Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Đề tài ước mơ của em

Chia sẻ: abcdef_33

I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh biết khai thác nội dung đề tài Ước mơ của em. *Kỹ năng: - Vẽ được bức tranh thể hiện ước mơ theo ý thích. *Thái độ: - Chăm ngoan, học giỏi, yêu quê hương đất nước. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; - Tranh trong bộ ĐDDH Mỹ thuật 8. - Tranh ảnh nói về mơ ước của học sinh. Học sinh; - Tranh, ảnh sưu tầm được. - Đồ dùng vẽ. 2.Phương pháp dạy học: - Trực quan, vấn đáp. III. Tiến trình dạy học. 1.Tổ chức: Khối...

Nội dung Text: Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Đề tài ước mơ của em

Đề tài ước mơ của em

I.Mục tiêu.

*Kiến thức: - Học sinh biết khai thác nội dung đề tài Ước mơ của

em.

*Kỹ năng: - Vẽ được bức tranh thể hiện ước mơ theo ý thích.

*Thái độ: - Chăm ngoan, học giỏi, yêu quê hương đất nước.

II.Chuẩn bị.

1.Đồ dùng dạy học:

Giáo viên; - Tranh trong bộ ĐDDH Mỹ thuật 8.

- Tranh ảnh nói về mơ ước của học sinh.

Học sinh; - Tranh, ảnh sưu tầm được.

- Đồ dùng vẽ.

2.Phương pháp dạy học: - Trực quan, vấn đáp.

III. Tiến trình dạy học.

1.Tổ chức: Khối 8

2.Kiểm tra đồ dùng vẽ.

3.Bài mới.( GV giới thiệu bài)
Thiết
Thời
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh bị tài
gian
liệu
Hoạt động 1. Hướng dẫn HS I. Quan sát, nhận xét
8p

tìm và chọn nội dung đề tài.

GV gợi ý HS: Ước mơ là khát Học sinh nghe giáo viên

vọng của mọi người như; giới thiệu về đề tài. Tranh

được sống hạnh phúc, mạnh ảnh

khoẻ, giàu có, làm bác sỹ, chân

giáo viên…ước mơ thể hiện dung

qua lời chúc tụng hoặc qua lời thiếu

ước nguyện… nhi

GV: cho HS xem tranh và đặt

câu hỏi

? Tranh có nội dung gì,

? Có những hình tượng nào,
bố cục được sắp xếp ra sao.

? Hình vẽ và màu sắc được HS trả lời câu hỏi về:

thể hiện như thế nào. - Bố cục

? Có thể vẽ những tranh nào - Màu sắc

về đề tài Ước mơ của em. - Hình vẽ

GV phân tích cách thể hiện

bức tranh qua cách bố cục,

màu sắc, hình vẽ….

8p

II. Cách vẽ.Hoạt động 2. Hướng dẫn HS Hình

trang trí quạt giấy. minh

họa

GV yêu cầu HS nhớ lại cách cách

vẽ ở những bài vẽ trước. vẽ
Tìm và chọn nội dung

phù hợp với đề tài. tranh

- Bố cục mảng chính , minh

phụ hoạ

- Tìm hình ảnh, chính

phụ

- Tô màu theo không

Hoạt động 3. Hướng dẫn HS gian, thời gian, màu
25p

tươi sáng.
làm bài

GV gợi ý HS tìm chọn nội

dung để vẽ: ước mơ thành nhà

kiến trúc sư, du hành vũ Học sinh làm bài

trụ…..

GV theo dõi gợi ý cho từng

học sinh nhưng không gò ép
5p

theo cách nghĩ của mình.Hoạt động 4. Đánh giá kết
quả học tập. Bài vẽ

GV treo một số bài vẽ và gợi của

ý HS nhận xét: Học sinh tự xếp loại bài vẽ học

+ Cách chọn đề tài? sinh

+ Hình ảnh và màu sắc?

GV yêu cầu HS tự xếp loại

theo bài vẽ theo cảm nhận

riêng.

Băng

HDVN: dán

- Chuẩn bị tranh ảnh về bảng

lều trại.

- Đồ dùng vẽ.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản