Giáo án Sinh học 9: Bài 58- SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Chia sẻ: toshiba1209

Hs có khả năng: - Phân biệt được các dạng tài nguyên thiên nhiên - Nêu được tầm quan trọng và tác dụng của việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên Rèn luyện kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm, tự nghiên cứu với SGK II. Phương tiện dạy học: - Tranh phóng to hình 58.1 – 2 sgk

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản