Giáo án sinh học 8 - Tiêu hoá ở khoang miệng

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
145
lượt xem
16
download

Giáo án sinh học 8 - Tiêu hoá ở khoang miệng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Trình bày được Tiến trình bài giảng tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng - Trình bày được Tiến trình bài giảng nuốt và đẩy thức ăn từ khoang miệng qua thực quản xuống dạ dày 2. Kỹ năng: - Quan sát, phân tích - Phân tích sơ đồ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh học 8 - Tiêu hoá ở khoang miệng

  1. Tiêu hoá ở khoang miệng I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Trình bày được Tiến trình bài giảng tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng - Trình bày được Tiến trình bài giảng nuốt và đẩy thức ăn từ khoang miệng qua thực quản xuống dạ dày 2. Kỹ năng: - Quan sát, phân tích - Phân tích sơ đồ II. PHƯƠNG PHÁP: - Quan sát - tìm tòi - Hỏi đáp - tìm tòi III. CHUẨN BỊ: - Tranh vẽ phóng to sơ đồ H25.1, 25.2, 25.3 - Mô hình cấu tạo tinh bột - Bảng phụ IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG ĐVĐ: Hệ tiêu hoá bắt đầu từ cơ quan nào? (khoang miệng)
  2. Khoang miệng diễn ra quá trình tiêu hoá lý học hay hoá học? Những loại thức ăn nào được biến đổi trong khoang miệng? Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động tiêu hoá trong khoang miệng Mục tiêu: - Nêu được Tiến trình bài giảng tiêu hoá diễn ra trong khoang miệng - Nêu được các loại thức ăn biến đổi trong khoang miệng Tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Treo tranh H25.1 - Quan sát ? Khoang miệng gồm các cơ quan - Khoang miệng gồm: Răng (3 loại), nào? lưỡi, tuyến nước bọt - hướng dẫn HS nghiên cứu thông tin - Nêu 5 hoạt động như sách giáo khoa ? Những hoạt động nào diễn ra trong + Tiết nước bọt khoang miệng + Nhai + Đảo trộn thức ăn + Hoạt động của enzim amilaze ? Theo em thứ tự 5 hoạt động đó có + Tạo viên thức ăn đúng không? - Đúng
  3. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH ? Enzim amilaza (ptialin) có vai trò gì? ? Amilaza có ở đâu trong cơ thể ? - Biến đổi tinh bột chín thành đường mantozơ - Treo tranh hoạt động của amilaza - Trong nước bọt ? Hãy so sánh phân tử tinh bột và - HS quan sát đường manto? - Đường manto có cấu trúc phân tử ngắn hơn tinh bột - GV: Dùng mô hình lắp ghép được để mô phỏng sự bẻ gãy các liên kết hoá học của phân tử tinh bột thành cấu trúc ngắn hơn là đường manto Amilaza ? Dựa vào thông tin trên giải thích - Tinh bột Mantozơ tại sao khi nhai cơm lâu trong miệng ta thấy có vị ngọt? ? Có phải toàn bộ tinh bột đều được - Chỉ một phần biến đổi thành đường ở trong khoang miệng không? ? Điều kiện hoạt động của enzim - Tinh bột chín
  4. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH amilaza? - Môi trường kiềm, 370C - GV treo bảng phụ có nội dung như - Các HS thảo luận nhóm và làm bài bảng 25 trên phiếu kẻ sẵn ở nhà Lưu ý HS: Ghi đúng trật tự Tiến trình bài giảng biến đổi lý học - GV lần lượt nêu các việc phải làm: + Tiến trình bài giảng biến đổi lý học ở khoang miệng + Tiến trình bài giảng biến đổi hoá học ở khaong miệng + Các cơ quan thực hiện biến đổi lý - Đại diện 6 nhóm điền 6 ô trống trên học bảng phụ lần lượt 6 nội dung GV đã + Các cơ quan thực hiện biến đổi nêu hoá học - Nhận xét + Tác dụng của biến đổi lý học - Mỗi cá nhân tự sửa chữa và hoàn + Tác dụng của biến đổi hoá học chỉnh trong phiếu đã làm - Nếu có nhóm sai, GV cho dừng lại để nhận xét. - Hoàn chỉnh
  5. Kết luận 1: Saukhi thực hiện xong, GV sử dụng bảng phụ để kết luận Biến đổi thức ăn Tiến trình bài Các cơ quan thực Tác dụng của khoang miệng giảng tham hiện hoạt động hoạt động gia Biến đổi lý học - Tiết nước - Các tuyến nước bọt - Làm ướt và bọt mềm thức ăn - Nhai - Răng - Cắt nhỏ và làm mềm thức ăn - Đảo trộn - Răng, lưỡi, cơ môi, thức ăn cơ má Tạo viên thức - Răng, lưỡi, cơ, môi, - Tạo kích thước ăn cơ má vừa phải dễ nuốt Biến đổi hoá học Hoạt động Enim amilaza Biến đổi một của enzim phần tinh bột amilaza chín thành đường manto
  6. Hoạt động 2: Hoạt động nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản Mục tiêu: Nếu được các yếu tố tham gia vào hoạt động đẩy thức ăn qua thực quản Tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Treo tranh H25.3 - Quan sát tranh ? Dựa vào tranh hãy mô tả quá trình - Trình bày độc lập nuốt và đẩy thức ăn qua thực quản? - yêu cầu HS đọc thông tin - Đối chiếu thông tin với ý kiến trình bày - Nhận xét khả năng nhận biết qua - Bổ sung và hoàn chỉnh tranh của HS - Yêu cầu thảo luận nhóm - Thảo luận nhóm 3 câu hỏi sách giáo khoa ? Nuốt diễn ra nhờ hoạt động của cơ - Đại diện nhóm trình bày quan nào là chủ yếu? Tác dụng? + Lưỡi, đẩy thưc ăn từ khoang miệng ? Hoạt động của yếu tố nào tạo lực xuống thực quản đẩy đưa viên thức ăn từ thực quản + Các cơ thực quản xuống dạ dày?
  7. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH ? Thức ăn qua thực quản có biến đổi + Không biến đổi do thời gian qua lý hoá không? thực quản nhanh (2-4s) Kết luận 2: - Thức ăn từ khoang miệng xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của lưỡi - Thức ăn từ thực quản xuống dạ dày nhở hoạt động của các cơ thực quản IV. Kiểm tra - Đánh giá - Củng cố Hãy chọn các từ và cụm từ sau điền vào chỗ trống trong câu để câu trở nên hoàn chỉnh và hợp lý. a- Cơ thực quản g- Răng b- Tinh bột h- Cơ môi c- Dễ nuốt i- Tuyến nước bọt d-Amilaza k- Má e-Lưỡi l- Viên thức ăn mềm Nhờ hoạt động phối hợp của (1) ................... lưỡi, các (2)................... và (3)..................... cùng các (4)......................... làm cho thức ăn đưa vào khoang miệng trở thành (5)......................................., nhuyễn, thấm đẫm
  8. nước bọt và (6)...................... trong đó một phần (7).......................... được enzim (8)........................... biến đổi thành đường mantôzơ. Thức ăn được nuốt xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của (9)........... và được đẩy qua thực quản xuống dạ dày nhờ hoạt động của các (10)......... Đáp án: 1-g; 4-i; 7-b; 10-a 2-h; 5-l; 8-d; 3-k; 6-c; 9-e; V. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Đọc mục em có biết và trả lời: ? Nguyên nhân sâu răng? ? Làm thế nào để có răng chắc khoẻ và không bị sâu? - Chuẩn bị nội dung thực hành
Đồng bộ tài khoản