Giáo án nghề làm vườn lớp 11 - Bài 40 ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU VÀ TRIỂN VỌNG CỦA NGHỀ LÀM VƯỜN

Chia sẻ: phalinh12

MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nêu được vai trò, vị trí của nghề Làm vườn - Nêu được các đặc điểm, yêu cầu và nơi đào tạo nghề Làm vườn 2.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án nghề làm vườn lớp 11 - Bài 40 ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU VÀ TRIỂN VỌNG CỦA NGHỀ LÀM VƯỜN

Giáo án nghề làm vườn lớp 11 - Bài 40

ĐẶC ĐIỂM, YÊU CẦU VÀ TRIỂN VỌNG CỦA
NGHỀ LÀM VƯỜNI MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Nêu được vai trò, vị trí của nghề Làm vườn

- Nêu được các đặc điểm, yêu cầu và nơi đào tạo
nghề Làm vườn

2. Kỹ năngII. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Sách giáo khoa, một số tài liệu về nghề Làm
vườn

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
Bài đầu chương không kiểm tra.

2. Trọng tâm

- Vai trò, vị trí và đặc điểm của nghề Làm vườn

- Triển vọng và nơi đào tạo nghề Làm vườn

Hoạt động của Giáo
Nội dung
viên và Học sinh

I. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA
NGHỀ LÀM VƯỜN

GV: Hãy nói vai trò, vị - Nghề Làm vườn ở nước ta
trí của nghề làm vườn? có từ lâu đời và có nhiều
kinh nghiệm quý báu do cha
ông chúng ta truyền lại
HS: Nghiên cứu sách
- Nghề làm vườn góp phần
giáo khoa trả lời
nâng cao bữa ăn hằng ngày,
cung cấp nguyên liệu cho
GV: Hãy nói những
ngành công nghiệp chế biến,
đặc điểm và yêu cầu
làm thuốc chữa bệnh, nguồn
của nghề làm vườn? xuất khẩu quan trọng

- Người làm vườn có kiên

HS: Nghiên cứu sách thức tổng hợp và hiểu biết
giáo khoa kết hợp với về thời tiết, đất đai và tăng
thảo luận nhóm trả lời. thêm thu nhập
II. ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU
CẦU CỦA NGHỀ LÀM
VƯỜN

1. Đối tượng lao động

Là cây trồng có giá trị dinh
dưỡng và kinh tế

2. Mục đích lao động

Tận dụng đất đai, nguồn lao
động, thận lợi của điều kiện
tự nhiên để tạo ra nông sản
có giá trị

3. Nội dung lao động
- Lai tạo, giâm, chiết cành,
ghép cành

- Cày bừa, đập đất, làm cỏ
vun xới, bón phân tỉa cành,
cắt cành tạo hình
GV: Hãy nói những
- Phòng trừ sâu, bệnh, sử
yêu cầu của nghề làm
dụng chất kích thích sinh
vườn với người lao
trưởng
động trong ngành nghề
- Thu hoạch sản phẩm, bảo
nào?
quản sản phẩm

4. Dụng cụ lao động
HS: Thảo luận đưa ra
Dụng cụ phục vụ cho ngành
câu trả lời
trồng trọt: cuốc, xẻng, dao


5. Điều kiện lao động

- Làm việc ngoài trời

- Thường xuên thay đổi tư
thế

- Làm việc trong nhà

- Tiếp xúc với chất độc

- Bị tác động của nắng mưa

III. NHỮNG YÊU CẦU
CỦA NGHỀ ĐỐI VỚI
NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Về kiến thức
GV: Hãyx nêu triển
vọng của nghề làm Có những hiểu biết cơ bản
về kĩ thuật trồng trọt như các
vườn?
nguyên lí chung và quy trình
kĩ thuật của các cây trồng
HS: Trả lời
trong nghề làm vườn

2. Về kĩ năng

Có kĩ năng chọn giống, nhân
giống, gieo trồng, chăm sóc,
thu hoạch, bảo quản cây
trồng trong vườn

3. Về thái độ

GV: Hãy chỉ ra nơi đào Yêu thích nghề làm vườn,
tạo và hoạt động của cần cù ham học hỏi, có ý
nghề làm vườn? thức bảo vệ môi trường, kĩ
năng quan sát

HS: Thảo luận trả lời 4. Về sức khoẻ
câu hỏi. Có sức khoẻ tốt, dẻo dai, sức
chiu đựng tốt

IV. TRIỂN VỌNG VÀ NƠI
ĐÀO TẠO, LÀM VIỆC
CỦA NGHỀ LÀM VƯỜN

1. Triển vọng

- Xây dựng và cải tạo vườn
theo hướng chuyên canh,
xây sựng mô hình phù hợp
với địa phương
- Khuyến khích phát triển
vườn đồi, vườn rừng, trang
trại

- áp dụng tiến bộ kĩ thuật
vào nghề làm vườn nói riêng
và ngành nông nhiệp nói
chung

- Mở rộng mạng lưới hội
làm vườn, trao đổi kinh
nghiệm, chuyển giao kĩ
thuật và công nghệ làm
vườn cho nhân dân

- Xây dựng chính sách phù
hợp, đẩy mạnh đào tạo, huấn
luyện cán bộ kĩ thuật

2. Nơi đào tạo

- Khoa trồng trọt của trường
dạy nghề, Trung cấp, cao
Đẳng, đại học Nông Nghiệp

- Các trung tâm dạy nghề ở
cấp huyện và tư nhân

- Trung tâm kĩ thuật tổng
hợp – hướng nghiệp

3. Nơi hoạt động nghề

- Trên mảnh vườn của gia
đình

- Các cơ quan nhà nước:
trung tâm, viện nghiên cứu,
trạm …4. CỦNG CỐ

Hãy nói yêu cầu và triển vọng của nghề làm
vườn?

5. NHẮC NHỞ
Chuẩn bị bài “Ôn tập”............................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản