Giáo án Sinh học 6 - THAM QUAN THIÊN NHIÊN

Chia sẻ: bavapen1209

Tham khảo tài liệu 'giáo án sinh học 6 - tham quan thiên nhiên', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 6 - THAM QUAN THIÊN NHIÊN

§53. THAM QUAN THIÊN NHIÊN

I. Mục tiêu :1. Kiến thức:

- Xác định được nơi sống, sự phân bố của các nhóm thực vật chính

- Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện của một số ngành

thực vật chính.

- Củng cố và mở rộng kiến thức về tính đa dạng và thích nghi của thực

vật trong điều kiện sống cụ thể.

2. Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng, quan sát thực hành

- Kỹ năng làm việc đặc biệt, bảo vệ cây cối

3. Thái độ hành vi:

- Có lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ cây cốiII. Phương pháp :III. Chuẩn Bị Cho Buổi Tham Quan

1. Giáo viên:

- Chuẩn bị địa điểm: Giáo viên trực tiếp tìm địa điểm trước

- Dự kiến phân công nhóm trưởng

2. Học sinh:

- Ôn tập kiến thức có liên quan
- Chuẩn bị dụng cụ (theo nhóm)

+ Dụng cụ đào đất

+ Túi ni lông trắng

+ Kéo cắt cây

+ Kép ép tiêu bản

+ Panh, kính lúp

+ Nhãn ghi tên cây (theo mẫu)

- Kẽ sẵn bảng theo mẫu (tr173)

IV. Các Hoạt Động Trong Buổi Tham Quan

TG Hoạt động của Giáo Viên Hoạt động của Học Sinh

Hoạt Động 1 : Quan sát ngoài thiên nhiên

- Giáo viên yêu cầu các hoạt động

theo nhóm

- Nội dung quan sát

- Quan sát hình thái của thực vật,

nhận xét đặc điểm thích nghi của thực

vật

- Nhận dạng thực vật, xếp chúng

vào nhóm

- Thu thập mẫu vật

- Ghi chép ngoài thiên nhiên:

Giáo viên chỉ dẫn các yêu cầu về nội
dung phải ghi chép.

+ Cách thực hiện

a. Quan sát hình thái về một số thực

vật:

+ Quan sát rể, thân, lá, hoa, quả

+ Quan sát hình thái của các cây

sống ở các môi trường: cạn, nước, tìm

đặc điểm thích nghi

+ Lấy mẫu cho vào túi ni lông:

lưu ý học sinh lấy mẫu gồm các bộ

phận:

- Hoa hoặc quả

- Cành nhỏ (đối với cây)

- Cây (đối với cành nhỏ)

 Buộc nhãn tên cây để khỏi

nhầm lẫn

(Giáo viên nhắc nhở học sinh chỉ

lấy mẫu ở cây mọc dại)

b. Nhận dạng thực vật, xếp chúng

vào nhóm:

- Xác định tên một số cây quen

thuộc
- Vị trí phân loại: tới lớp: đối với

thực vật hạt kín – tới ngành đối với

các ngành rêu dưỡng xỉ  hạt trần
c. Ghi chép:

- Ghi chép ngay những điều quan

sát được

- Thống kê vào bảng kẽ sẵn

Hoạt Động 2 : Quan sát nội dung tự chọn

* Học sinh có thể tiến hành theo 1

trong 3 nội dung

+ Quan sát biến dạng của rể,

thân, lá

+ Quan sát mối quan hệ giữa

thực vật với thực vật và thực vật với

động vật

+ Nhận xét về sự phân bố của

thực vật trong khu vực tham quan

* Cách thực hiện:

- Giáo viên phân công các

nhóm lựa chọn 1 nội dung quan sát.
Ví dụ: nội dung B: cần quan sát các

vấn đề sau:

+ Hiện tượng cây mọc trên cây:

rêu, lưỡi mèo

+ Hiện tượng cây bóp cổ: cây si,

đa, đế,… mọc trên cây gỗ to.

+ Quan sát thực vật sống ký

sinh: tầm gửi, dây tơ hồng

+ Quan sát hoa thụ phấn nhờ sâu  Rút ra nhận xét về mối quan hệ thực

bọ vật với thực vật và thực vật với động

vật.

Hoạt Động 3 : Thảo luận toàn lớp

* Khi còn khoảng thời gian 30 phút,

giáo viên tập trung lớp

* Yêu cầu nhóm đại diện trình

bày kết quả quan sát được  các bạn

khác bổ sung. Nhóm đại diện trình bày kết quả quan

sát được

* Giáo viên giải đáp các thắc

mắc của học sinh

* Nhận xét đánh giá các nhóm,

tuyên dương các nhóm tích cực
* Yêu cầu học sinh viết báo cáo

thu hoạch theo mẫu SGK (tr173) Học sinh viết báo cáo thu hoạch

V. Bài Tập Về Nhà:

1. Hoàn thiện báo cáo thu hoạch

2. Lập làm mẫu cây khô

- Dùng mẫu thu hái được để làm mẫu cây khô

- Cách làm: theo hình dạng SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản