Giáo án Sinh 7 - CHÂU CHẤU

Chia sẻ: lenovo1209

Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau: - Giúp hs trình bày được các đặc điểm cấu tạo ngoài của châu chấu liên quan đến sự di chuyển và nêu được các đặc điểm cấy tạo trong, các đặc điểm dinh dưỡng, sinh sản và phát triển của châu chấu. - Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật, hoạt động nhóm. - Giáo dục cho hs ý thức yêu thích bộ môn.

Nội dung Text: Giáo án Sinh 7 - CHÂU CHẤU

LỚP SÂU BỌ

Bài: CHÂU CHẤUA. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này hs đạt được các mục tiêu sau:

- Giúp hs trình bày được các đặc điểm cấu tạo ngoài của châu chấu liên quan

đến sự di chuyển và nêu được các đặc điểm cấy tạo trong, các đặc điểm dinh

dưỡng, sinh sản và phát triển của châu chấu.

- Rèn luyện cho hs kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật, hoạt động nhóm.

- Giáo dục cho hs ý thức yêu thích bộ môn.

B. Phương pháp: Quan sát, phân tích, hoạt động nhóm

C. Phương tiện, chuẩn bị:

1. GV: Mô hình châu chấu , Tranh cấu tạo ngoài, cấu tạo trong của châu

chấu.

2: HS: - Mẫu vật: Châu chấu.

D. Tiến trình lên lớp:

I. Ổn định tổ chức: (1’) 7A: 7B:

II. Kiểm tra bài cũ:

III. Bài mới:

1. Đặt vấn đề: (1’) Đại diện lớp sâu bọ là châu chấu. Vậy nó có những đặc

điểm cấu tạo như thế nào để thích nghi với đời sống.
2. Phát triển bài:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

HĐ 1: (10’) I. Cấu tạo ngoài và di chuyển

- GV y/c hs đọc thông tin sgk và qs

hình 26.1 trả lời:

? Cơ thể chấu chấu gồm mấy

phần.(hs: 3 phần: Đầu, ngực, bụng)

? Mô tả mỗi phần cơ thể của châu

chấu.( hs: qs đối chiếu mẫu  xác

định vị trí các bộ phận trên mẫu)

- GV gọi hs mô tả các bộ phận trên

mẫu - Cơ thể gồm 3 phần:

- GV cho hs tiếp tục thảo luận: + Đầu: Râu, mắt kép, cơ quan miệng.

? So với các loài sâu bọ khác khả + Ngực: 3 đôi chân, 2 đôi cánh

năng di chuyển của châu chấu có + Bụng: Nhiều đốt, mỗi đốt có 1 đôi

linh hoạt hơn không. tại sao.(hs: linh lỗ thở.

hoạt hơn vì chúng có thể bò, nhảy - Di chuyển: Bò , nhảy, bay

hoặc bay)

- GV chốt lại kiến thức. II. Cấu tạo trong.

- GV đưa thêm thông tin châu chấu
di cư.

HĐ 2 : ( 16’)

- GV cho hs ng/cứu thông tin và trả - 7 hệ cơ quan:

lời: + Hệ tiêu hoá: Miệng  hầu diều

? Châu chấu có những hệ cơ quan  ruột tịt  ruột sau  trực tràng 

nào.( hs: có đủ 7 hệ cơ quan) hậu môn.

? Kể tên các bộ phận của hệ tiêu + Hô hấp: hệ thống ống khí

hoá( hs: m, hầu, diều, dạ dày, ruột + Hệ tuần hoàn: hở, tim hình ống

tịt, ruột sau,trực tràng, hm) nhiều ngăn ở mặt lưng.

? HTH & HBT có liên quan với + Hệ thần kinh: ở dạng chuỗi hạch,

nhau ntn. hạch não phát triển.

( hs: đều đổ chung vào ruột sau) III. Dinh dưỡng.

? Vì sao hệ tuần hoàn ở sâu bọ lại - Châu ăn chồi và lá cây.

đơn giản đi.( hs: ko làm nhiệm vụ - Thức ăn tập trung ở diều, nghiền

vận chuyển oxi chỉ vận chuyển chất nhỏ ở dạ dày, tiêu hoá nhờ enzim do

dinh dưỡng) ruột tịt tiết ra.

- GV chốt lại kiến thức. - Hô hấp qua lỗ thở ở mặt bụng.

HĐ 3: (6’) IV. Sinh sản và phát triển.

- GV cho hs qs hình 20.4 sgk 

gthiệu cơ quan miệng và cho biết:
? Thức ăn của châu chấu là gì. - Châu chấu phân tính:

? Vì sao bụng châu chấu luôn luôn + Đẻ trứng thành ổ dưới đất.

phập phòng. + Phát triển qua biến thái.

HĐ 4: ( 5’)

- GV y/c hs đọc TT sgk  trả lời câu

hỏi mục sgk ( T88)

- HS: CC đẻ trứng dưới đất.

+ Phải lột xác  lớn lên vì vỏ có thể

là vỏ kittin.

3. Kết luận chung, tóm tắt:(1’) Gọi hs đọc kết luận sgk

IV. Kiểm tra, đánh giá: ( 5’) Những đặc điểm nào giúp nhận dạng châu chấu

trong các đặc điểm sau:

a. Cơ thể có 2 phần: Đầu ngực và bụng. b. Cơ thể có 3 phần: Đầu,

ngực, bụng

c. Có vỏ kittin bao bọc cơ thể d. Đầu có 1 đôi râu.

e. Ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh g. Con non phát triển qua nhiều

lần lột xác

V. Dặn dò:

- Học bài và trả lời câu hỏi sgk

- Đọc mục “ Em có biết”
- Sưu tầm tranh ảnh đại diện sâu bọ

- kẻ bảng T 91 vào vở bài tập.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản