Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Trình bày bìa sách

Chia sẻ: abcdef_33

I.Mục tiêu. *Kiến thức:- Học sinh hiểu ý nghĩa của trang trí bìa sách. *Kỹ năng:- Biết cách trang trí bìa sách. *Thái độ:- Trang trí được bìa sách theo ý thích. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên;- Một số loại bìa sách khác nhau. - Hình minh hoạ cách trang trí bìa sách. Học sinh;- Giấy vẽ, chì, màu. 2.Phương pháp dạy học:- Trực quan, vấn đáp, luyện tập. III. Tiến trình dạy học. 1.Tổ chức: 8 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ. 3.Bài mới.( GV giới thiệu bài) Thời Hoạt động của giáo viên gian Hoạt động...

Nội dung Text: Giáo án Mỹ Thuật lớp 8: Trình bày bìa sách

Trình bày bìa sách

I.Mục tiêu.

*Kiến thức:- Học sinh hiểu ý nghĩa của trang trí bìa sách.

*Kỹ năng:- Biết cách trang trí bìa sách.

*Thái độ:- Trang trí được bìa sách theo ý thích.

II.Chuẩn bị.

1.Đồ dùng dạy học:

Giáo viên;- Một số loại bìa sách khác nhau.

- Hình minh hoạ cách trang trí bìa sách.

Học sinh;- Giấy vẽ, chì, màu.

2.Phương pháp dạy học:- Trực quan, vấn đáp, luyện tập.

III. Tiến trình dạy học.

1.Tổ chức: 8

2.Kiểm tra đồ dùng vẽ.

3.Bài mới.( GV giới thiệu bài)

Thời Thiết
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
bị tài
gian
liệu

Hoạt động 1.Hướng dẫn học I. Quan sát nhận xét.

sinh quan sát nhận xét.

Học sinh quan sát bìa sách

GV treo trên bảng.

GV giới thiệu một số loại bìa

sách và gợi ý cho học sinh nhận

thấy;

+ có nhiều loại bìa sách. 5 loại

+ Bìa sách cần phải đẹp. bìa

sách

GV đặt câu hỏi; khác

? Bìa sách gồm mới phần. nhau

? Trên bìa sách gồm có những

phần nào.

? Có mới cách trình bày bìa

sách.
GV kết luận: Tuỳ theo từng loại - Bìa sách thể hiện nội

sách mà chọn kiểu chữ, minh dung của tác phẩm qua 3

hoạ, bố cục, màu sắc khác phần;

+ Hình vẽ

Hoạt động 2.Hướng dẫn học + C hữ

+ Màu sắc
sinh cách trang trí .

GV hướng dẫn cách trang trí - Bìa sách gồm;

bằng hình minh hoạ trên bảng. + Tên cuốn sách

+ Tên tác giả

+ Tên NXB hoặc biểu

trưng

+ Hình minh hoạ

Hình

II. Cách trình bày bìa sách. minh

họa

cách

vẽ
- Xác định loại sách.

- Tìm bố cục

Hoạt động 3.Hướng dẫn học - Tìm kiểu chữ và hình

minh hoạ
sinh làm bài.

GV gợi ý: - Tìm màu.

+ Tìm bố cục hình mảng trang

trí;

+ Tìm kiểu chữ, hình minh hoạ

phù hợp với nội dung

+ Tìm màu.

GV khuyến khích HS vẽ hình Học sinh làm bài vào vở

và vẽ màu xong ngay ở trong thực hành

lớp.
Hoạt động 4.

GV treo một số bài để HS nhận

xét về cách trình bày bìa sách:
bố cục, hình vẽ, kiểu chữ và

Bài vẽ
cách tô màu.

GV gợi ý cho HS tự đánh giá của

GV nhận xét động viên, Khích học

lệ HS sinhHDVN.

- Hoàn thành bài vẽ

- Chuẩn bị bài học sau. Học sinh tự đánh giá bài

vẽ theo sự cảm nhận của

mình.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản