Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh nắm được đặc điểm cấu tạo trong của thân non, so sánh với cấu tạo trong của rễ (miền hút) - Nêu được những đặc điểm cấu tạo của vỏ, trụ giữa phù hợp với chức năng của chúng.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 15: CẤU TẠO
TRONG CỦA THÂN NONI. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh nắm được đặc điểm cấu tạo trong của
thân non, so sánh với cấu tạo trong của rễ (miền hút)

- Nêu được những đặc điểm cấu tạo của vỏ, trụ
giữa phù hợp với chức năng của chúng.

2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh.

3. Thái độ

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, bảo vệ thực vật.II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- GV: Tranh phóng to hình 15.1; 10.1 SGK.
Bảng phụ: “Cấu tạo trong thân non”

- HS: Ôn lại bài cấu tạo miền hút của rễ, kẻ bảng
cấu tạo trong và chức năng của thân non vào vở.III.PHƯƠNG PHÁP

Hoạt động nhóm nhỏ + Thuyết trình

IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ
- Cây dài ra do bộ phận nào?

3. Bài mới

VB: GV giới thiệu thân non của tất cả các loại
cây là phần ngọn ở thân và cành. Thân non thường có
màu xanh lục.

Hoạt động 1:
I. CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

+ Vấn đề 1: Xác định - HS quan sát hình 15.1
các bộ phận của thân non. đọc phần chú thích xác

- GV cho HS quan sát định cấu tạo chi tiết 1
hình 15.1 SGK, hoạt động phần của thân non.
- Cả lớp theo dõi phần
cá nhân (GV treo tranh
trình bày của bạn, nhận
phóng to hình 15.1)

- GV gọi HS lên bảng xét và bổ sung.
chỉ tranh và trình bày cấu - yêu cầu nêu được thân
tạo của thân non. được chia thành 2 phần:

- GV nhận xét và Vỏ (biểu bì và thịt vỏ) và
trụ giữa (mạch và ruột)
chuyển sang vấn đề 2
- Các nhóm trao đổi
+ Vấn đề 2: Tìm hiểu
cấu tạo phù hợp với chức thống nhất ý kiến để hoàn
năng của các bộ phận thành bảng SGK trang 49.
Chú ý cấu tạo phù hợp
thân non.
- GV treo tranh, bảng với chức năng của từng
phụ, yêu cầu HS hoạt bộ phận.
động theo nhóm, hoàn - Đại diện nhóm trình
thành bảng. bày, các nhóm khác nhận
xét, bổ sung 1-2 nhóm lên
viết vào bảng phụ trình
bày kết quả.
- GV đưa đáp án đúng:
- Nhóm khác theo dõi
+ Biểu bì có tác dụng
rồi bổ sung.
bảo vệ bộ phận bên trong.
- HS sửa lại bài làm của
+ Thịt vỏ, dự trữ và
mình nếu cần.
tham gia quang hợp.
- HS đọc to toàn bộ cấu
+ Bó mạch: Mạch rây:
tạo và chức năng các bộ
vận chuyển chất hữu cơ.
phận của thân non.
Mạch gỗ: vận chuyển
muối khoáng và nước.

+ Ruột: chứa chất dự
trữ.
Tiểu kết:

- Nội dung bảng đã hoàn thành.Hoạt động 2:

II. SO SÁNH CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN
NON VÀ MIỀN HÚT CỦA RỄ

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV treo tranh hình
15.1 và 10.1 phóng to lần
lượt gọi 2 HS lên chỉ các
bộ phận cấu tạo thân non
- Nhóm thảo luận 2 nội
và rễ.
dung:
- Yêu cầu HS làm bài
+ Tìm đặc điểm giống
tập  SGK trang 50.
nhau đều có các bộ phận.
- GV gợi ý: thân và rễ
+ Tìm đặc điểm khác
được cấu tạo bằng gì? Có
nhau: vị trí bó mạch.
những bộ phận nào? Vị
trí của bó mạch?... - Đại diện nhóm trình
bày, các nhóm khác nhận
xét, bổ sung.
- GV lưu ý: dù đúng
hay sai thì ý kiến của
nhóm vẫn được trình bày
hết, sau đó sẽ bổ sung,
tìm ra phần trả lời đúng
nhất chứ không được cắt
ngang ý kiến của nhóm).

- GV cho HS xem bảng
so sánh kẻ sẵn (SGV) để
đối chiếu phần vừa trình
bày. GV có thể đánh giá
điểm cho nhóm làm tốt.

Tiểu kết:

- Kết luận SGK.
4. Củng cố

- GV củng cố nội dung bài.

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi SGK.5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và sau đó kiểm tra bằng cách trả lời câu
hỏi SGK.

- Đọc mục “Điều em nên biết”

- Ôn tập lại những kiến thức đã học từ đầu năm để
tiết sau kiểm tra 45’
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản