Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ.

Chia sẻ: Abcdef_34 Abcdef_34 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
5
download

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Hiểu và nêu được các mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối kháng.  Diễn giải và nêu được các ví dụ cho mỗi mối quan hệ. Nội dung trọng tâm: Các mối quan hệ: hỗ trợ và đối kháng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ.

  1. CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOÀI TRONG QUẦN XÃ. I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Hiểu và nêu được các mối quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối kháng.  Diễn giải và nêu được các ví dụ cho mỗi mối quan hệ. Nội dung trọng tâm: Các mối quan hệ: hỗ trợ và đối kháng. II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC : Sách GK, sách GV, tài liệu, … Phiếu học tập. III / PHƯƠNG PHÁP : Phương pháp vấn đáp gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động nhóm thông qua các hoạt động điều khiển tư duy. IV / TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG : ỔN ĐỊNH LỚP KIỂM TRA BÀI CŨ : 1. Khái niệm quần xã và cho ví dụ?
  2. 2. Các đặc trưng về cấu trúc quần xã sinh vật theo vai trò số lượng và hoạt động chức năng các nhóm loài? 3. Sự phân bố của các loài trong quần xã sinh vật? TIẾN TRÌNH BÀI MỚI : Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung GV vào bài bằng cách giới thiệu: Mối quan hệ giữa thực vật và động vật đóng vai trò quan trọng trong quần xã sinh vật, đến hệ sinh thái, là con đường để I/. Các mối quan hệ hỗ trợ: vật chất chu chuyển và năng lượng biến 1. Quan hệ hội sinh. đổi. 2. Quan hệ hợp tác. 3. Quan hệ cộng sinh. Hoạt động 1: GV cho HS nêu các ví dụ và phân II/. Các mối quan hệ đối tích mối quan hệ hỗ trợ  Cho HS hoàn kháng: 1. Quan hệ ức chế cảm thành câu lệnh. nhiễm. Hoạt động 2: 2. Quan hệ cạnh tranh giữa Để diễn giải được nội dung của các vấn
  3. đề, GV phải chuẩn bị các ví dụ để minh các loài và sự phân li ổ họa và đặt các câu hỏi gợi ý để HS đi tới sinh thái. kết luận. 3. Quan hệ con mồi vật ăn Trong các quan hệ đối kháng, mối thịt và vật chủ  vật kí quan hệ cạnh tranh giữa các loài và mối sinh. quan hệ con mồi  vật dữ có vai trò Kết luận: quan trọng trong sự phân hóa và tiến  Các mối quan hệ giữa các hóa của các loài, đồng thời thiết lập nên loài dù là hỗ trợ hay đối trạng thái cân bằng giữa các loài trong kháng đều thể hiện rất rõ nét, sinh giới. nhiều khi rất quyết liệt. GV nhấn mạnh:  Ngay trong mối cạnh tranh  Quan hệ các loài thể hiện rõ nét và loại trừ, các loài đều có khả quyết liệt. năng tiềm ẩn để trong điều  Các loài có khả năng tiềm ẩn để trong kiện xác định có thể sống những điều kiện xác định có thể chung chung với nhau một cách hòa sống với nhau hòa bình trong ổ sinh thái bình như phân hóa một phần ổ đưa quần xã đạt tới trạng thái cân bằng sinh thái, nhằm duy trì sự cân
  4. ổn định. bằng giữa các mối quan hệ sinh học trong một quần xã để đạt được trạng thái cân bằng ổn định. CỦNG CỐ : GV cho HS đọc tóm tắt bài trong phần đóng khung. Trả lời các câu hỏi cuối bài. Kết luận và nhấn mạnh trọng tâm. DẶN DÒ :  Viết phần tổng kết vào vở.  Trả lời câu hỏi cuối bài. Chuẩn bị bài mới.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản