Giáo án sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

Chia sẻ: bavapen1209

Nêu được một số khái niệm: Cử động hô hấp, nhịp hô hấp, dung tích sống - Trình bày được quá trình hô hấp ở phổi Tiến trình Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh ? Cơ thể lấy O2 thải cácbonic nhờ hoạt động nào? ? Đọc thông tin SGK và cho biết cử động hô hấp là gì? - Cả lớp đọc, đại diện 1 HS trả lời. HS khác - Cả lớp đếm số cử động theo dõi nhận xét.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học 8 - HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP

HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP


Hoạt động 1

THÔNG KHÍ Ở PHỔI

Mục tiêu

- Nêu được một số khái niệm: Cử động hô hấp, nhịp hô hấp, dung tích

sống

- Trình bày được quá trình hô hấp ở phổi

Tiến trìnhHoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng

? Cơ thể lấy O2 thải - Hoạt động hít vào và I. Thông khí ở phổi

cácbonic nhờ hoạt động thở ra

nào?

? Đọc thông tin SGK và

cho biết cử động hô hấp

là gì? - Cả lớp đọc, đại diện 1 - 1lần hít vào + 1lần thở

HS trả lời. HS khác ra -> 1 cử động hô hấp

- Cả lớp đếm số cử động theo dõi nhận xét.
hô hấp của mình trong

một phút - Cả lớp làm

- Gọi 2 HS (1nam, 1nữ) - Đại diện 2 HS đọc số

=> Đây chính là nhịp cử động hô hấp của

hô hấp của mình.

? Vậy nhịp hô hấp là gì? - Trả lời - Nhịp hô hấp -> số cử

động hô hấp /phút.

-GV đưa ra chỉ số nhịp

hô hấp ở 1 số đối tượng:

HS theo dõi để trả lời

câu hỏiSTT Đối tượng Nhịp hô hấp

1 Người già 34

2 Trẻ em 28

3 Người bị bệnh 32

4 Người khoẻ mạnh 18

? Nhịp hô hấp phụ thuộc - Lứa tuổi, giới tính, * Chú ý: Nhịp hô hấp

vào những yếu nào? trạng thái cơ thể,.. phụ thuộc vào lứa tuổi,

giới tính, tình trạng sức
khoẻ

? Khi hít vào, thở ra - HS quan sát tranh vẽ -

thấy thể tích lồng ngực --->trả lời câu hỏi

mình thay đổi như thế

nào?

? Những cơ quan nào đã - Bụng, xương sườn, cơ

tham gia? hoành, cơ liên sườn, cơ

bụng, phổi,..

-Yêu cầu HS thảo luận - Quan sát hình 21-1

nhóm hoàn thành phiếu Thảo luận nhóm hoàn

học tập 1 thành phiếu học tập 1.

Hoạt động của các cơ quan
Cử
Thể
động Cơ Cơ liên Xương
tích
hô hấp hoành sườn sườn
Phổi

Hít vào Co Co Nâng lên Lớn

Hạ
Thở ra Dãn Dãn Nhỏ
xuống

- Làm thí nghiệm chứng minh vai trò của cơ hoành trong cử động hô hấp.

- GV làm thí nghiệm mô phỏng vai trò của cơ liên sườn và xương sườn để
chốt lại kiến thức.
Mở rộng:không phải

mọi người đều hít thở

theo kiểu giống nhau

mà...(SGV)- Giáo viên đưa tranh - Các nhóm nhận

H21-2: xét đồ thị để

hoàn thành phiếu

- Các nhóm thảo luận và học tập 2

hoàn thành phiếu học

tập 2 .Kiểm tra kết quả

từng nhóm.

? Vậy dung tích sống là Dựa vào đồ thị hình21- - Dung tích sống:

gì? có vai trò như thế 2 trả lời câu hỏi. Đọc Tổng lượng khí trao đổi

nào? mục “Em có biết”? qua phổi lớn nhất

- Chốt lại nội dung kiến
thức và mở rộng.
Hoạt động 2

TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI VÀ TẾ BÀO

- Mục tiêu

+ Phân biệt 2 quá trình trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào

- Tiến trình

Hoạt động dạy Hoạt động học Ghi bảng

- Giới thiệu sơ lược về II. Trao đổi khí ở phổi

cấu tạo thiết bị đo nồng và tế bào:

độ oxi thông qua tranh

(H21-3)

- Đưa bảng 21 lên - Học sinh đối chiếu số

? Học sinh quan sát liệu trong bảng và giải

bảng 21, thích?

-Hãy giải thích sự khác + % khí O2 và % khí

nhau ở mỗi thành phần CO2 thay đổi:

của khí hít vào và thở Hít vào: % khí O2 cao,

ra? khí CO2 thấp
Thở ra: % khí O2 thấp

khí CO2 cao

? Tại sao ? + Giải thích:

Hít vào:.....

Thở ra:.....

? Qua đó cho ta biết - Sự trao đổi khí diễn ra

điều gì về vai trò của hệ ở phổi và tế bào

hô hấp ?
? Sự trao đổi khí ở phổi - So sánh:

và ở tế bào có giống và + Giống nhau: Đều tuân - Quá trình trao đổi khí

khác nhau? theo cơ chế khuyếch ở phổi:

? Vì sao O2 từ phế nang tán: nồng độ cao -> Khuếch tán


vận chuyển được vào nồng độ thấp O2/phế nang máu

máu? CO2 từ máu ra + Khác nhau: CO2

phế nang. ở phổi:.....

ở tế bào:.... - Quá trình trao đổi khí

ở tế bào:

? Vì sao CO2 từ tế bào Khuếch tán
vận chuyển được vào - Cơ chế: Khuếch tán O2/máu tế bào

máu? O2 từ máu vào tế (đi từ nơi có nồng độ CO2

bào. chất tan cao đến nơi có

? Trao đổi khí ở phổi và nồng độ chất tan thấp)

ở tế bào có mối liên

quan với nhau như thế

nào?
A. Củng cố:

? Nhờ hoạt động của các cơ quan, bộ phận nào mà không khí trong phổi

thường xuyên được đổi mới?B. Kiểm tra, đánh giá:

B1/ Hãy chọn các từ và cụm từ dưới đây để điền vào chỗ trống để câu

trở nên hoàn chỉnh và hợp lí

“ Trao đổi khí ở (1)............... gồm sự khuyếch tán của O2 từ

(2).................... vào máu và của CO2 (3)......................vào phế nang. Trao

đổi khí ở (4)...................gồm sự khuyếch tan của O2 từ (5)

.....................và của CO2 từ tế bào vào (6)........................”
C. Hướng dẫn về nhà

- Hãy giải thích vì sao những người thường xuyên hoạt động có thể

tăng dung tích sống của mình?

- Trả lời câu hỏi 1,2,3,4

- Tìm tranh ảnh có liên quan đến sự ô nhiễm môi trường, không khí

Những hình ảnh thể hiện thành tích cao trong việc rèn luyện hô hấp như
chạy, bơi,...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản