Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Sơ lược về mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975

Chia sẻ: abcdef_33

*Kiến thức:- Học sinh hiểu biết thêm về những cống hiến của giới văn nghệ sỹ nói chung, giới mỹ thuật nói riêng trong công cuộc xây dựng XHCN ở mền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. *Kỹ năng: - Nhận ra vẻ đẹp của một số tác phẩm phản ánh về đề tài chiến tranh cách mạng *Thái độ: - Yêu quý và trân trọng tác phẩm của các hoạ sỹ. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên;- Tài liệu về mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975 - Tranh của các hoạ sỹ...

Nội dung Text: Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Sơ lược về mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975

Sơ lược về mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975
I.Mục tiêu.
*Kiến thức:- Học sinh hiểu biết thêm về những cống hiến của giới
văn nghệ sỹ nói chung, giới mỹ thuật nói riêng trong công
cuộc xây dựng XHCN ở mền Bắc và đấu tranh giải phóng
miền Nam.
*Kỹ năng: - Nhận ra vẻ đẹp của một số tác phẩm phản ánh về đề tài
chiến tranh cách mạng
*Thái độ: - Yêu quý và trân trọng tác phẩm của các hoạ sỹ.
II.Chuẩn bị.
1.Đồ dùng dạy học:
Giáo viên;- Tài liệu về mỹ thuật Việt Nam giai đoạn
1954 – 1975
- Tranh của các hoạ sỹ giai đoạn 1954 – 1975
Học sinh; - Tài liệu sưu tầm trên báo, tạp chí về mỹ
thuật Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975
2.Phương pháp dạy học: Thuyết trình, vấn đáp, minh họa bằng tranh
ảnh và thảo luận.
III. Tiến trình dạy học.
1.Tổ chức: 8
2.Kiểm tra đồ dùng vẽ.
3.Bài mới.( GV giới thiệu bài)
Hoạt động 1.Học sinh tìm hiểu khái quát về bối cảnh lịch sử Việt
Nam(1954 – 1975 )


Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
*GV đặt câu hỏi: * Trả lời theo hiểu biết cá nhân.
-Bằng kiến thức môn lịch + Đất nước chia hai miền Nam, Bắc.
sử, em có hiểu biết gì về bối + Miền Bắc xây dựng CNXH.
cảnh nước ta trong giai + Miền Nam đấu tranh chống Mỹ
đoạn 1954 – 1975? +1964 Mỹ leo thang phá hoại Miền
- Bối cảnh lịch sử có tác Bắc
động gì tới các hoạ sỹ nước + Các hoạ sỹ tham gia chiến đấu và
ta? sáng tác.
* GV tóm tắt, kết luận, dẫn dắt *Học sinh ghi vở
sang hoạt động 2
Hoạt động 2.Học sinh tìm hiểu một số thành tựu cơ bản của mỹ thuật
Việt Nam giai đoạn 1954-1975.
GV tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm.
Nhóm trưởng lên nhận phiếu học tập.
Các thành viên trong nhóm nghiên cứu tài liệu
sưu tầm và SGK.
Nhóm trưởng tổng hợp và viết vào phiếu.
Chất
Đặc tính của chất liệu Tác phẩm – Tác giả
liệu
- Chất liệu sơn ta, lấy từ nhựa - Kết nạp Đảng ở Điện Biên
cây sơn. Phủ(1963) của Nguyễn
- Là chất liệu truyền thống, giữ Sáng.
vị trí quan trọng trong nền hội
Tranh - Bình minh trên nông trang
sơn mài hoạ Việt Nam. (1958) của Nguyễn Đức
(nhóm1) - Màu sắc tinh tế, lung linh, sâu Nùng.
lắng. - Nông dân đấu tranh chống
- Kết hợp hài hoà chất liệu dân thuế (1960) của Nguyễn
tộc với nội dung hiện đại Tư Nghiêm.
Chất
Đặc tính của chất liệu Tác phẩm – Tác giả
liệu
- Là chất liệu truyền thống - Con đọc bầm nghe(1955)
Phương Đông. của Trần Văn Cẩn.
Tranh
- Màu đơn giản, nhưng vẫn tạo - Ngày mùa(1960) của
lụa
sự phong phú của sắc. Nguyễn Tiến Chung.
(nhóm2)
- Bộc lộ tính mềm mại, óng ả - Hành quân mưa(1958) của
của thớ lụa. Phan Đông


Chất
Đặc tính của chất liệu Tác phẩm – Tác giả
liệu
- Chịu ảnh hưởng của tranh dân - Ngày chủ nhật(1960) của
Tranh
khắc Nguyễn Tiến Chung.
gian.
(nhóm3) - Có thể in được nhiều bản. - Mùa xuân (1960) của
- Kết hợp giữa phong cách Đinh Trong Khang.
truyền thống với khoa học mỹ - Ba thế hệ(1970) của
thuật phương Tây tạo ra nét Hoàng Trầm.
đẹp riêng của mỹ thuật Việt
Nam hiện đại.
Chất
Đặc tính của chất liệu Tác phẩm – Tác giả
liệu
- Là chất liệu của phương Tây. - Ngày mùa(1954) của
- Hoạ sỹ Việt Nam sử dụng có Dương Bích Liên.
sắc tháI riêng, đậm đà tính dân - Nữ dân quân miền
Tranh
sơn dầu tộc. biển(1960) của Trần Văn
(nhóm4) - Tạo sự khoẻ khoắn, khúc Cẩn.
chiết. - V.v….
- Cách diễn tả phong phú.
Chất
Đặc tính của chất liệu Tác phẩm – Tác giả
liệu
- Chất liệu gọn, nhẹ, dễ sử - Đền voi phục(1957)của
dụng. Văn Giáo
Tranh
- Vẽ được trên nhiều chất liệu. - Ao làng (1963) của Phan
bột màu
- Có khả năng diễn tả sâu sắc, Thị Hà.
(nhóm5)
hiệu quả nghệ thuật cao - Xóm ngoại thành(1961) của
Nguyễn Tiến Chung


Chất
Đặc tính của chất liệu Tác phẩm – Tác giả
liệu
- Thể hiện nhiều chất liệu ; - Nắm đất miền Nam (
Điêu
tượng tròn, phù điêu, gò….. 1955) của Phạm Xuân thi.
khắc
- Vót chông (1968)của Phạm
(nhóm6)
Mười
*Sau thời gian tổng hợp ý kiến các nhóm cử đại diện lên bảng ghi
vào các mục tương ứng.
* Các nhóm khác bổ sung thêm cho chính xác, đầy đủ, giáo viên kết
luận.
Hoạt động 3. Đánh giá kết quả học tập.
+ GV đặt một số câu hỏi về chất liệu, đề tài sáng tác, tác giả, tác
phẩm tiêu biểu.
+ Nhận xét chung của lớp và các nhóm để động viên, khích lệ sự
học tập của học sinh.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản