Giáo án Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON

Chia sẻ: bavapen1209

Sau bài này,HS phải: - HS nắm được đặc điểm cấu tạo trong của thân non. So sánh với cấu tạo trong miền hút của rễ. - Nêu được những đặc điểm cấu tạo của vỏ, trụ giữa phù hợp với chức năng của chúng. II/Đồ dùng dạy học: GV tranh phóng to hình 15.1, 10.1 SGK. Bảng phụ : cấu tạo trong thân non. HS : Ôn lại bài: Cấu tạo trong của thân non.

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON

CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NONI/Mục tiêu: Sau bài này,HS phải:

- HS nắm được đặc điểm cấu tạo trong của thân non. So sánh với cấu tạo

trong miền hút của rễ.

- Nêu được những đặc điểm cấu tạo của vỏ, trụ giữa phù hợp với chức

năng của chúng.

II/Đồ dùng dạy học:

GV tranh phóng to hình 15.1, 10.1 SGK.

Bảng phụ : cấu tạo trong thân non.

HS : Ôn lại bài: Cấu tạo trong của thân non.

III/Tiến trình dạy học:

-Kiểm tra bài cũ: Hãy nhắc lại cấu tạo miền hút của rễ?

-Bài mới: thân non của tất cả các loại cây là phần ngọn ở thân và ngọn

cành, thân non thường có màu xanh lục.

+Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo trong của thân non.

 Mục tiêu:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

+ Xác định các bộ phận của thân non. HS quan sát hình 15.1 SGK (hoạt động

- GV cho HS quan sát hình 15.1 SGK (hoạt cá nhân) đọc phần chú thích.
động cá nhân) đọc phần chú thích. HS lên bảng chỉ tranh và trình bày cấu

- GV gọi HS lên bảng chỉ tranh và trình bày tạo của thân non.

cấu tạo của thân non. - Cả lớp theo dõi bạn trình bày -> nhận

+ Tìm hiểu cấu tạo phù hợp với chức năng xét, bổ sung.

của các bộ phận thân non. - Các nhóm tiến hành thảo luận và

- GV treo bảng phụ. hoàn thành bảng SGK/49.

- GV thông báo đáp án đúng - Đại diện nhóm lên trình bày kết quả

=> Thân non có cấu tạo như thế nào để phù trên bảng phụ. Các nhóm khác theo

hợp với chức năng của các bộ phận ? dõi, bổ sung.

-> HS kiểm tra và sửa chữa vào vở bài

tập.

Vài hs trả lời, các hs khác nhận xét bổ

sung*Tiểu kết - Thân non có cấu tạo gồm 2 phần: Vỏ - trụ giữa

 Vỏ : BB - Thịt vỏ.

- BB : bảo vệ các bộ phận bên trong.

- Thịt vỏ : dự trữ tham gia quang hợp.

 2. Trụ giữa : các bó mạch - ruột.

- Các bó mạch :
+ Mạch gỗ : nằm trong vận chuyển nước và muối khoáng

+ Mạch rây : nằm ở ngoài vận chuyển chất hữu cơ.

-Ruột : chứa chất dự trữ.

IV/Kiểm tra, đánh giá :

*Vài HS đọc phần kết luận ở SGK

 Hãy tìm câu trả lời đúng về cấu tạo trong của thân non :

1. a Vỏ gồm thịt vỏ và ruột.

b. Vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ, mạch rây.

c. Vỏ gồm biểu bì và thịt bỏ.

2 a. Vỏ có chức năng vận chuyển chất hữu cơ.

b. Vỏ chứa chất dự trữ.

c. Vỏ vận chuyển nước và muối khoáng.

d. Vỏ bảo vệ các bộ phận ở bên hông, dự trữ, quang hợp.

3. a. Trụ giữa gồm mạch gỗ, mạch rây xếp xen kẽ và ruột.

b. Trụ giữa có 1 vòng bó mạch (mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở

trong và ruột).

c. Trụ giữa gồm BB, 1 vòng bó mạch và ruột.

d. Trụ giữa gồm thịt vỏ, 1 vòng bó mạch và ruột.V/Dặn dò:
 Học bài theo nội dung bài ghi và SGK.

 Trả lời các câu hỏi 1, 2 tr. 50 ở SGK.

 Đọc mục :Em có biết?

- Chuẩn bị trước bài “Thân to ra do đâu?”Xem trước H.16.1 và chú

thích.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản