Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT

Chia sẻ: apple1209

Kiến thức Trình bày được nội dung của pha sáng với các phản ứng kích thích hệ sắc tố,phản ứng quang phân li nước,phản ứng quang hóa sơ cấp Giải thích được bản chất của pha tối và vẽ chu trình cố định CO2 ở nhóm thực vật C3,C4 và thực vật CAM Phân biệt được các con đường cố định CO2 ở 3 nhóm thực vật 2 Kỹ năng :Rèn kỹ năng phân tích so sánh,quan sát,tổng hợp 3 Thái độ :vân dụng vào đời sống ,nhận thức được sự thích nghi kỳ diệu của thực vật với...

Nội dung Text: Giáo án Sinh 11 (NC) - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT

Bài 8

QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬTA Mục tiêu bài học

1 Kiến thức

Trình bày được nội dung của pha sáng với các phản ứng kích thích hệ sắc

tố,phản ứng quang phân li nước,phản ứng quang hóa sơ cấp

Giải thích được bản chất của pha tối và vẽ chu trình cố định CO2 ở nhóm

thực vật C3,C4 và thực vật CAM

Phân biệt được các con đường cố định CO2 ở 3 nhóm thực vật

2 Kỹ năng :Rèn kỹ năng phân tích so sánh,quan sát,tổng hợp

3 Thái độ :vân dụng vào đời sống ,nhận thức được sự thích nghi kỳ diệu của

thực vật với điều kiện môi trường

B. Trọng tâm : Phần I pha sáng và phần II pha tối

C Chuẩn bị

GV : sgk,sgv,sơ đồ 8.1,8.2,8.3,8.4 sgk.Tham khảo sơ đồ 8.1 đến 8.4 sgv

2 HS : sgk,quan sát sơ đồ,phân biệt pha tối ở các nhóm thực vật

D các hoạt động dạy và học

1. Ổn định

2.KT bài cũ : câu 2,3,4/32
3. bài mới

hoạt động giáo viên hoạt động học sinh

GV v/đáp: I Pha sáng

-QH gồm mấy pha ? Hệ sắc tố hấp thụ năng lượng của các

-pha sáng diễn ra ntn ? phôtôn ánh sáng: chl+hy= chl*= chly

-pha tối diễn ra ntn ? Năng lượng kích thích clorophyl

-phần nào trong cấu trúc lục lạp tiếp dùng quang phân li nước và

nhận ánh sáng ? phôtphorin hóa để hình thành ATP và

Hệ sắc tố hấp thụ năng lượng của các NADPH

phôtôn ánh sáng thể hiện bằng Phản ứng quang hóa xảy ra ở 2 hệ

phương trình nào ? quang hoá PSI,PSII:

Năng lượng kích thích clorophyl 12 H2O+18 ADP+18Pvô cơ+12

dùng làm gì có mấy hệ quang hóa ? NADP= 18ATP+12 NADPH + 6 O2

phản ứng quang hóa ?

II Pha tối

Pha tối thực hiện ở 3 chu trình nào ? Pha tối thực hiện ở 3 chu trình khác

nhau ở 3 nhóm thực vật là thực vật

C3,C4 và CAM

Còn pha sáng thì đều giống nhau

1 Con đường cố định CO2 ở thực vật
Nhóm thực vật C3 gồm những thực C3( chu trình Can vin)

vật nào ? Nhóm thực vật C3 gồm phần lớn thực

vật phân bố rộng trên thế

Điều kiện sống ? giới:lúa,khoai,

sắn,các loại đậu...

Điều kiện sống:khí hậu ôn hòa,cường

vì sao gọi là thực vật C3 ? độ ánh sáng,nhiệt độ,nồng độ CO2 và

quan sát h 8.1/34 chu trình C3 mô tả O2 bình thường

quá trình đồng hóa CO2 ? Sản phẩm quang hợp đầu tiên là hợp

chất có 3 các bon-APG

Nhóm thực vật C4 phan bố ở đâu ? 2 Con đường cố định CO2 ở thực vật

C4( chu trình Hatch-Slack)

Nhóm thực vật C4 gồm một số thực

Điều kiện sống ntn ? vật sống ở vùng nhiệt đới :ngô,mía,cỏ

-vì sao gọi là thực vật C4 ? lồng vực,cỏ gấu...

-quan sát h8.2/34 chu trình C4 mô tả Điều kiện sống :nóng ẩm kéo

quá trình đồng hóa CO2 ? dài,cường độ ánh sáng cao,nhiệt độ

-Thực vật C4 có máy lần cố định cao,nồng độ CO2 giảm,nồng độ O2

CO2 ? tăng

sản phẩm quang hợp đầu tiên là hợp
-Nhóm thực vật CAM phân bố ở đâu chất 4 cacbon-AOA

? 3 Con đường cố định CO2 ở thực vật

CAM

Nhóm thực vật CAM gồm các thực

-Điều kiện sống ntn ? vật sống ở vùng sa mạc như :

-Quan sát h8.3/35 chu trình CAM dứa,xương rồng,thuốc bỏng,các cây

mô tả quá trình đồng hóa CO2 ? mọng nước...

-Thực vật CAM có mấy lần cố định Điều kiện sống : khô hạn kéo

CO2 ? dài,nước rất ít.Để tiết kiệm nước cây

phải đóng khí khổng suốt cả ngày,quá

trình nhận CO2 tiến hành vào ban

đêm vì ban đêm khí khổng mới mở
4. củng cố : vai trò của pha sáng trong quang hợp ?

phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định

CO2 ở 3

nhóm thực vật ?

giải thích sự xuất hiện của con đường cố định CO2 ỏ thực vật C4

và thực
vật CAM ?

5. Dặn dò: - học bài theo câu hỏi 1,2,3 sgk. vẽ các sơ đồ

- On tập từ bài 1 đến bài 8 cho kiểm tra 1 tiết ở tuần 9

E .rút kinh nghiệm: -Cho HS phân biệt sự khác nhau về sự cố định CO2 ở

thực vật C3, C4 , CAM

-Giải thích sự xuất hiện con đường cố định CO2 ở thực

vật C4 ,CAM
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản