Giáo án sinh học 8 - Thực hành: sơ cứu cầm máu

Chia sẻ: bavapen1209

Kiến thức: - Phân biệt đúng các dạng chảy máu - Các thao tác sơ cứu cầm máu 2. Kỹ năng: - Thực hành đúng các thao tác cầm máu 3. Thái độ: Có ý thức hỗ trợ cộng đồng khi gặp tình huống cần sơ cứu cầm máu.

Nội dung Text: Giáo án sinh học 8 - Thực hành: sơ cứu cầm máu

Thực hành: sơ cứu cầm máu


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Phân biệt đúng các dạng chảy máu

- Các thao tác sơ cứu cầm máu

2. Kỹ năng:

- Thực hành đúng các thao tác cầm máu

3. Thái độ:

Có ý thức hỗ trợ cộng đồng khi gặp tình huống cần sơ cứu cầm máu

II. PHƯƠNG PHÁP:

Thực hành

III. CHUẨN BỊ:

1. GB: Bảng

Các dạng chảy máu Biểu hiện

Chảy máu mao mạch

Chảy máu tĩnh mạch

Chảy máu động mạch
2. HS: Mỗi nhóm (2 người): 1 cuộn băng, 2 miếng gạc, bông, 1 dây cao su

hoặc vải, một miếng vải mềm (tất cả đều sạch)

Kiểm tra:

? Máu có vai trò gì? Khi bị chảy máu nhiều sẽ gây tác hại gì?

Vậy phải làm gì khi bị chảy máu?

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

Hoạ t động 1: Tìm hiểu các dạng chảy máu

Mục tiêu: HS phân biệt được các dạng chảy máuTiến hành

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Trên cơ sở HS đã tìm hiểu TT phần - 1HS đọc mục tiêu

1 ở nhà, yêu càu đại 2 HS lên bảng

điền vào bảng 1 mà giáo viên đã

chuẩn bị sẵn.

- 3 HS lên bảng điền vào 3 nội dung

yêu cầu
Kết luận:

Các dạng chảy máu Biểu hiện

Chảy máu mao mạch Máu chảy ít, từ từ, có thể tự đông khi ra khỏi mạch

Chảy máu tĩnh mạch

Chảy máu động mạch Máu chảy nhanh, mạnhHoạt đ ộng 2: Sơ cứu cầm máu với các trường hợp chảy máu ngoài

Mục tiêu:

HS thực hành đúng các thao tác cầm máu: lòng bàn tay, cổ tay

Tiến hành:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

? Nêu các bước tiến hành sơ cứu cầm - Trên cơ sở kiến thức sách giáo

máu khi bị thương ở lòng bàn tay? khoa, HS nêu độc lập

? Nêu các bước tiến hành sơ cứu cầm

máu khi bị thương ở cổ tay? - HS khác bổ sung, hoàn chỉnh

- Dùng bảng phụ ghi vắn tắt các

bước tiến hành

- Các nhóm tiến hành lần lượt từng

nội dung

- GV chấm điẻm thao tác cho các
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

nhóm (điểm số chung cho 2 người)

dựa trên các tiêu chí:

+ Đúng quy trình

+ Mẫu băng gọn gàng, chắc chắnHoạt động 4: Thu hoạch

Mục tiêu:

HS viết được thu hoạch theo mẫu

Tiến hành: HS nộp báo cáo đã viết theo mẫu ở nhà
ếHoạt đ ộng 5: Đánh giá giờ thực hành

- Giáo viên chấm bản thu hoạch

- Chấm điểm ý thức cho các nhóm

Điểm của 1 HS = Điểm thực hành băng bó (nhóm) + Điểm bản thu hoạch

(cá nhân) + Điểm ý thức (nhóm)/3

IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Xét bài hô hấp
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản