Giáo án sinh 9 - CHƯƠNG II: NHIỂM SẮT THỂ - Bài 8 : NHIỂM SẮT THỂ

Chia sẻ: lenovo1209

Kiến thức: HS: -Nêu được tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài. -Mô tả được cấu trúc hiển vi NST ở kỳ giữa nguyên phân . -Niểu chức năng NST đối với di truyền và tính trạng. 2 . Kỷ năng: -Rèn kỷ năng hợp tác trong nhóm.

Nội dung Text: Giáo án sinh 9 - CHƯƠNG II: NHIỂM SẮT THỂ - Bài 8 : NHIỂM SẮT THỂ

CHƯƠNG II: NHIỂM SẮT THỂ

Tiết 8

Bài 8 : NHIỂM SẮT THỂ. Mục tiêu:.

1. Kiến thức: HS:

-Nêu được tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài. .

-Mô tả được cấu trúc hiển vi NST ở kỳ giữa nguyên phân .

-Niểu chức năng NST đối với di truyền và tính trạng.

2 . Kỷ năng:

-Rèn kỷ năng hợp tác trong nhóm.

II. Đồ dùng dạy học:

-Rèn kỷ nămg quan sát kênh hình.

-Kỷ năng hoạt động nhóm.

III. Tiến trình tổ chức tiết dạy:

2. Bai mới:

a. Hạt dộng 1: Tính đặc trưng của NST.

Mục đích: Hiểu được mục đích và ý nghĩa di truyền học

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

3p -Gv giới thiệu cho học -Hs quan sát hình, rút ra -Trong tế bào sinh
sinh quan sát hình 8.1 -> nhận xét về tính trạng trưỡng NST tồn tại từng

Thế nào là cặp NST và kích thước. cặp tương đồng, giống

tương đồng ? -Một vài h/s phát biểu, nhau về hình thái kích

4p -Gv cho h/s xem bảng 8 lớp bổ sung. thước.

(SGK) -Bộ NST lưỡng bội (2n)

+Phân biệt NST và chứa cặp NST tương

NST lưỡng bội? đồng

-G/v nhấn mạnh: Trong -Hs so sánh bộ NST của -Bộ NST đơn bội (n)

cặp NST tương đồng : người với các loài khác- chứa 1 NST của cặp

có 1 nguồn gốc từ bố , > số lượng NST phản tương đồng.

có 1 nguồn gốc từ mẹ. ánh trình độ tiến hóa

3p -G/v cho h/s đọc bảng của loài. -> Nêu được :

8.8 . Số lượng trong bộ có 8 NST gồm:

NST lưỡng bội có phản +1 đôi hình hạt

ánh trình độ tiến hóa của +2 đôi hình chử v

loài không? Con cái có 1 đôi hình

Gv cho học sinh quan que

sát hình 8.2 Con đực 1 chiếc hình

4p + Rồi giấm có mấy bộ que 1 chiếc hình móc. -Ở loài đơn tính có sự

NST? khác nhau giữa cá thể
đực và cái ở cặp NST

giới tính .

4p -Gv có thể giải thích

thêmcặp NST giới tính Ở mỗi loài bộ NST

có thể tương đồng (XX), giống nhau về:

không tương đồng (XY) +Số lượng NST. -Mỗi loài điều có bộ

hoặc chỉ có 1 +Hình dạng các cặp NST đặc trung về hình

chiếc(XO). NST. dạng và số lượng

4p -Nêu đặc điểm đặc trưng

của bộ NST ở mỗi loài

sinh vật?
b.Hoạt động 2: Cấu rúc của NST:

Mục tiêu: Mô tả được cáu trúc hiển vi của NSTở kỳ giữa

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

2p -Gv thông báo cho hs:ở -Hs quan sát hình 8.3 -Ở kỳ gữa:Cấu trúc NST

kỳ giữa NST có hình ,8.4 ,8.5(sgk) và nêu nhìn rõ nhất:

dạng đặc trưng và cấu được : +Hình dạng: Hình hạt,
trúc hiển vi của NST +Hình dạng :Đường hình que, hình chử V.

được mô tả ở kỳ này. kính chiều dài NST. Cấu trúc: Gồm

+Nhận biết được 2 crô 2crômatít gắn với nhau ở

matít, vị trí tâm động . tâm động.

+Điền chú thích vào +Mỗi crômtít :Gồm

hình 8.5: phân tử ADN và prôtêin

1 : 2 cromatít loại histôn .

2 : tâm động .

-Gv yêu cầu học sinh: -Một số hs phát biểu lớp

4p +Mô tả hình dạng cấu bổ sung .

trúc NST ?

+Hoàn thành bài tập

mục (tr 25)

-Gv chốt lại kiến thức.

2p

c. Hoạt động 3: Chức năng của NST:

TG Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh Nội dung

4p -Gv cho hs phân tích -Hs ghi nhớ thông tin. -NST là cấu trúc mang

thông tin ở sgk . gen có bản chất là ADN

+NST là cấu trúc mang -NST có đặc tính tự nhân
gen -> nhân tố di truyền đôi-> các tính trang di

(gen) được xác định ở truyền được sao chép

NST qua các thế hệ tế bào và

3p +NST có khả năng tự cơ thể.

nhân đôi liên quan đến

AND (học ở chươngIII).Kết luận chung: Hs đọc kết luận chung

IV. Củng cố: 6p

-Thế nào là bộ NST tương đồng ? phân biệt bộ NST lưỡng bội và đơn

bội ?

-Vai trò của NST đối với di truyền các tính trạng .

V. Dặn dò: 2p

-Học bài và trả lời các câu hỏi sgk.

-Đọc trước bài 9.

-Kẻ bảng 9.1,9.2 vàovở bài tập.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản