Giáo án Sinh 7 - CÁC NGÀNH GIUN NGÀNH GIUN DẸP

Chia sẻ: lenovo1209

Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm: - Giúp hs nêu được đặc điểm nổi bật của ngành giun dẹp là cơ thể đối xứng 2 bên. Chỉ rõ đặc điểm cấu tạo của sán lá gan thích nghi đời sống kí sinh. - Rèn luyện cho hs kỹ năng qs, so sánh, thu thập thông tin và hoạt động nhóm. - Giáo dục cho hs có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống giun sán kí sinh cho vật nuôi.

Nội dung Text: Giáo án Sinh 7 - CÁC NGÀNH GIUN NGÀNH GIUN DẸP

Chương III: CÁC NGÀNH GIUN

NGÀNH GIUN DẸP

Bài : SÁN LÁ GANA. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh cần nắm:

- Giúp hs nêu được đặc điểm nổi bật của ngành giun dẹp là cơ thể đối xứng 2

bên. Chỉ rõ đặc điểm cấu tạo của sán lá gan thích nghi đời sống kí sinh.

- Rèn luyện cho hs kỹ năng qs, so sánh, thu thập thông tin và hoạt động

nhóm.

- Giáo dục cho hs có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống giun

sán kí sinh cho vật nuôi.

B. Chuẩn bị:

1. GV: Tranh sán lá gan & sán lông, vòng đời của sán lá gan

2. HS: Kẻ phiếu học tập vào vở bt

C. Tiến trình lên lớp:

I. ổn định: (1’) 7A: 7B:

II. Bài cũ:

III. Bài mới:
1. Đặt vấn đề:(1’) Nghiên cứu một nhóm động vật đa bào, cơ thể có cấu tạo

phức tạp hơn so với thuỷ tức đó là các đại diện trong ngành giun dẹp. Hôm

nay chúng ta cùng nghiên cứu

2. Triển khai bài:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

HĐ 1: ( 20’) I. Sán lông và sán lá gan.

- GV y/c hs đọc thông tin & qs tranh

40,41 và thảo luận để hoàn thành

phiếu.

- GV kẻ phiếu học tập lên bảng để hs

sửa bài ( nên gọi nhiều nhóm)

- GV ghi ý kiến bổ sung lên bảng để

hs tiếp tục nhận xét.

- GV cho hs theo dõi phiếu chuẩn.Đại Cấu tạo
Di chuyển Sinh sản Thích nghi
diện Mắt Tiêu hoá

- Nhánh ruột - Bơi nhờ lông xung - Lưỡng tính - Lối sống bơi
Sán 2 mắt ở
- Chưa có hậu quanh cơ thể - Đẻ kén có tự do trong
lông đầu
môn chứa trứng nước
- Nhánh ruột - Cơ quan di chuyển - Lưỡng tính - Kí sinh

phát triển tiêu giảm. - Cơ quan SD - Bám chặt vào

Sán lá Tiêu - Chưa có lỗ - Giác bám phát phát triển gan mật

gan giảm hậu môn triển. - Đẻ nhiều - Luồn lách

- Thành cơ thể có trong môi

khả năng co giản trường kí sinh

- GV y/c hs nhắc lại: ? Sán lông thích nghi

đời sống bơi lội trong nước như thế nào.

? Sán lá gan thích nghi đời sống kí sinh

trong gan mật như thế nào.

HĐ 2 (14’) II. Vòng đời của sán lá gan.

- GV y/c hs ng/cứu sgk & qs h11.2 (T42)

 Thảo luận:

+ Hoàn thành BT mục : ? Vòng đời của

sán lá gan ảnh hưởng ntn nếu trong thiên

nhiên xảy ra tình huống sau: ( sgk T 43)

( HS: kh nở được thành ấu trùng; ấu trùng

chết; ấu trùng kh phát triển; kén hỏng & nở

thành sán được)

? Viết sơ đồ biểu diễn vòng đời của sán lá
gan.( Dựa vào h11.2 viết theo chiều mtên)

? Sán lá gan thích nghi sự phát tán nòi

giống ntn.( Trứng phát ngoài mtrường

thông qua vật chủ)

? Muốn tiêu diệt sán lá gan ta làm ntn.( Trâu, bò  trứng  ấu trùng  ốc  ấu

Diệt ốc, xử lí phân, diệt trứng, xử lí rau, trùng có đuôi  môi trường nước  kết

diệt kén) kén  bám vào rau, bèo  Trâu, bò

- GV gọi các nhóm chữa bài.

- Gọi 1 -2 hs lên bảng chỉ tranh  trình

bày vòng đời sán lá gan.

3. Kết luận chung, tóm tắt:(1’) Gọi hs đọc kết luận sgk

IV. Kiểm tra, đánh giá: (5’)

- Sử dụng câu hỏi 1-2 sgk

V. Dặn dò: (1’)

- Học bài trả lời câu hỏi sgk

- Tìm hiểu bệnh do sán gây nên ở người và động vật

- Đọc mục: Em có biết.

- Kẻ bảng T45 SGK vào vở BT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản