Giáo án sinh 9 - Bài 27: THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức: - Phân biệt được 1 số thường biến phát sinh dưới tác động các đối tượng trước tác động trực tiếp của điều kiện sống. -Phân biệt sự khác nhau giũa thường biến và đột biến. -Qua tranh ảnh , mẫu vật rút ra được: +Tình trạng chất lượng phụ thuộc vào kiểu gen. +Tính trạng số lương phụ thuộc vào điều kiện môi trường. 2. Kỉ năng: Rèn kỉ năng; -Quan sát, phân tích thông qua tranh, mẫu vật. -Kỉ năng thực hành. ...

Nội dung Text: Giáo án sinh 9 - Bài 27: THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN

Tiết 28:

Bài 27: THỰC HÀNH:

QUAN SÁT THƯỜNG BIẾNI. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Phân biệt được 1 số thường biến phát sinh dưới tác động các đối tượng

trước tác động trực tiếp của điều kiện sống.

-Phân biệt sự khác nhau giũa thường biến và đột biến.

-Qua tranh ảnh , mẫu vật rút ra được:

+Tình trạng chất lượng phụ thuộc vào kiểu gen.

+Tính trạng số lương phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

2. Kỉ năng: Rèn kỉ năng;

-Quan sát, phân tích thông qua tranh, mẫu vật.

-Kỉ năng thực hành.

II .Phương tiện dạy học:

-Tranh ảnh minh họa thường biến.

-Tranh ảnh thường biến không di truyền được.

-Mẫu vật: +Mầm khoai mọc trong tối và ngoài sáng.
+Thân cây rau dừa nước mọc từ mô đất xuống xen bờ và trải

trên mặt nước.

III .Tiến trình tổ chức tiết dạy:

a. Hoạt động 1: Nhận biết một số thường biến.

TG Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên

-Cho hs quan sát tranh và mẩu -Hs quan sát kỉ tranh, ảnh và mẫu

vật các đối tượng . vật mầm củ khoai, cây rau dừa

5p +Nhận xét thường biến phát nước và các tranh ảnh khác.

sinhdưới ảnh hưởng của nhoại -Thảo luận nhóm -> ghi vảo bảng.

cảnh. -Đại diện nhóm trình bày báo cáo.

+Nêu các nhân tố tác động

7p thường biến

-Gv chốt lại đáp án đúng.Đối tượng Điều kiện môi Kiểu hình tương ứng Nhân tố tác

trường động

1. Mầm khoai -Có ánh sáng. -Mầm lá có màu Ánh sáng

-Trong tối xanh.

-Mầm lá có màu

vàng
1. Cây rau dừa -Trên cạn -Thân lá nhỏ . Dộ ẩm

nước -Ven bờ. -Thân lá lớn.

-Trên mặt nước -Thân lá lớn, rể ->

phao

3.…………… ………………… …………………… ……………

…. …. …. …

b. Hoạt động 2: Phân biệt thường biến và đột biến.

TG Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên

-Gv cho hs quan sát lá mạ mọc

ven bờ và trong ruộng. -Các nhóm quan sát hình thảo

6p -Thảo luận: luận nhóm -> nêu được;

+Sự sai khác 2 cây mạ ở vị trí +Hai cây mạ thuộc thế hệ thứ I

khác nhau ở vụ thứ nhất thuộc (biến dị trong đời cá thể).

thế hệ nào? +Con của chúng giống nhau (biến

+Các cây lúa gieo từ hạt của 2 dị không di truyền được).

cây trên có khác nhau không? +Do điều kiện dinh dưỡng khác

Rút ra nhận xét? nhau.

+Tại sao cây mạ ven bờ phát

4p triển tốt hơn cây mạ trong ruộng. -Một vài hs trình bày, lớp nhận

-Gv cho hs phân biệt thường biến xét bổ sung.
và đột biến.

c. Hoạt động 3: Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng

số lượng và tính trạng chất lượng

TG Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên

6p -Gv cho hs quan sát ảnh 2 luống

su hào của cùng 1 giống, nhưng

có điều kiện chăm sóc khác nhau: -Hs nêu được:

Hình dạng củ của 2 luống có +Hình dạng giống nhau (tính

khác nhau không? trạng chất lượng).

+Kích thước của các củ su hào ờ +Chăm sóc tốt: củ to.

2 luống có khác nhau như thế Ít chăm sóc : củ nhỏ.

4p nào? +Rút ra nhận xét.

-> Rút ra nhận xét. +Tính trạng chất luợng phụ thuộc

vào kiểu gen.

+Tính trạng số lượng phụ thuộc

vào điều kiện giống.

IV. Nhận xét- Đánh gía: 6p

-Căn cứ vào bảng thu hoạch để đánh giá.

-Cho điểm 1 số nhóm chuẫn bị tốt.

-Thu vệ sinh
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản