Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Minh hoạ truyện cổ tích

Chia sẻ: abcdef_33

I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Phát triển khẳ năng tưởng tượng và biết cách minh hoạ truyện cổ tích. *Kỹ năng: - Vẽ minh hoạ được một tinh tiết trong truyện. *Thái độ: - Học sinh yêu thích truyện cổ tích trong nước và thế giới. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; - Một số truyện tranh cổ tích và bộ ĐDDH lớp 8. - Hình gợi ý cách vẽ minh hoạ. Học sinh; - Một số truyện cổ tích. - Đồ dùng vẽ của học sinh. 2.Phương pháp dạy học: - Quan sát, luyện tập. III....

Nội dung Text: Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Minh hoạ truyện cổ tích

Minh hoạ truyện cổ tích

I.Mục tiêu.

*Kiến thức: - Phát triển khẳ năng tưởng tượng và biết cách minh hoạ

truyện cổ tích.

*Kỹ năng: - Vẽ minh hoạ được một tinh tiết trong truyện.

*Thái độ: - Học sinh yêu thích truyện cổ tích trong nước và thế giới.

II.Chuẩn bị.

1.Đồ dùng dạy học:

Giáo viên; - Một số truyện tranh cổ tích và bộ ĐDDH

lớp 8.

- Hình gợi ý cách vẽ minh hoạ.

Học sinh; - Một số truyện cổ tích.

- Đồ dùng vẽ của học sinh.

2.Phương pháp dạy học: - Quan sát, luyện tập.

III. Tiến trình dạy học.

1.Tổ chức:

2.Kiểm tra đồ dùng vẽ.

3.Bài mới.( GV giới thiệu bài)
Thiết
Thời
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh bị tài
gian
liệuHoạt động 1. Hướng dẫn học I. Quan sát, nhận xét

sinh tìm và chọn nội dung đề

tài.

GV gợi ý học sinh:

+ Chọn một truyện cổ tích của Một số

Việt Nam hoặc của thế giới để truyện

minh hoạ. cổ tích

+Tranh minh hoạ làm cho tác

phẩm rõ và hấp dẫn hơn.

+ Có thể vẽ tranh theo cốt

truyện.

+ Có thể vẽ theo tình tiết nổi

bật, hấp dẫn nhất của tác

phẩm.
+Tranh minh hoạ có lời hoặc

không.

GV yêu cầu một HS giới thiệu

một số tranh truyện cổ tích.

GV phân tích, nhận xét, bổ

sung.

II. Cách tạo dáng và trang

trí.Hình

- Tìm và chọn nội minh

họa
dung.

- Tìm bố cục mảng cách

chính, mảng phụ có vẽ

Hoạt động 2. Hướng dẫn học liên quan.

sinh cách minh hoạ tryện cổ - Tìm và thể hiện màu

phù hợp với nội
tích.

GV gợi ý cho mỗi học sinh dung.
tìm được một ý để vẽ.

GV nhắc lại cách tiến hành

minh hoạ tranh như cách vẽ

tranh đề tài.
Hoạt động 3. Hướng dẫn HS

Học sinh làm bài thực
làm bài.
GV gợi giúp học sinh: hành

- Chọn một ý nào đó của

truyện mà học sinh thích.

- Vẽ hình, vẽ màu theo nội

dung, cần có đậm nhạt

hợp lý.

Bài vẽ

Hoạt động 4. Đánh giá kết quả của

học tập. học

GV gợi ý học sinh nhận xét sinh

một số bài về:

- Nội dung đã rõ chưa. Học sinh nhận xét và xếp

- Cách thể hiện bố cục, loaị các bài vẽ theo cảm

hình ảnh, màu sắc. nhận riêng Băng

GV bổ sung nhận xét của học dán

sinh và xếp loại. bảng

HDVN:
- Hoàn thiện bài vẽ.

- Chuẩn bị tranh ảnh tư

liệu bài 29( sưu tầm ở

báo chí…)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản