Giáo án sinh học 8 - Tiêu hoá ở khoang miệng

Chia sẻ: bavapen1209

Kiến thức: - Trình bày được Tiến trình bài giảng tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng - Trình bày được Tiến trình bài giảng nuốt và đẩy thức ăn từ khoang miệng qua thực quản xuống dạ dày 2. Kỹ năng: - Quan sát, phân tích - Phân tích sơ đồ.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học 8 - Tiêu hoá ở khoang miệng

Tiêu hoá ở khoang miệng
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Trình bày được Tiến trình bài giảng tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng

- Trình bày được Tiến trình bài giảng nuốt và đẩy thức ăn từ khoang miệng

qua thực quản xuống dạ dày

2. Kỹ năng:

- Quan sát, phân tích

- Phân tích sơ đồ

II. PHƯƠNG PHÁP:

- Quan sát - tìm tòi

- Hỏi đáp - tìm tòi

III. CHUẨN BỊ:

- Tranh vẽ phóng to sơ đồ H25.1, 25.2, 25.3

- Mô hình cấu tạo tinh bột

- Bảng phụ

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG

ĐVĐ: Hệ tiêu hoá bắt đầu từ cơ quan nào? (khoang miệng)
Khoang miệng diễn ra quá trình tiêu hoá lý học hay hoá học? Những

loại thức ăn nào được biến đổi trong khoang miệng?

Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động tiêu hoá trong khoang miệng

Mục tiêu:

- Nêu được Tiến trình bài giảng tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng

- Nêu được các loại thức ăn biến đổi trong khoang miệng

Tiến hành:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Treo tranh H25.1 - Quan sát

? Khoang miệng gồm các cơ quan - Khoang miệng gồm: Răng (3 loại),

nào? lưỡi, tuyến nước bọt

- hướng dẫn HS nghiên cứu thông tin - Nêu 5 hoạt động như sách giáo

khoa

? Những hoạt động nào diễn ra trong + Tiết nước bọt

khoang miệng

+ Nhai

+ Đảo trộn thức ăn

+ Hoạt động của enzim amilaze

? Theo em thứ tự 5 hoạt động đó có + Tạo viên thức ăn

đúng không? - Đúng
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

? Enzim amilaza (ptialin) có vai trò

gì?

? Amilaza có ở đâu trong cơ thể ? - Biến đổi tinh bột chín thành đường

mantozơ

- Treo tranh hoạt động của amilaza - Trong nước bọt

? Hãy so sánh phân tử tinh bột và - HS quan sát

đường manto? - Đường manto có cấu trúc phân tử

ngắn hơn tinh bột

- GV: Dùng mô hình lắp ghép được

để mô phỏng sự bẻ gãy các liên kết

hoá học của phân tử tinh bột thành

cấu trúc ngắn hơn là đường manto
Amilaza
? Dựa vào thông tin trên giải thích - Tinh bột Mantozơ

tại sao khi nhai cơm lâu trong miệng

ta thấy có vị ngọt?

? Có phải toàn bộ tinh bột đều được - Chỉ một phần

biến đổi thành đường ở trong khoang

miệng không?

? Điều kiện hoạt động của enzim - Tinh bột chín
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

amilaza? - Môi trường kiềm, 370C

- GV treo bảng phụ có nội dung như - Các HS thảo luận nhóm và làm bài

bảng 25 trên phiếu kẻ sẵn ở nhà

Lưu ý HS: Ghi đúng trật tự Tiến

trình bài giảng biến đổi lý học

- GV lần lượt nêu các việc phải làm:

+ Tiến trình bài giảng biến đổi lý

học ở khoang miệng

+ Tiến trình bài giảng biến đổi hoá

học ở khaong miệng

+ Các cơ quan thực hiện biến đổi lý - Đại diện 6 nhóm điền 6 ô trống trên

học bảng phụ lần lượt 6 nội dung GV đã

+ Các cơ quan thực hiện biến đổi nêu

hoá học - Nhận xét

+ Tác dụng của biến đổi lý học - Mỗi cá nhân tự sửa chữa và hoàn

+ Tác dụng của biến đổi hoá học chỉnh trong phiếu đã làm

- Nếu có nhóm sai, GV cho dừng lại

để nhận xét.

- Hoàn chỉnh
Kết luận 1:

Saukhi thực hiện xong, GV sử dụng bảng phụ để kết luận

Biến đổi thức ăn Tiến trình bài Các cơ quan thực Tác dụng của

khoang miệng giảng tham hiện hoạt động hoạt động

gia

Biến đổi lý học - Tiết nước - Các tuyến nước bọt - Làm ướt và

bọt mềm thức ăn

- Nhai - Răng - Cắt nhỏ và làm

mềm thức ăn

- Đảo trộn - Răng, lưỡi, cơ môi,

thức ăn cơ má

Tạo viên thức - Răng, lưỡi, cơ, môi, - Tạo kích thước

ăn cơ má vừa phải dễ nuốt

Biến đổi hoá học Hoạt động Enim amilaza Biến đổi một

của enzim phần tinh bột

amilaza chín thành đường

manto
Hoạt động 2: Hoạt động nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản

Mục tiêu:

Nếu được các yếu tố tham gia vào hoạt động đẩy thức ăn qua thực quản

Tiến hành:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

- Treo tranh H25.3 - Quan sát tranh

? Dựa vào tranh hãy mô tả quá trình - Trình bày độc lập

nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản?

- yêu cầu HS đọc thông tin - Đối chiếu thông tin với ý kiến trình

bày

- Nhận xét khả năng nhận biết qua - Bổ sung và hoàn chỉnh

tranh của HS

- Yêu cầu thảo luận nhóm

- Thảo luận nhóm 3 câu hỏi sách giáo

khoa

? Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ - Đại diện nhóm trình bày

quan nào là chủ yếu? Tác dụng? + Lưỡi, đẩy thưc ăn từ khoang miệng

? Hoạt động của yếu tố nào tạo lực xuống thực quản

đẩy đưa viên thức ăn từ thực quản + Các cơ thực quản

xuống dạ dày?
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

? Thức ăn qua thực quản có biến đổi + Không biến đổi do thời gian qua

lý hoá không? thực quản nhanh (2-4s)Kết luận 2:

- Thức ăn từ khoang miệng xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của lưỡi

- Thức ăn từ thực quản xuống dạ dày nhở hoạt động của các cơ thực quản

IV. Kiểm tra - Đánh giá - Củng cố

Hãy chọn các từ và cụm từ sau điền vào chỗ trống trong câu để câu trở nên

hoàn chỉnh và hợp lý.

a- Cơ thực quản g- Răng

b- Tinh bột h- Cơ môi

c- Dễ nuốt i- Tuyến nước bọt

d-Amilaza k- Má

e-Lưỡi l- Viên thức ăn mềmNhờ hoạt động phối hợp của (1) ................... lưỡi, các (2)...................

và (3)..................... cùng các (4)......................... làm cho thức ăn đưa vào

khoang miệng trở thành (5)......................................., nhuyễn, thấm đẫm
nước bọt và (6)...................... trong đó một phần (7).......................... được

enzim (8)........................... biến đổi thành đường mantôzơ.

Thức ăn được nuốt xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của (9)...........

và được đẩy qua thực quản xuống dạ dày nhờ hoạt động của các (10).........

Đáp án:

1-g; 4-i; 7-b; 10-a

2-h; 5-l; 8-d;

3-k; 6-c; 9-e;V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

- Đọc mục em có biết và trả lời:

? Nguyên nhân sâu răng?

? Làm thế nào để có răng chắc khoẻ và không bị sâu?

- Chuẩn bị nội dung thực hành
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản