Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU GEN VÀ TÍNH ĐA HIỆU CỦA GEN.

Chia sẻ: abcdef_34

/ MỤC TIÊU : Kiến thức:  Phân tích và giải thích thí nghiệmtrong bài học.  Nêu được bản chất của các kiểu tác động của gen đối với sự hình thành tính trạng: tương tác giữa các gen không alen, tác động cộng gộp và đa hiệu gen.  Khái quát được mối quan hệ giữa gen và tính trạng hay giữa kiểu gen và kiểu hình. Kĩ năng:  Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình.  Phát triển được kĩ năng phân tích kết quả thí nghiệm. Nội dung trọng tâm:...

Nội dung Text: Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU GEN VÀ TÍNH ĐA HIỆU CỦA GEN.

SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NHIỀU GEN VÀ TÍNH ĐA HIỆU CỦA GEN.I / MỤC TIÊU :

Kiến thức:  Phân tích và giải thích thí nghiệmtrong bài học.

 Nêu được bản chất của các kiểu tác động của gen đối

với sự hình thành tính trạng: tương tác giữa các gen không

alen, tác động cộng gộp và đa hiệu gen.

 Khái quát được mối quan hệ giữa gen và tính trạng

hay giữa kiểu gen và kiểu hình.

Kĩ năng:  Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích kênh

hình.

 Phát triển được kĩ năng phân tích kết quả thí nghiệm.

Nội dung trọng tâm: Tương tác các gen không alen, tác động

cộng gộp.

II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :

Sách GK, sách GV, tài liệu, … Phiếu học tập.

III / PHƯƠNG PHÁP :
Phương pháp vấn đáp gợi mở, vấn đáp đan xen hoạt động

nhóm thông qua các hoạt động điều khiển tư duy.

IV / TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG :

ỔN ĐỊNH LỚP

KIỂM TRA BÀI CŨ :

1. Vì sao Menden cho rằng các tính trạng khác nhau di

truyền độc lập? Phát biểu quy luật phân li độc lập?

2. Giải thích cơ sở tế bào học?

3. Bài tập nhỏ?

TIẾN TRÌNH BÀI MỚI :

Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung

GV mở bài bằng đoạn mở đầu trong

sách giáo khoa dưới dạng sơ đồ.

Hoạt động 1: I/.Tác động nhiều gen lên

GV giải thích khái niệm các gen một tính trạng:

không alen bằng 2 cặp NST có chứa 2 1. Tương tác bổ sung giữa các

cặp gen khác nhau. gen không alen:
GV giới thiệu phép lai cây đậu Khái niệm các gen không elen.

thơm, yêu cầu HS quan sátvà phân Thí nghiệm lai 2 thứ đậu thơm.

tích hình 13.1 rồi trả lời theo trình tự Kết quả.

câu hỏi lệnh. Nhận xét.

2. Tác động cộng gộp:

Thí nghiệm.

GV yêu cầu HS quan sát và phân Sơ đồ lai.

tích hình 13.2 rồi tiếp tục hoàn thành Kết quả.

kiến thức theo yêu cầu câu lệnh. Nhận xét.

Ý nghĩa trong thực tiễn sản

xuất

II/.Tác động của 1 gen lên

Hoạt động 2: nhiều tính trạng:

GV cho HS đọc sách giáo khoa rồi Tính đa hiệu của gen.

giải thích tính đa hiệu của gen. Yêu

cầu HS đưa ra được các ví dụ.

CỦNG CỐ : GV cho HS đọc tóm tắt bài trong phần đóng khung.

Trả lời các câu hỏi cuối bài.
Kết luận và nhấn mạnh trọng tâm.

DẶN DÒ :

 Viết phần tổng kết vào vở.

 Trả lời câu hỏi cuối bài.

 Chuẩn bị bài mới.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản