Giáo án sinh học 11: TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN

Chia sẻ: pencil_3

MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Xác định được vị trí và thành phần của não bộ. - Trình bày được vị trí và chức năng chủ yếu của trụ não. - Xác định được vị trí và chức năng của tiểu não.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học 11: TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN

TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIANI.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức:

- Xác định được vị trí và thành phần của não bộ.

- Trình bày được vị trí và chức năng chủ yếu của trụ
não.

- Xác định được vị trí và chức năng của tiểu não.

- Xác định được vị trí và chức năng chủ yếu của não
trung gian.

2.Kĩ năng:

-Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.

3.Thái độ:

- Giáo dục ý thức bảo vệ bộ não.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: +Mô hình tháo lắp bộ não.
+Tranh cấu tạo bộ não

-HS : kẻ bảng 46 vào vở.

III.PHƯƠNG PHÁP:

- Hoạt động nhóm, nêu và giả quyết vấn đề, giảng
giải.

IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. Khởi động (1 phút)

-Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu về cấu
tạo và chức năng của trụ não, tiểu não và não trung
gian.

- Cách tiến hành: “Tiếp theo tủy sống là não bộ. Bài
học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí và các
thành phần của bộ não, cũng như cấu tạo và chức
năng của chúng”.

2. Các hoạt động dạy học ( 36 phút)

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung
giáo viên

Hoạt động 1 (9 phút) Tìm hiểu vị trí và các thành phần của
não bộ
-Mục tiêu: +HS xác định được vị trí và thành phần của não bộ.

-Đồ dùng: :+Mô hình tháo lắp bộ não.

+Tranh cấu tạo bộ não

-CTH:

I- Vị trí và các
thành phần của
não bộ
- GV yêu cầu Hs -HS dựa vào hình
quan sát hình 46-1 vẽ tìm hiểu vị trí
SGK hoàn thành các thành phần não.
bài tập điền từ. -Hoàn chỉnh bài tập
điền từ.

-Một số HS đọc đáp
án, lớp bổ sung.
-GV nhận xét thông
báo đáp án đúng. -Não bộ kể từ dưới
lên gồm: trụ não,
1-Não trung gian
não trung gian, đại
2-Hành não ; 3-Cầu
não, tiểu não nằm
não
phía sau trụ não.
4-Não giữa ; 5-
Cuống não

6-Củ não sinh tư
-Một HS lên chỉ
7-Tiểu não.
trên tranh.
-GV gọi HS lên chỉ
trên tranh.

-GV dùng mô hình
giới thiệu thêm cho
HS.

Hoạt động 2 (13 phút) Tìm hiểu cấu tạo và chức năng của
trụ não

-Mục tiêu: Trình bày được vị trí và chức năng chủ yếu của trụ
não.

-Đồ dùng: +Mô hình tháo lắp bộ não.

+Tranh cấu tạo bộ não

+Bảng 46 SGK/145.

-CTH:

II-Cấu tạo và chức
năng của trụ não

-GV yêu cầu HS -HS quan sát hình
đọc thông tin SGK đọc thông tin
SGK/144 trả lời: trả lời câu hỏi.

+Nêu cấu tạo và
chức năng của trụ -Một vài HS trả lời,
não? lớp bổ sung.

-Trụ não tiếp liền
-GV nhận xét hoàn
với tủy sống.
thiện kiến thức.
-Cấu tạo:
+Chất trắng ở ngoài

+Chất xám ở trong

-Chức năng:

+Chất xám: điều
khiển, điều hòa
hoạt động của các
nội quan.

+Chất trắng dẫn
truyền bao gồm các
đường dẫn truyền
lên (cảm giác) và
dẫn truyền xuống
(vân động).

-GV giới thiệu: từ
nhân xám xuất phát
12 đôi dây thần
kinh não bao gồm
dây cảm giác, dây
vân động và dây -HS thảo luận nhóm
pha. thống nhất ý kiến
-GV yêu cầu HS hoàn thành bảng.
làm bài tập: +So
sánh cấu tạo và
chức năng của trụ
-Đại diện nhóm lên
não và tủy sống
ghi kết quả vào
theo bảng 46.
bảng.
-GV nhận xét bằng
bảng chuẩn.Bảng 46: Vị trí, chức năng của tủy sống và trụ não
Tủy sống Trụ não

Vị trí Chức Vị trí Chức năng
năng

Bộ Chất Ở giữa Là căn Ở trong Là căn cứ
phận cứ thần phân thành thần kinh
xám thành
dải liên kinh
trung các nhân
ương tục xám

Chất Dẫn Bao ngoài Dẫn truyền
Bao
trắng truyền nhân dọc
quanh các
chất xám xám

Bộ phận ngoại 31 đôi dây thần 12 đôi gồm 3 loại dây
cảm giác , dây vận động
biên (dây kinh pha
thầnkinh) , dây pha.Hoạt động 3 (7 phút) Tìm hiểu não trung gian

-Mục tiêu: Xác định được vị trí và chức năng chủ yếu của não
trung gian.

-Đồ dùng: +Mô hình tháo lắp bộ não.

+Tranh cấu tạo bộ não.

-CTH:

III- Não trung

-GV yêu cầu HS -HS lên chỉ trên mô gian
xác định vị trí của hình, lớp bổ sung.
não trung gian trên
mô hình.
cứu
-HS nghiên
-GV nêu câu hỏi: thông tin SGK trả
+Trình bày cấu tạo lời câu hỏi.
và chức năng của
não trung gian?


-Cấu tạo: gồm chất
-GV nhận xét chốt
xám và chất trắng.
kiến thức.
-Chức năng:
+Chất trắng là trạm
chuyển tiếp các
đường dẫn truyền
từ dưới lên não.

+Chất xám là các
nhân xám điều
khiển quá trình trao
đổi chất và điều hòa
thân nhiệt.

Hoạt động 4 (9 phút) Tìm hiểu tiểu não
-Mục tiêu: Xác định được vị trí và chức năng của tiểu não.

-Đồ dùng: +Mô hình tháo lắp bộ não.

+Tranh cấu tạo bộ não

- CTH:

IV- Tiểu não

-GV yêu cầu HS -HS quan sát lại
quan sát lại hình hình, đọc thông tin.
46-3 đọc
46-1,
thông tin SGK/145
trả lời câu hỏi:

+Vị trí của tiểu
-Một HS lên trình
não?
bày trên mô hình.
+Tiểu não cấu tạo
như thế nào?
-Vị trí: sau trụ não,
dưới bán cầu não.
-GV nhận xét chốt
-Cấu tạo:
kiến thức.
+Chất xám ở ngoài
làm thành vỏ tiểu
não.

+Chất trắng ở trong
là các đường dẫn
-HS nghiên cứu thí
truyền
nghiệm và rút ra kết
luận về chức năng

-GV yêu cầu HS của tiểu não.
cứu thí
nghiên -Chức năng: điều
nghiệm SGK/145 hòa, phối hợp các
rút ra kết luận: cử động phức tạp
+Tiểu não có chức và giữ thăng bằng
năng gì? cơ thể.3.Tổng kết và hướng dẫn về nhà (6 phút)

*Tổng kết: GV yêu cầu HS làm bài tập

+Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của trụ
não, não trung gian và tiểu não:Các bộ Trụ não Não trung gian Tiểunão
phận

Cấu tạo
Chức năng*Hướng dẫn về nhà:
-Học bài trả lời câu hỏi SGK.

-Đọc mục " Em có biết"

-Đọc trước bài 47.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản