Giáo án Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
156
lượt xem
7
download

Giáo án Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài này,HS phải: - HS nắm được đặc điểm cấu tạo trong của thân non. So sánh với cấu tạo trong miền hút của rễ. - Nêu được những đặc điểm cấu tạo của vỏ, trụ giữa phù hợp với chức năng của chúng. II/Đồ dùng dạy học: GV tranh phóng to hình 15.1, 10.1 SGK. Bảng phụ : cấu tạo trong thân non. HS : Ôn lại bài: Cấu tạo trong của thân non.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 6 - CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON

  1. CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON I/Mục tiêu: Sau bài này,HS phải: - HS nắm được đặc điểm cấu tạo trong của thân non. So sánh với cấu tạo trong miền hút của rễ. - Nêu được những đặc điểm cấu tạo của vỏ, trụ giữa phù hợp với chức năng của chúng. II/Đồ dùng dạy học: GV tranh phóng to hình 15.1, 10.1 SGK. Bảng phụ : cấu tạo trong thân non. HS : Ôn lại bài: Cấu tạo trong của thân non. III/Tiến trình dạy học: -Kiểm tra bài cũ: Hãy nhắc lại cấu tạo miền hút của rễ? -Bài mới: thân non của tất cả các loại cây là phần ngọn ở thân và ngọn cành, thân non thường có màu xanh lục. +Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo trong của thân non.  Mục tiêu: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ + Xác định các bộ phận của thân non. HS quan sát hình 15.1 SGK (hoạt động - GV cho HS quan sát hình 15.1 SGK (hoạt cá nhân) đọc phần chú thích.
  2. động cá nhân) đọc phần chú thích. HS lên bảng chỉ tranh và trình bày cấu - GV gọi HS lên bảng chỉ tranh và trình bày tạo của thân non. cấu tạo của thân non. - Cả lớp theo dõi bạn trình bày -> nhận + Tìm hiểu cấu tạo phù hợp với chức năng xét, bổ sung. của các bộ phận thân non. - Các nhóm tiến hành thảo luận và - GV treo bảng phụ. hoàn thành bảng SGK/49. - GV thông báo đáp án đúng - Đại diện nhóm lên trình bày kết quả => Thân non có cấu tạo như thế nào để phù trên bảng phụ. Các nhóm khác theo hợp với chức năng của các bộ phận ? dõi, bổ sung. -> HS kiểm tra và sửa chữa vào vở bài tập. Vài hs trả lời, các hs khác nhận xét bổ sung *Tiểu kết - Thân non có cấu tạo gồm 2 phần: Vỏ - trụ giữa  Vỏ : BB - Thịt vỏ. - BB : bảo vệ các bộ phận bên trong. - Thịt vỏ : dự trữ tham gia quang hợp.  2. Trụ giữa : các bó mạch - ruột. - Các bó mạch :
  3. + Mạch gỗ : nằm trong vận chuyển nước và muối khoáng + Mạch rây : nằm ở ngoài vận chuyển chất hữu cơ. -Ruột : chứa chất dự trữ. IV/Kiểm tra, đánh giá : *Vài HS đọc phần kết luận ở SGK  Hãy tìm câu trả lời đúng về cấu tạo trong của thân non : 1. a Vỏ gồm thịt vỏ và ruột. b. Vỏ gồm biểu bì, thịt vỏ, mạch rây. c. Vỏ gồm biểu bì và thịt bỏ. 2 a. Vỏ có chức năng vận chuyển chất hữu cơ. b. Vỏ chứa chất dự trữ. c. Vỏ vận chuyển nước và muối khoáng. d. Vỏ bảo vệ các bộ phận ở bên hông, dự trữ, quang hợp. 3. a. Trụ giữa gồm mạch gỗ, mạch rây xếp xen kẽ và ruột. b. Trụ giữa có 1 vòng bó mạch (mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong và ruột). c. Trụ giữa gồm BB, 1 vòng bó mạch và ruột. d. Trụ giữa gồm thịt vỏ, 1 vòng bó mạch và ruột. V/Dặn dò:
  4.  Học bài theo nội dung bài ghi và SGK.  Trả lời các câu hỏi 1, 2 tr. 50 ở SGK.  Đọc mục :Em có biết? - Chuẩn bị trước bài “Thân to ra do đâu?”Xem trước H.16.1 và chú thích.
Đồng bộ tài khoản