Giáo án sinh 9 - Bài 13: DI TRUYỀN LIÊN KẾT

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức: HS: -Hiểu được ưu thế của ruồi giấm với nghiên cứu di truyền . -Mô tả giải thích được thí nghiệm của Moocgan. -Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết, đặc biệt trong lĩnh vực chọn giống. 2 . Kỷ năng: Rèn kỷ năng hoạt động nhóm . -Phát triển tư duy thực nghiệm qui nạp.

Nội dung Text: Giáo án sinh 9 - Bài 13: DI TRUYỀN LIÊN KẾT

Tiết 13

Bài 13: DI TRUYỀN LIÊN KẾTI . Muc tiêu:.

1. Kiến thức: HS:

-Hiểu được ưu thế của ruồi giấm với nghiên cứu di truyền .

-Mô tả giải thích được thí nghiệm của Moocgan.

-Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết, đặc biệt trong lĩnh vực

chọn giống.

2 . Kỷ năng:

Rèn kỷ năng hoạt động nhóm .

-Phát triển tư duy thực nghiệm qui nạp.

II. Đồ dùng dạy học:

-Tranh phóng to hình 13.

III. Tiến trình tổ chức tiết dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: 5p

-Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường.

-Ý nghĩa của các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính.?

-Cơ chế xác định NST giới tính

2. Bài mới: 2p
Mở bài: Giáo viên thông báo cho hs vì sao MoocGan lại chọn ruồi giấm

làm đối tượng nghiên cứu.

a. Hạt dộng 1: Thí nghiệm của MoọcGan;

Mục tiêu: Mô tả và giải thích được thí nghiệm của MoocGan.

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

5p -Gv cho hs nghiên cứu -HS tự nghiên cứu

thông tin-> trình bày thí thông tin. 1. thí nghiệm:

nghiệm của MoocGan? -1hs trình bày lớp nhận P. Xám, dài X đen,

xét bổ sung. cụt

F1 Xám dài

Lai phân tích

6p -Cho hs quan sát hình 13 Hs quan sát hình thào Đực F1 X Cái đen cụt

và thảo luận . luận thống nhất ý kiến. F1 1 xám, dài: 1 đen

+Tại sao phép lai giữa +Vì đây là phép lai cụt.

ruồi đực F1 với ruồi cái giữa cá thể mang kiểu

thân đen cánh cụt được hình mang kiểu hình

gọi là phép lai phân trội với cá thể mang

tích? kiểu hình lặn.

+MoocGan lai phân +Nhằm xác định kiểu

tích nhằm mục đích gì? gen của ruồi đực F1 .
+Ví sao MoocGan cho Kết quả lai phân tích có

rằng các gen cùng nằm 2 tổ hợp, mà ruồi thân

trên 1NST ? đen, cánh cụt cho 1 loại

giao tử (bv).

=>Đực F1 cho 2 loại

giao tử

=>Các gen nằm trên 1

NST cùng phân ly về

giao tử. 2. Giả thích kết quả:

6p -Đại diện nhóm phát P: BB (xdài) x bb(đcụt)

-GV chốt lại đáp án biểu các nhóm khác bổ vv vv

đúng và yêu cầu hs giải sung. F1: Bv (Xám, dài)

2p thích kết quả phép lai . -1 hs lên trình bày hình Vv

-Hiện tượng di truyền 13 .-Lớp nhận xét bổ Lai phân tích:

liên kết là gì? sung. ĐựcF1 Bb (xd) x

-Hs tự rút ra kết luận. Cáibb(đ,c)

Vv vv

3p G: BV ; bv bv

Fb:1Bb(xd) : 1 bb (đ,c)

Vv vv
KL:Di truyền liên kết là

trường hợp các gen qui

định nhóm tính trạng

nằm trên 1 NST cùng

phân ly về giao tử và

cùng tổ hợp qua thụ tinh.

b. Hoạt động 2: Ý nghĩa của di ruyền liên kết:

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

1p -Gv nêu tình huống: ở

ruồi giấm 2n = 8 nhưng -Nêu được trên NST

tế bào có khoảng 4000 mang nhiều gen.

gen-> sự phân bố trên

NST sẻ như thế nào? -Hs căn cứ vào kết quả -Trong tế bào mỗi NST

5p -Gv cho hs thảo luận: F2 của 2 trường hợp - mang nhiều gen tạo

+ So sánh kiểu hình F2 >Nêu được F2: phân ly thành nhóm gây liên kết.

trong trường hợp phân độc lập xuất hiện biến -Trong chọn giống người

ly độc lập và di truyền dị tổ hợp. ta có thể chọn những

liên kết? -F2 di truyền liên kết nhóm tính trạng tốt đi

+Ý nghĩa di ruyền liên không xuất hiện biến dị kèm với nhau.

kết trong chọn giống ? tổ hợp.
2p -Gv chốt lại kiến thức.

-Cho hs đọc kết luận

chung.

IV . Củng cố: 5p

-Thế nàolà di truyền liên kết ? Hiện tượng này bổ sung cho qui luật phân

li độc lập của MenĐen như thế nào?

-Hoàn thành bảng sau:

Đặc điểm so sánh. Di truyền độc lập Di truyền liên kết.

Pa Vàng, trơn x xanh, Xám,dài x Đen,

nhăn cụt

AaBb x aabb (B) Bb bv

v vb bv

G: ………………aa ……………………bv

Fa: -Kiểu gen: ……………………….. -1 Bv : 1 bv

-Kiểu hình: -1vàng, trơn: 1 vàng, Bv bv

nhăn

-1xanh, trơn : 1 xanh,

nhăn

Biến dị tổ hợp ……………… ……………………

V. Dặn dò: 2p
-Học bài theo nội dung sgk.

-Làm câu 3,4 vào vở bài tập.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản