Giáo án Sinh học 9 - BẢO VỆ ĐA DẠNG CÁC HỆ SINH THÁI

Chia sẻ: toshiba1209

Hs có khả năng: yếu hệ sinh thái Đề xuất được các biện pháp bảo vệ đa dạng các hệ sinh Nêu được hiệu quả của các biện pháp bảo vệ đa dạng các Lấy được cácví dụ minh hoạ các kiểu hệ sinh thái chủ thái phù hợp địa phương Rèn luyện kĩ năng làm việc với SGK và thảo luận nhóm Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Nội dung Text: Giáo án Sinh học 9 - BẢO VỆ ĐA DẠNG CÁC HỆ SINH THÁI

TUẦN 30

BẢO VỆ ĐA DẠNG CÁC HỆ SINH THÁII. Mục tiêu:

Hs có khả năng:

- Lấy được cácví dụ minh hoạ các kiểu hệ sinh thái chủ

yếu

- Nêu được hiệu quả của các biện pháp bảo vệ đa dạng các

hệ sinh thái

- Đề xuất được các biện pháp bảo vệ đa dạng các hệ sinh

thái phù hợp địa phương

Rèn luyện kĩ năng làm việc với SGK và thảo luận nhóm

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

II. Phương tiện

- Tranh phóng to hình 60. 2-3 sgk

III. Phương pháp

- Nêu vấn đề

- Quan sát

- Nghiên cứu sgk

IV. Tiến trình bài giảng
1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài giảng:

Gv – Hs Bảng

Mở bài: Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

Gv cho hs nghiên I. Sự đa dạng của các hệ sinh thái

cứu sgk để nêu lên được * Các hệ sinh thái trên cạn:

các hệ sinh thái chủ yếu - Các hệ sinh thái rừng

trên trái đất - Các hệ sinh thái thảo nguyên

Hs đọc sgk, trao - Các hệ sinh thái hoang mạc

đổi theo nhóm và cử đại - Các hệ sinh thái nông nghiệp

diện trình bày câu hỏi. vùng đồng bằng

Các nhóm khác nhận xét, - Hệ sinh thái núi đá vôi

bổ sung * Các hệ sinh thái dưới nước

- Các hệ sinh thái nước

mặn(biển)

- Các hệ sinh thái nước ngọt

(ao, hồ)
Chuyển tiếp: II. Sự bảo vệ hệ sinh thái rừng

Gv cho hs nghiên cứu SGK

thảo luận theo nhóm để thực hiện * Ở những vùng có rừng có

theo nhóm che phủ thì sau những trận mưa lớn,

Gv cho hs biết: cây rừng cản nước mưa, làm cho

Rừng, nhất là rừng mưa nhiệt nước ngấm được vào đất và lớp thảm

đới là môi trường sống cua nhiều loài mục nhiều hơn, đất khôngbị khô. Khi

sinh vật. Bảo vệ rừng là góp phần chảy trên mặt đất, nước bị các gốc

bảo vệ các loài sinh vật. điều hoà khí cây cản, nên chảy chậm lại. Như vậy,

hậu , giữ cân bằng sinh thái của trái rừng có vai trò quan trọng hạn chế

đất xói mòn đất, chống sự bồi lấp lòng

Gv theo dõi nhận xét, bổ sung sông, lòng hồ, các công trình thuỷ lợi

và công nhận đáp án , thuỷ điện

* Biện pháp bảo vệ các hệ sinh

thái rừng:Biện pháp Hiệu quả

1. Xây dựng kế hoạch để Hạn chế mức độ khai thác, không

khai thác nguồn tài nguyên rừng ở khai thác quá mức làm cạn kiệt nguồn

mức độ phù hợp tài nguyên
2. Xây dựng các khu bảo Góp phần bảo vệ các hệ sinh thái

tồn thiên nhiên, vườn quốc gia quan trọng, giữ cân bằng sinh thía và

duy trì nguồn gen sinh vật

3. Trồng rừng Phục hồi các hệ sinh thái bị thoái

hoá, chống xói mòn đất và tăng nguồn

nước

(1) (2)

4. Phòng cháy rừng Bảo vệ tài nguyên rừng

5. Vận động đồng bào thiểu Góp phần bảo vệ rừng nhất là

số định canh định cư rừng đầu nguồn

6. Phát triển dân số hợp lí Giảm áp lực sử dụng tài nguyên

và ngăn cản viêc di cư dân tự do thiên nhiên quá mức

tới ở và trồng trọt trong rừng

7. Tăng cường công tác Toàn dân tích cực tham gia bảo

tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ rừng

vệ rừng
Chuyển tiếp: III. Tìm hiểu bảo vệ
Gv yêu cầu hs tìm hiểu mục II SGK và hệ sinh thái biển

dựa vào hiểu biết đã có, thảo luận theo nhóm Biện pháp bảo vệ các

để điển , hoàn thành phiếu học tập hệ sinh thái biển.

Hs đọc sgk, trao đổi theo nhóm và cử

đại diện trình bày câu hỏi. Các nhóm khác

nhận xét, bổ sungTình huống (1) Cách bảo vệ (2)

Loài rùa biển đang bị săn lùng Bảo vệ các bãi cát là nơi đẻ

khai thác lấy mai làm đồ mĩ nghệ cao trứng của rùa biển

cấp, số lượng rùa còn lại rất ít, rùa Tuyên truyền, vận động mọi

thường đẻ trứng tại các bãi cát ven người không đánh bắt rùa biển

biển, chúng ta cần bảo vệ loài rùa biển

ntn?

Rừng ngập mặn là nơi sống của Bảo vệ rừng ngập mặn hiện

ấu trùng tôm và cua biển con, nhưng S có và trồng lại rừng ngập mặn đã

rừng ngập mặn ven biển đang bị thu bị phá

hẹp dần, ta cần làm gì để bảo vệ nguồn

giống cua và tôm biển?

Rác thải, xăng dầu, thuộc bảo vệ Xử lí nước thải trước khi đổ
thực vật theo các dòng sông chảy từ ra sông, biển

đất liền ra biển, chủng ta cần làm gì để

nguồn nước biển không bị ô nhiễm?

Em có biết hằng năm trên thế Làm sạch bãi biển và nâng

giới và ở Việt Nam có tổ chức ngày “ cao ý thức bảo vệ môi trường của

làm sạch bãi biển” Theo em tác dụng mọi người

của hoạt động đó là gì?
Chuyển tiếp: III. Sự bảo vệ các hệ sinh

Gv cho hs đọc mục 4 sgk thảo thái nông nghiệp

luận theo nhóm,để nêu lên được các hệ * Vùng núi phía Bắc: Trồng

sinh thái nông nghiệp và các loài cây cây nông nghiệp, cây lương thực

trồng chủ yếu trên các vùng đó *. Vùng trung phía Bắc :

Hs đọc sgk, trao đổi theo nhóm Chủ yếu trồng chè

và cử đại diện trình bày câu hỏi. Các * Vùng đồng bằng châu thổ

nhóm khác nhận xét, bổ sung sông hồng: Lúa nước
* Vùng tây nguyên : Cà phê,

chè , cao su

* Vùng đồng bằng châu thổ

sông cửu long: Lúa nướcCủng cố :

Đánh dấu + vào một câu trả lời đúng

Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái biển là gì?

1. Bảo vệ bãi cát cua rùa biển và tuyên truyền, vận động

ngư dân không đánh bắt rùa biển*

2. Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có và trồng lại chỗ bị chặt

phá*

3. Xử lí nước thải trước khi đổ ra sông, biển*

4. Làm sạch bãi biển và nâng cao ý thức bảo vệ môi

trường*

5. Không nên đánh bắt quá nhiều một vài loại hải sảnBTVN: Trả lời tất cả các câu hỏi trong SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản