Giáo án Sinh 11 (NC) - NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Chia sẻ: Nguyen HOang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
374
lượt xem
50
download

Giáo án Sinh 11 (NC) - NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Liệt kê và phân tích được các yếu tố bên trong (di truyền, giới tính, các hoocmon), các yếu tố môi trường (thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, các chất độc hại...) ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. - Nhận thức được con người có khả năng điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật phục vụ chăn nuôi gia cầm, gia súc, thủy sản...kế hoạch hóa gia đình. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình để từ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh 11 (NC) - NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

  1. Bài 39: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Liệt kê và phân tích được các yếu tố bên trong (di truyền, giới tính, các hoocmon), các yếu tố môi trường (thức ăn, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, các chất độc hại...) ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. - Nhận thức được con người có khả năng điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật phục vụ chăn nuôi gia cầm, gia súc, thủy sản...kế hoạch hóa gia đình. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình để từ đó thu nhận thông tin. - Phát triển được năng lực tư duy lý thuyết (phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát). 3. Thái độ: Rèn luyện ý thức và thực hiện chính sách kế họach hóa gia đình B. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đến sinh trưởng và phát triển ở động vật. C. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Tài liệu: SGK, SGV và một số tài liệu khác liên quan. - ĐDDH: Hình 39 trong SGK 2. Học sinh: - Học bài cũ theo câu hỏi cuối bài + Xem trước bài 39 D. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC:
  2. - Tích cực hoá các hoạt động nhận thức của HS chủ yếu thông qua việc quan sát phân tích kênh hình và thực hiện các lệnh trong SGK. - Tăng cường sử dụng phương pháp vấn đáp tìm tòi. E. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: 1. Ổn định: 2. KTBC: Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 136 SGK 3. Bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Các yếu tố bên trong nào có I. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG: ảnh hưởng đến sinh trưởng và 1. Tính di truyền: Tốc độ lớn và giới hạn lớn của mỗi cá phát triển ở động vật? thể động vật đều do tính di truyền quyết định . - Tính di truyền có ảnh hưởng 2. Giới tính: trong cùng một lòai, sự sinh trưởng và phát như thế nào đến sinh trưởng và triển của con đực và con cái có thể khác nhau. Thường thì phát triển ở động vật. Cho ví dụ. con cái có tốc độ lớn nhanh hơn và sống lâu hơn con đực - Giới tính có ảnh hưởng như thế Ví dụ: mối chúa lớn rất nhanh, cơ thể dài gấp đôivà nặng nào đến sinh trưởng và phát triển gấp 10 lần so với mối đực ở động vật. cho ví dụ 3. Các hoocmon sinh trưởng và phát triển - Kể tên và vai trò của các - Điều hòa tốc độ lớn cũng như giới hạn lớn của động vật hoocmon sinh trưởng và phát :GH, Tirôxin triển ở động vật (đã học ở bài - Điều hòa sự phát triển phôi và đặc biệt là hậu phôi: trước) ecđixơn; juvenin; tirôxin...
  3. - Điều hòa sự chín trứng và rụng trứng: FSH, LH - Điều hòa sự dậy thì, động dục, mang thia: testosteron. oestrogen. progesteron... II. Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngòai: 1. Yếu tố thức ăn: ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và - Yếu tố thức ăn có ảnh hưởng phát triển của động vật qua các giai đọan như thế nào đến sinh trưởng và Ví dụ: Tăng hàm lượng lizin trong khẩu phần ăn ở giai phát triển ở động vật . cho ví dụ. đọan cai sữa, lớn lớn nhanh hơn gấp 3 lần so vơi bình thường - Yếu tố môi trường có ảnh 2. Yếu tố môi trường:như O2, CO2, H2O, muối khóang, hưởng như thế nào đến sinh ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm...đều gây ảnh hưởng lên sự sinh trưởng và phát triển ở động vật . trưởng và phát triển của động vật cho ví dụ. Ví dụ: cá sống trong môi trường nước ít ôxy sẽ không sinh sản III. Khả năng điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở - Nêu các biện pháp cải tạo động vật và người: giống vật nuôi 1. Cải tạo vật nuôi: + Cải tạo giống di truyền bằng a. Cải tạo giống di truyền: bằng phương pháp lai giống kết phương pháp nào? Cho ví dụ? hợp với thụ tinh nhân tạo, công nghệ phôi nhằm tạo ra các giống vật nuôi có năng suất cao, thích nghi với điều kiện địa phương Ví dụ: lai lợn Ỉ với lợn ngọai tạo ra giống Ỉ lai tăng khối
  4. lượng xuất chuồng từ 40 kg lên 100kg + Cải thiện môi trường bằng b. Cải thiện môi trường: sử dụng thức ăn nhân tạo, cải tạo phương pháp nào? Cho ví dụ? chuồng trại, sử dụng chất kích thích sinh trưởng, hoocmon...thích hợp cho từng giai đọan nhằm thu sản phẩm tối đa với chi phí tối thiểu 2. Cải thiện dân số và kế họach hóa gia đình: - Cải thiện dân số bằng phương a. Cải thiện dân số: Cải thiện đời sống kinh tế và văn hóa, pháp nào? Cho ví dụ? áp dụng nhiều biện pháp( tư vấn, kỹ thuật y, sinh học hiện đại ) trong công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em, thụ tinh trong ống nghiệm, sử dụng tế bào nguồn... b. Kế họach hóa gia đình: (xem bảng) - Nêu các biện pháp phòng tránh thai chủ yếu để bảo đảm kế họach hóa gia đình GV cho từng nhóm lên bảng trình bày nội dung đã thảo luận Các HS ở dưới lớp nêu nhận xét, bổ sung GV hoàn chỉnh các thông tin theo nội dung SGK để HS nhận thức và ghi nhớ
  5. 4. Củng cố: 5. Dặn dò: F. KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: G. RÚT KINH NGHIỆM:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản