Giáo án sinh học 8 - Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong tuyết nước bọt

Chia sẻ: bavapen1209

Kiến thức - Biết cách bố trí thí nghiệm tìm hiểu những điều kiện đảm bảo cho enzim hoạt động - Biết rút ra kết luận từ kết quả so sánh giữa thí nghiệm và đối chứng 2. Kĩ năng - Các thao tác thí nghiệm khéo léo và chính xác - Tinh thần làm việc hợp tác theo nhóm

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học 8 - Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong tuyết nước bọt

Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của

enzim trong tuyết nước bọtTiêu hoá ở

dạ dày


I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Biết cách bố trí thí nghiệm tìm hiểu những điều kiện đảm bảo cho enzim

hoạt động

- Biết rút ra kết luận từ kết quả so sánh giữa thí nghiệm và đối chứng

2. Kĩ năng

- Các thao tác thí nghiệm khéo léo và chính xác

- Tinh thần làm việc hợp tác theo nhóm

II. PHƯƠNG PHÁP

- Thực hành thí nghiệm tìm tòi kiến thức

III. CHUẨN BỊ

Cho mỗi nhóm

1. Dụng cụ

- 12 ống nghiệm nhỏ (10)
- 2 giá để ống nghiệm

- 2 đèn cồn và giá đun

- 2 ống đong chia độ (10ml)

- 1 cuộn giấy đo PH

- 2 phễu nhỏ và bông lọc

- 1 bình thuỷ tinh

- Đũa thuỷ tinh

- Nhiệt kế

- Cặp ống nghiệm

- May so đun nước

2. Vật liệu

- Nước bọt loãng 25%, lọc qua bông

- Hồ tinh bột 1%

- Dung dịch HCl 2%

- Dung dịch iot 1%

- Thuốc thử Strôme

- Đường Glucô

Điều chế thuốc thử strôme: 3ml NaOH 10% + 3ml CuSO4 2%

3. Vật liệu chuẩn bị sẵn ở nhà

- Hồ tinh bột, pha loãng, đun sôi, để nguội
- Nước bọt, pha loãng, lọc qua bông

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1

Chuẩn bị cho thí nghiệm

Mục tiêu

- HS biết được các bước tiến hành thí nghiệm

- Chuẩn bị tốt cho thí nghiệm

Tiến hành

Hoạt động của giáo Hoạt động của học sinh Nội dung

viên

? Thí nghiệm nhằm - Trong nước bọt có I. Mục tiêu

mục đích gì chứa enzim gì? tác dụng

- GV ghi rõ mục đích và điều kiện hoạt động

thí nghiệm lên bảng của enzim

- Yêu cầu các tổ trưởng

phân công cho các

thành viên - Chuẩn bị các tổ

+ Nhận và kiểm tra

dụng cụ

+ Chuẩn bị nhãn cho
các ống nghiệm

+ Pha loãng và lọc hồ

tinh bột chín

+ Pha loãng nước bọt,

lấy 2ml đun sôi trong

ống nghiệm

+ Chuẩn bị bình thuỷ

tinh với nước nóng

370CHoạt động 2

Tiến hành thí nghiệm

Mục tiêu

- Tiến hành theo đúng trình tự và chính xác các thí nghiệm

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

- Yêu cầu học sinh lấy chính xác vật - Nhìn sách tiến hành

liệu vào ống theo hướng dẫn SGK

- Thử độ pH, quan sát sự chuyển

màu của giấy quì, ghi độ pH của các

ống
- Quan sát độ trong của các ống

nghiệm và ghi kết quả vào bảng 26.1

- Các nhóm thảo luận giải thích kết

quả

ống Độ trong Giải thích

A Không đổi Nước lã không có enzim biến đổi

tinh bột

B Tăng Nước bọt có enzim biến đổi tinh bột

C Không đổi Nước bọt đun sôi làm biến tính

enzim

D Không đổi pH thấp nên enzim không hoạt động
Hoạt động 3

Kiểm tra kết qủa thí nghiệm

Mục tiêu

- Biết cách tiến hành thí nghiệm và giải thích được thí nghiệm

Tiến hành

Hoạt động giáo viên Hoạt động của học sinh
- Cho Hs làm tiếp các thí

nghiệm theo hướng dẫn sách

giáo khoa và ghi kết quả vào

bảng26.2

- Chú ý:

+ dd iot làm hồ tinh bột chuyển

sang màu xanh

+ dd thuốc thử Strôme làm đường

man tô chuyển thành màu đỏ
Lô ống Màu sắc Giải thích

1 A1 Màu xanh Tinh bột không bị biến đổi thành đường do

nước lã không có enzim biến đổi tinh bột

B1 Không có Nước bọt có enzim biến đổi tinh bột thành

màu xanh đường

C1 Màu xanh Tinh bột không bị biến đổi thành đường do

enzim trong nước bọt đun sôi bị biến tính

D1 Màu xanh Tinh bột không bị biến đổi thành đường do
enzim trong nước bọt không hoạt động trong

môi trường axit

` A2 Không có nt

màu đỏ

B2 Có màu đỏ nt

C2 Không có nt

màu đỏ

D2 Không có nt

màu đỏHoạt động 4

Báo cáo thí nghiệm

Họ tên: .............................

Lớp:..................................

Tổ: ....................................I. Mục đích thí nghiệm

II. Dụng cụ và vật liệu chuẩn bị

III. Các bước tiến hành

IV. Thu hoạch
- Trả lời các câu hỏi SGK

- Nộp bảng kết quả ở trênHoạt động 5

Đánh giá giờ thực hành

- ? Nêu những khó khăn khi làm thí nghiệm

- ? Những kinh nghiệm gì rút ra qua bài thực hành này

- GV nhận xét các nhóm, yêu cầu các nhóm rọn vệ sinh
V. HƯỚNG DẪN BÀI VỀ NHÀ

- Hướng dẫn các nhóm viết thực hành theo mẫu

- Kẻ bảng 27 vào vở bài tập
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản