài - Một số bài mẫu về trang trí đồ vật dạng hình chữ nhật 2 HS : Giấy, chì màu tẩy, Phác thảo nét C.TIẾN HÀNH I.ổn định tổ chức (1'): Kiểm tra sĩ số II. Nội dung kiểm tra -Ra đề: Vẽ một bài trang trí dồ vật có dạng hình chữ nhật Kích thước : 18 x25 cm
  2. Màu : Tuỳ chọn III. Thu bài và dặn dò (2') - chuẩn bị bài 10 - Vẽ tranh đề tài cuộc sống quanh em -Sưu tầm tranh về thiên nhiên cuộc sống. Đáp án - Biểu điểm Nội dung rõ ràng : 3điểm Bố cục chuẩn : 3điểm Hình vẽ chắc khoẻ : 2 điểm Màu sắc tươi sáng : 2điểm
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản