GIÁO ÁN SINH 11: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
85
lượt xem
4
download

GIÁO ÁN SINH 11: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức: - HS phân biệt các hình thức trao đổi khí ở các nhóm ĐV khác nhau . - Trình bày được mối quan hệ giữa trao đổi khí ngoài với trao đổi khí tế bào ở các động đa bào và vai trò của máu và dịch mô trong hô hấp .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN SINH 11: HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT

  1. HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT I. Mục tiêu bài học : 1. Kiến thức: - HS phân biệt các hình thức trao đổi khí ở các nhóm ĐV khác nhau . - Trình bày được mối quan hệ giữa trao đổi khí ngoài với trao đổi khí tế bào ở các động đa bào và vai trò của máu và dịch mô trong hô hấp . - Trình bày được cơ chế điều hòa hấp . 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng phân tích ,so sánh ,tổng hợp. - Rèn luyện kỹ năng thảo luận nhóm và làm việc độc lập với SGK . 3. Thái độ: - Hình thành thái độ hiểu biết về kiến thức hô hấp ở ĐV nói chung và người nói riêng
  2. II. Đồ dùng và phương pháp dạy học: 1. Phương pháp tổ chức dạy học: Hỏi đáp – tìm tòi, Hỏi đáp – tái hiện. 2. Thiết bị dạy học cần thiết : - Phóng to các hình 17.1 ;17.2 ; 17.3 và 17.4 SGK III. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định lớp: kiểm tra sỉ số và tác phong học sinh. 2. Kiểm tra bài cũ: 1. Nêu những điểm khác nhau của cơ quan tiêu hóa ở ĐV ăn thịt và ĐV ăn tạp? 2. Quá trình tiêu hóa quan trọng nhất xảy ra ở đâu trong các cơ quan tiêu hóa ?vì sao ? 3. Bài mới: Mở bài: Đánh dấu X vào ô cho câu trả lời đúng về hô hấp ở động vật:
  3. A. Hô hấp là quá trình tiếp nhận O2 và CO2 của cơ thể từ môi trường sống và giải phóng ra năng lượng B. Hô hấp là tập hợp những quá trình ,trong đó cơ thể lấy O2 từ ngoài vào để ôxy hóa các chất trong tế bà và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài . C. Hô hấp là quá trình tế bào sử dụng các chất khí như O2; CO2 để tạo ra năng lượng cho các hoạt động sống . D. Hô hấp là quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ,đảm bảo cho cơ thể có đầy đủ O2 và CO2 cung cấp cho các quá trình ôxy hóa các chất trong tê bào. - Từ từ nêu lên tàm quan trọng của hô hấp đối với hoạt động sống của mọi sinh vật. Phần tổ chức dạy học các đơn vị kiến thức của bài
  4. Hoạt động của giáo viên và Nội dung học sinh GV: Cho HS thảo luận nhóm I.Trao đổi khí giữa cơ thể về 3 nội dung với môi trường ở các nhóm động vật HS: dựa vào kiến thức đã biết 1.Trao đổi khí qua bề mặt trong chương trình SH lớp 8 cơ thể và 9 cùng những hiểu biết thực tế và thông tin trong bài - ĐV đơn bào và đa bào để trình bày: bậc thấp(giun tròn ,giun + Hoạt động của mọi SV đều dẹp giun đốt và ruột cần năng lượng do hô hấp tế khoang)TĐK thực hiện trực bào cung cấp tiếp qua màng tế bào . 2. Trao đổi khí qua mang + Nhờ sự ôxy hóa các chất dinh dưỡng có trong tế bào ,chủ yếu là glucôzơ,với sự có mặt của O2.
  5. + Sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O được đưa ra khỏi tế bào . + Sự cung cấp O2 cho tế bào - Các ĐV dưới nước như được lấy từ môi trường ngoài :Tôm, cua cá…trao đổi khí ,đồng thời thải CO2 cũng thải qua mang . ra môi trường ngoài thông - Ôxy hòa tan trong nước qua màng tế bào hoặc cơ khuếch tán vào máu và quan hô hấp đã được chuyên CO2 từ máu chảy qua hóa tùy mức độ tổ chức của mang ra ngoài . cơ thể. - Nhờ cơ quan tham gia vào GV: ĐV đơn bào và đa bào hô hấp. bậc thấpTĐK thực hiện như 3.Sự trao đổi khí qua hệ thế nào ? thống ống khí. HS: Trực tiếp qua màng tế - Ở sâu bọ :Sự lưu thống bào . khí qua phổi nhờ cơ hô hấp GV: Sự trao đổi khí ở ĐV đa co giãn . bào sống dưới nước diễn ra
  6. như thế nào? - Ở chim: Phổi nằm sát vào hốc sườn không thay đổi HS: Các ĐV dưới nước như thể tích .Sư lưu thông khí :Tôm, cua cá…trao đổi khí phổi được thực hiện nhờ co qua mang . giãn của hệ thống túi khí - Ôxy hòa tan trong nước thông trong phổi diễn ra khuếch tán vào máu và CO2 liên tục .Đảm bảo không có từ máu chảy qua mang ra khí đọng trong phổi. ngoài .(Hình 17.2 SGK ) 4.Trao đổi khí ở các phế GV: Sự trao đổi khí ở ĐV đa nang(Trong phổi ) bào sống dưới trên cao diễn - Đa số ĐV trên cạn và một ra như thế nào? số ĐV ở nước như : rắn HS: đọc thông tin SGK và nước,ba ba ,cá heo ,cá voi giáo viên hoàn thiện : Ở sâu … bọ :Sự lưu thống khí qua phổi II.Sự vận chuyển O2 và nhờ cơ hô hấp co giãn . CO2 trong cơ thể. - Ở chim: Phổi nằm sát vào - Sự vận chuyển O2 và CO2 hốc sườn không thay đổi thể trong cơ thể được thực hiện
  7. tích .Sư lưu thông khí phổi nhờ máu và dịch mô. được thực hiện nhờ co giãn - Ôxy hít vào phổi (mang) của hệ thống túi khí thông được khuếch tán vào máu . trong phổi diễn ra liên tục O2 + Hb (sắc tố hô hấp ) → .Đảm bảo không có khí đọng tế bào trong phổi.(Hình 17.3; 17.4) CO2 (tế bào ) → vào máu GV: Phân biệt cho HS hiểu được trao đổi khí với hô hấp và mối quan hệ 2 quá trình này . 4. Củng cố : - Phân biết hô hấp ngoài và hô hấp trong ? - Sự vận chuyển chất khí trong cơ thể như thế nào ?
  8. - Hô hấp ở ĐV tiến hóa theo chiều hướng nào ?(Từ đơn giản đến phức tạp và ngày càng chuyên hóa) 5. Dăn dò : - Học bài và trả lời câu hỏi SGK trang 70. - Chuẩn bị bài 18 : tuần hoàn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản