Giáo án sinh học 8 - Tiêu hoá ở dạ dày

Chia sẻ: bavapen1209

Kiến thức: - Nêu được cấu tạo của dạ dày - Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra ở dạ dày 2. Kỹ năng: - Quan sát, so sánh - Tư duy dự đoán

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học 8 - Tiêu hoá ở dạ dày

Tiêu hoá ở dạ dày


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nêu được cấu tạo của dạ dày

- Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra ở dạ dày

2. Kỹ năng:

- Quan sát, so sánh

- Tư duy dự đoán

II. Phương pháp:

- Quan sát - tìm tòi

- Hỏi đáp - tìm tòi

- Thí nghiệm - tưởng tượng

III. Chuẩn bị:

- Tranh vẽ phóng to sơ đồ H31.1. 31.2

- Phiếu học tập

- Bảng phụ

IV. Các hoạt động:
ĐVĐ: Khi thức ăn được thực quản đưa xuống dạ dày, còn nhũng chất nào

chưa đươc tiêu hoá? ( phần lớn các chất chưa được tiêu hoá: P, G, L…).

Tìm hiểu hoạt động tiêu hoá ở dạ dày.


Hoạt động 1: CẤU TẠO CỦA DẠ ĐÀY

Mục tiêu:

- Nêu được thành phần cấu tạo của dạ dày

Nội dungHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

VIÊN

-Treo tranh - HS nghiên cứu thông tin và quan

- GV dựa vào tranh sát hình vẽ độc lập

? Các đặc điểm cấu tạo chủ yếu - Đại diện nhóm trả lời:

+ Lớp cơ dày và khoẻ ( 3 lớp: cơ

? Dự đoán những hoạt động có vòng, cơ dọc, cơ chéo); niêm mạc

thể diễn ra ở dạ dày? có tuyến dịch vị

+ Có thể có các hoạt động sau diễn

ra: co bóp, nhào trộn, tiêt enzim…Kết luận 1:
- Thành dạ dày có cấu tạo 4 lớp cơ bản: màng lớp cơ  lớp dươí niêm

mạc lớp niêm mạc- Thành phần quan trọng trong cấu tạo của dạ dày là: 3 lớp cơ (cơ vòng, cơ

dọc, cơ chéo), lớp niêm mạc có lớp dịch vịHoạt động 2: HOẠT ĐỘNG TIÊU HOÁ Ở DẠ DÀYMục tiêu:

Trình bày được các hoạt động tiêu hoá diễn ra ở dạ dày, trong đó có: các cơ

quan thực hiện, tác dụng, kết quả hoạt động

Nội dungHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

VIÊN

- GV treo tranh H27.2 và mô tả - Lắng nghe, quan sát

thí nghiệm " bữa ăn giả" của

Pavlov tiến hành trên chó:

+ Cắt thực quản, hứng phiá dưới

thực quản bằng cái đĩa
+ Đục lỗ dạ dày, nối lỗ thủng với

ống thoát bằng kim loại

+ Cho chó ăn và quan sát, phân

tích thành phần dịch vị HS suy nghĩ và dự đoán độc lập:

? Hãy thử đoán xem kết quả thí - Khi cho chó ăn:

nghiệm như thế nào khi cho chó + Thức ăn không xuống dạ dày mà

ăn? rơi vào đĩa

+ Có chất dịch chảy ra từ dạ dày

xuống ống thoát

? Hãy dự đoán xem thí nghiệm - HS suy nghĩ và dự đoán độc lập:

của Pavlov nhằm mục đích gì? + ảnh hưởng của thức ăn đến sự tiết

dịch vị

+ Tìm hiểu thành phần của dịch vị

- GV: Qua thí nghiệmcho biết tinh khiết

mặc dù thức ăn chỉ chạm vào

lưỡi, chưa chạm vào dạ dày

nhưng dạ dày đã tiết dịch vị

? Hãy đoán xem, khi thức ăn hay - Có

vật gì đó chạm vào niêm mạc dạ

dày, dịch vị có được tiết ra
không?

? Kết quả phân tích cho biết - Nước, enzim pepsin, HCl, chất

thành phần dịch vị bao gồm nhầy

những chất nào ?

- Treo sơ đồ H27.3. - Đọc thông tin

- GV giải thích

- Yêu cầu học sinh đọc thông tin

thảo luận nhóm 3 câu hỏi SGK:

- GV treo phiếu bài tập lớn trên

bảng

1. Sự đẩy thức ăn xuống ruột nhờ

hoạt động của cơ quan, bộ phận:

a. Tâm vị

b. Cơ vòng môn vị

c. Sự co bóp của dạ dày

d. a và b đúng

e. b và c đúng

2. Đánh dấu vào câu sai. Loại

thức ăn được tiêu hoá ở dạ dày:

 Tinh bột
 Prôtêin

 Gluxit

 Lipit

3. Chọn câu trả lời đúng.

Protêin/ dịch vị bị phân huỷ còn

protêin/ niêm mạc không bị phân - Thảo luận nhóm

hủy - Các nhóm sử dụng bảng con để

a. Chất nhầy tiết ra ngăn không trả lời: chỉ cần ghi đáp án lên bảng

cho niêm mạc tiếp xúc với HCL con, khi hết thời gian thảo luận, tất

và pepsin cả các nhóm cùng thông báo kết

b. Pepsin chỉ có tác dụng với quả của nhóm.

prôtêin của thức ăn, không có tác - Các nhóm giải thích về kết quả

dụng với prôtêin trong niêm mạc mà nhóm mình lựa chọn

c. Độ pH trong niêm mạckhông - Đối chiếu kết quả với các nhóm

đủ điều kiện cho hoạt động của khác và đáp án của giáo viên:

enzim pepsin 1. e

2. Lipit

3. a

? Tại sao tinh bột lại được tiêu - Trả lời độc lập: Vì thức ăn từ thực

hoá tiếp ở dạ dày trong khi dạ quản xuống phần giữa của dạ dày
dày không tiết enzim amilaza? đã ngấm đều amilaza, mà enzim do

dịch vị tiết ra ( có tích axít) đổ vào

- Treo bảng phụ có nội dung như thành dạ dày nên thời gian đầu

bảng 27 - Thực hiện độc lập bảng 27- 6 HS lên bảng phụ thực hiện lần

lượt 6 nội dung

- GV thu một số bài tập của HS

để đánh giá

- Nhận xét, đánh giá - Đối chiếu bảng 27 để tự đánh giá

- Hoàn chỉnh bảng 27Kết luận 2:

Dùng bảng 27 để kết luậnBiến đổi thức Các hoạt động Cơ quan hay tế Tác dụng của

ăn ở dạ dày tham gia bào thực hiện hoạt động

Biến đổi lý - Tiết dịch vị - Tuyến vị - Hoà loãng thức

học ăn

- Đảo trộn thức ăn
- Co bóp của dạ - Các lớp cơ để ngấm đều dịch

dày vị

Biến đổi hoá Hoạt động của Enzim pepsin Phân cắt chuỗi

học enzim pepsin protêin
IV.KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ - CỦNG CỐCâu1: Đặc điểm cấu tạo nầo của dạ dày làm thức ăn nhuyễn và đảo trộn:

 a- Thành dạ dày được cấu tạo bởi 4 lớp cơ bản

 b- Hình túi thắt 2 đầu

 c- Thành cơ có 3 lớp cơ dày và khoẻ

 d- a và c đúng

Câu 2: Điều phát biểu nào dưới đây là đúng? ( Hãy dùng dấu x………….)

 a- Prôtêin được phân cắt thành những chuỗi ngắn hơn

 b- Lipit được tiêu hoá một phần

 c- Gluxit được tiêu hoá hoàn toàn thành matozơ

 d- Prôtêin phân giải thành các axít amin

 e - Cả a, b, c và d đúng
Đáp án: 1d, 2aV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Đọc mục em có biết và trả lời câu hỏi: Hãy liệt kê những khám phá quan

trọng của Bômông về sự tiêu hoád ở dạ dày?

- Tìm những đặc điểm cấu tạo của dạ dày thích nghi với chức năng của nó

- Xem các quá trình tiêu hoá ở ruột non
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản