GIÁO ÁN SINH 9: THƯỜNG BIẾN

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
69
lượt xem
3
download

GIÁO ÁN SINH 9: THƯỜNG BIẾN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS Trình bày được khái niệm thường biến - Phân biệt sự khác nhau giữa thường biến với đột biến về hai phương diện khả năng di truyền và biểu hiện kiểu hình - Trình bày đượ khái niệm mức phản ứng và ý nghĩa của nó trong chăn nuôi và trồng trọt - Trình bày được ảnh hưởng của môi trường đối với tình trạng số lượngvà mức pảhn ứng của chúng trong chăn nuôi và trồng trọt - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, hoạt động nhóm ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN SINH 9: THƯỜNG BIẾN

  1. THƯỜNG BIẾN I/ Mục tiêu bài học: - HS Trình bày được khái niệm thường biến - Phân biệt sự khác nhau giữa thường biến với đột biến về hai phương diện khả năng di truyền và biểu hiện kiểu hình - Trình bày đượ khái niệm mức phản ứng và ý nghĩa của nó trong chăn nuôi và trồng trọt - Trình bày được ảnh hưởng của môi trường đối với tình trạng số lượngvà mức pảhn ứng của chúng trong chăn nuôi và trồng trọt - Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, hoạt động nhóm II/ Chuẩn bị: - Tranh H III/ Tiến trình: A – ổn định: B – Kiểm tra: - H. Đột biến là gì? có những loại đột biến nào? nêu đặc điểm sơ lược từng loại Đ. Đột là những biến dị di truyền. Đột biến gen( biến đổi cấu cấu trúc gen; mất, thêm, thay thế 1 cặp Nu); Đột biến cấu trúc NST( biến đổi về cấu trúc
  2. NST( mất, lặp, đảo đoạn); Đột biến số lượng NST( dị bội thể là hiện tượng tăng hay giảm 1 NST trong 1 cặp NST; Đa bội thể là hiêng tượng tăng toàn bộ bộ NST len 1số lần) C – Bài mới: Vào bài: Chúng ta biêt kiểu gen quy đinh tính trạng. Trong thực tế người ta thường gặp hiện tượng 1 kiểu gen cho nhiều kiểu hình khác nhau khi sống trong môi trường khác nhau hiện tượng đó là gì ta xét bài hôm nay Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung I/ Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường Hoạt động độc lập - Em hãy quan sát hình 25.1 và đọc các ví dụ điền thông tin vào bảng phụ Đối tượng điều kiện môi trường Kiểu hình tương ứng Mọc trong nước H25 Trên mặt nước Trong không khí Mọc trên bờ VD1
  3. Mọc ven bờ Mọc trên mặt nước Đúng quy trình VD2 Không đúng quy trình - - - H. Em nào trình bày kết quả trên bảng phụ?( treo Trình bày bảng phụ) - H. Ai nhận xét kết quả Bổ sung của bạn Theo dõi - Nhận xét, bổ sung Phát biểu( không; vì - H. Theo em sự biến đổi hạt cây su hào đó kiểu hình có phải do gen đem trồng không bị biến đổi không? vì sao đúng quy trình thì em biết? lại nhỏ) Theo dõi - Nhân xét, bổ xung. Các hiện H25và 2 ví dụ chính là hiện tượng thường biến Hoạt động nhóm
  4. - Từ các thông tin trên các nhóm hãy thực yêu cầu Trình bày( không của mục khí, nước, đất thức ăn..; thường biến là - H. Nhóm nào trình bày? những biến đổi kiểu - Thường biến hình do tác động là những biến của môi trường) đổi kiểu hình Bổ sung do tác động Theo dõi, ghi vở của môi - H. Nhóm nào nhận xét? trường - Nhận xét, bổ xung. Các yếu tố…( ghi bảng) Phát biểu - H. Theo em thường biến Bổ sung - Thường biến có ý nghĩa gì? Theo dõi, ghi vở có ý nghĩa bảo - H. Ai có ý kiến khác? đảm sự phù - Nhận xét, bổ xung. hợp với môi Thường biến có ý nghĩa trường II/ Mối quan hệ giữa bảo đảm sự phù hợp với
  5. kiểu gen, môi môi trường trường và kiểu hình Hoạt động độc lập - Các em hãy đọc thông tin tìm hiểu mối quan hệ Phát biểu( Kiểu gen, giữa kiểu gen môi trường môi trường) và kiểu hình Bổ sung - H. Kiểu hình được biểu hiện phụ thuộc vào yếu tố Phát biểu( quy định cách phản ứng, quy nào? - H. Ai có ý kiến khác? định kiểu hình phù - Nhận xét, bổ xung hợp) - Kiểu hình là - H. Sự tác động của các kết quả sự yếu tố như thế nào? Bổ sung tương tác giưa kiểu gen và Theo dõi mụi trường - H. Ai có ý kiến khác
  6. - Nhận xét, bổ sung. Như vậy kiểu hinh là …( ghi Phát biểu( tính trạng bảng) chất lượng phụ thuộc chủ yếu của kiểu gen, còn tính - H. Kiểu gen và môi trạng số lượng chịu trường tác động như thế ảnh hưởng nhiều nào đối với các loại tính của môi trường trạng khác nhau? Bổ xung - Tính trạng Theo dõi ghi vở chất phụ thuộc nhiều và gen - Tính trạng số - H. Ai có ý kiến khác? lượng chịu ảnh - Nhận xét, bổ xung. Tất hưởng nhiều của các tính trạng đều là của môi kết quả sự tương tác giữa trường kiểu gen và môi trường . Trong đó… Phát biểu Bổ xung Theo dõi
  7. - H.Em nào nêu ví dụ minh III/ Mức phản ứng hoạ? - H. Ai có ý kiến khác? - Nhận xét, bổ xung. Lúa nếp cấy chân ruộng nào Hoạt động lập cung vẫn dẻo. Nhưng nếu cấy ở chân ruộng tốt vân ngon hơn, nhiều hạt hơn.. Phát biểu( tăng đến chừng mực nhất - Các em hãy đọc thông định, do gen quy định tin. - Khi gặp điều kiện thuận Bổ xung lợi thì năng xuất cây Theo dõi trồng tăng như thế nào? tại sao vậy? Hoạt động nhóm - H. Ai có ý kiến khác? Trình bày( do
  8. - Nhận xét, bổ xung . Như giống) vậy kiểu quy sự biến đổi Bổ sung kiểu hình trong khoảng nhất định - Mức phản ứng là Theo dõi Theo nhóm hãy thảo giới hạn thường biến - luận theo câu hỏi 1 Phát biểu của một kiểu gen - H. Nhóm nào trình bày - H. nhóm nào nhận xét? Bổ sung - Nhận xét, bổ sung. Do Theo dõi ghi vở gen quy định - H. Từ đây em nào cho biết mức phản ứng là gì? - H. Ai có ý kiến khác - Nhận xét, bổ sung. Mức.. D – Củng cố: Các thực hiên bai tập sau( treo bảng phụ Thường biến Đột biến 1.Biến đổi cơ sở vật chất di truyên( 1…..
  9. AND, NST) 2.Không di truyền 2…….. 3.Xuất hiện ngẫu nhiên 3….. 4. Có lợi cho sinh vật 4….. E – Dặn Dò: - Học trả lời câu 1,2,3 - Sưu tầm tranh ảnh về đột biến F Rút kinh nghiệm ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ...............................................................................................
Đồng bộ tài khoản