Giáo án Sinh học 6 - THỤ PHẤN

Chia sẻ: bavapen1209

Sau bài này, HS phải: -Kiến thức: Phát biểu được khái niệm thụ phấn. Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt được hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ -Kỹ năng: Kỹ năng và củng cố các kỹ năng quan sát mẫu vật tranh vẽ -Thái độ : Yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 6 - THỤ PHẤN

THỤ PHẤN

I/Mục tiêu: Sau bài này, HS phải:

-Kiến thức: Phát biểu được khái niệm thụ phấn. Nêu được những đặc

điểm chính của hoa tự thụ phấn. Phân biệt được hoa tự thụ phấn và hoa giao

phấn

Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấn nhờ

sâu bọ

-Kỹ năng: Kỹ năng và củng cố các kỹ năng quan sát mẫu vật tranh vẽ

-Thái độ : Yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên

II/Đồ dùng dạy học:

-GV:Hoa tự thụ phấn, hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

Tranh vẽ cấu tạo hoa bí đỏ, một số hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

-HS : Một loài hoa tự thụ phấn ;một loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

III/Tiến trình dạy học:

-Kiểm tra bài cũ: Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt được hoa lưỡng

tính và hoa đơn tính?

Có mấy cách xếp hoa trên cây? Cho ví dụ

-Bài mới: +Hoạt động 1: Tìm hiểu hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn

 Mục tiêu: Hiểu rõ đặc điểm hoa tự thụ phấn, phân biệt hoa tự thụ

phấn và hoa giao phấn.
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

 Hoa tự thụ phấn: HS quan sát tranh -> hình 30.1 chú ý vị

 GV yêu cầu hs quan sát h.30.1 và trí nhị và nhụy

trả lời các câu hỏi sau: Hs trả lời các câu hỏi của GV

-Cho biết thế nào là hiện tượng thụ phấn ? +Là hiện tượng hạt phấn rơi vào đầu

nhụy của chính hoa đó.

Hoa tự thụ phấn cần những đặc điểm nào ? + Hoa lưỡng tính

+ Nhị và nhụy cùng chín một lúc

 Hoa giao phấn:

 GV yêu cầu hs: -HS đọc thông tin -> trả lời các câu hỏi.

-Thụ phấn bằng cách giao phấn nhờ yếu tố +Thụ phấn bằng cách giao phấn nhờ

nào? nhiều yếu tố:

* là hoa đơn tính hoặc lưỡng tính có nhị

và nhụy không chín cùng một lúc.

* hoa giao phấn thực hiện được nhờ

nhiều yếu tố : Sâu bọ, gió, con người.*Tiểu kết: + Hoa tự thụ phấn có hạt phân rơi vào đầu nhụy của chính hoa

đó gọi là hoa tự thụ phấn .
+ Hoa giao phấn những hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhụy của hoa khác

gọi là hoa giao phấn.+Hoạt động 2: Tìm hiểu Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

 Mục tiêu Nhận biết đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

GV yêu cầu hs quan sát H.30.2 và các vật -HS thực hiện theo yêu cầu của GV

mẫu có sẵn và trả lời các câu hỏi sau: -Trả lời các câu hỏi như sau:

-Hoa có những đặc điểm nào để thu hút sâu -> Hoa thường có màu sắc sặc sỡ, mùi

bọ ? thơm, đĩa mật nằm ngay ở đáy hoa.

-Tràng hoa có đặc điểm gì làm cho sâu bọ

muốn lấy mật hoặc lấy phấn thường phải

chui vào trong hoa?

-Nhị của hoa có đặc điểm gì khiến cho sâu Nhị hoa có đặc điểm gì khiến sâu bọ khi

bọ khi đến lấy mật hoặc lấy phấn hoa đến lấy mật hoặc phấn hoa thường mang

thường mang theo hạt phấn sang hoa khác? theo sang hoa khác ?

-Nhuỵ hoa có đặc điểm gì khiến sâu bọ khi

đến thì hạt phấn của hoa khác thường bị Hạt phấn và đầu nhụy có chất dính

dính vào đầu nhuỵ?

-Hãy tóm tắt những đặc điểm chủ yếu của => nhấn mạnh các đặc điểm chính của hoa
hoa thụ phấn nhờ sâu bọ? thụ phấn nhờ sâu bọ
*Tiểu kết: Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có đặc điểm màu sắc sặc sỡ, mùi thơm

+ Đĩa mật nằm ở đáy hoa

+ Hạt phấn và đầu nhụy có chất dính.IV/Kiểm tra, đánh giá :

*Vài HS đọc phần kết luận ở SGK

-Thụ phấn là gì ?

-Thế nào là hoa giao phấn, hoa tự thụ phấn ?

V/Dặn dò:

 Học bài theo nội dung bài ghi và SGK.

 Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 & 4 tr.100 ở SGK.

 Chuẩn bị trước bài Thụ phấn (tt); Tìm một số hoa thụ phấn nhờ

gió;

Chuẩn bị cây ngô có hoa, hoa bí, bông, que.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản