Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ.

Chia sẻ: abcdef_34

I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Hiểu và nêu được các mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối kháng.  Diễn giải và nêu được các ví dụ cho mỗi mối quan hệ. Nội dung trọng tâm: Các mối quan hệ: hỗ trợ và đối kháng.

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ.

CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ.

I / MỤC TIÊU :

Kiến thức:  Hiểu và nêu được các mối quan hệ hỗ trợ và

quan hệ đối kháng.

 Diễn giải và nêu được các ví dụ cho mỗi mối quan hệ.

Nội dung trọng tâm: Các mối quan hệ: hỗ trợ và đối kháng.II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :

Sách GK, sách GV, tài liệu, … Phiếu học tập.

III / PHƯƠNG PHÁP :

Phương pháp vấn đáp gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động

nhóm thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.

IV / TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG :

ỔN ĐỊNH LỚP

KIỂM TRA BÀI CŨ :

1. Khái niệm quần xã và cho ví dụ?
2. Các đặc trưng về cấu trúc quần xã sinh vật theo vai trò số

lượng và hoạt động chức năng các nhóm loài?

3. Sự phân bố của các loài trong quần xã sinh vật?

TIẾN TRÌNH BÀI MỚI :

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung

GV vào bài bằng cách giới thiệu: Mối

quan hệ giữa thực vật và động vật đóng

vai trò quan trọng trong quần xã sinh

vật, đến hệ sinh thái, là con đường để I/. Các mối quan hệ hỗ trợ:

vật chất chu chuyển và năng lượng biến 1. Quan hệ hội sinh.

đổi. 2. Quan hệ hợp tác.

3. Quan hệ cộng sinh.
Hoạt động 1:

GV cho HS nêu các ví dụ và phân II/. Các mối quan hệ đối

tích mối quan hệ hỗ trợ  Cho HS hoàn kháng:

1. Quan hệ ức chế cảm
thành câu lệnh.

nhiễm.
Hoạt động 2:

2. Quan hệ cạnh tranh giữa
Để diễn giải được nội dung của các vấn
đề, GV phải chuẩn bị các ví dụ để minh các loài và sự phân li ổ

họa và đặt các câu hỏi gợi ý để HS đi tới sinh thái.

kết luận. 3. Quan hệ con mồi vật ăn

Trong các quan hệ đối kháng, mối thịt và vật chủ  vật kí

quan hệ cạnh tranh giữa các loài và mối sinh.

quan hệ con mồi  vật dữ có vai trò Kết luận:

quan trọng trong sự phân hóa và tiến  Các mối quan hệ giữa các

hóa của các loài, đồng thời thiết lập nên loài dù là hỗ trợ hay đối

trạng thái cân bằng giữa các loài trong kháng đều thể hiện rất rõ nét,

sinh giới. nhiều khi rất quyết liệt.
GV nhấn mạnh:  Ngay trong mối cạnh tranh

 Quan hệ các loài thể hiện rõ nét và loại trừ, các loài đều có khả

quyết liệt. năng tiềm ẩn để trong điều

 Các loài có khả năng tiềm ẩn để trong kiện xác định có thể sống

những điều kiện xác định có thể chung chung với nhau một cách hòa

sống với nhau hòa bình trong ổ sinh thái bình như phân hóa một phần ổ

đưa quần xã đạt tới trạng thái cân bằng sinh thái, nhằm duy trì sự cân
ổn định. bằng giữa các mối quan hệ

sinh học trong một quần xã để

đạt được trạng thái cân bằng

ổn định.

CỦNG CỐ : GV cho HS đọc tóm tắt bài trong phần đóng khung.

Trả lời các câu hỏi cuối bài.

Kết luận và nhấn mạnh trọng tâm.

DẶN DÒ :

 Viết phần tổng kết vào vở.

 Trả lời câu hỏi cuối bài.

Chuẩn bị bài mới.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản