Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 16: THÂN TO RA DO ĐÂU ?

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh trả lời câu hỏi: thân cây to ra do đâu? - Phân biệt được dác và dòng : tập xác định tuổi của cây qua việc đếm vòng gỗ hàng năm. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, nhận biết kiến thức.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 16: THÂN TO RA DO ĐÂU ?

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 16: THÂN TO RA
DO ĐÂU ?I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh trả lời câu hỏi: thân cây to ra do đâu?

- Phân biệt được dác và dòng : tập xác định tuổi
của cây qua việc đếm vòng gỗ hàng năm.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, nhận biết kiến
thức.

3. Thái độ

- Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thực
vật.II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- GV: Đoạn thân gỗ già cưa ngang (thớt gỗ tròn)

Tranh phóng to hình 15.1; 16.1; 16.2

- HS: Chuẩn bị thớt, 1 cành cây bằng lăng... dao
nhỏ, giấy lau.III.PHƯƠNG PHÁP
Hoạt động nhóm + Giảng giảiIV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của thân
non?

3. Bài mới
VB: HS đã biết cây dài ra do phần ngọn nhưng
cây không những dài ra mà còn to ra, vậy cây to ra do
đâu?

Hoạt động 1:

I. XÁC ĐỊNH TẦNG PHÁT SINHHoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV treo tranh hình - HS quan sát tranh trên
15.1 và 16.1 trả lời câu bảng, trao đổi nhóm và
hỏi: Cấu tạo trong của ghi nhận xét vào giấy.
thân non như thế nào? - Yêu cầu: Phát hiện
- GV lưu ý: vì ở hình được tầng sinh vỏ và sinh
16.1 không có phần biểu trụ)
bì, nếu HS cho đó là đặc - 1 HS lên bảng trả lời
điểm khác thì GV phải chỉ trên tranh điểm khác
giải thích. nhau cơ bản giữa thân
- GV hướng dẫn HS non và thân trưởng thành.
xác định vị trí 2 tầng phát - HS các nhóm tập làm
sinh như SGV. theo GV, tìm tầng sinh vỏ
và sinh trụ.

- HS đọc mục thông tin
- GV yêu cầu HS đọc
thông tin SGK, thảo luận SGK trang 51, trao đổi
nhóm thống nhất ý kiến,
theo nhóm 3 câu hỏi.
ghi ra giấy.

- Yêu cầu:

+ Tầng sinh vỏ  sinh
ra vỏ.

+ Tầng sinh trụ  sinh
ra lớp mạch rây và mạch
- GV gọi đại diện nhóm
gỗ.
lên chữa bài.
- HS của nhóm mang
- GV nhận xét phần
mẫu của nhóm lên chỉ vị
trao đổi của HS các
trí của tầng phát sinh và
nhóm, yêu cầu HS rút ra
nội dung trả lời, nhóm
kết luận cuối cùng của
hoạt động. khác nhận xét, bổ sung.
Tiểu kết:

- Cây to ra nhờ tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.Hoạt động 2:

II. NHẬN BIẾT VÒNG GỖ HÀNG NĂM, TẬP
XÁC ĐỊNH TUỔI CÂYHoạt động của GV Hoạt động của HS
- GV cho HS đọc SGK, - HS đọc thông tin mục
quan sát hình, tập đếm  SGK trang 51 mục
vòng gỗ, thảo luận theo 2 “Em có biết” (trang 53),
câu hỏi: quan sát hình 16.3 trao

- Vòng gỗ hàng năm là đổi nhóm.
gì? Tại sao có vòng gỗ - Đại diện nhóm trình
sẫm và vòng gỗ sáng bày, các nhóm khác nhận
xét, bổ sung.
màu?

- Làm thế nào để đếm
được tuổi cây? - Các nhóm đếm số
- GV gọi đại diện 1-2 vòng gỗ trên miếng gỗ
nhóm mang miếng gỗ lên của mình rồi trình bày
trước lớp rồi đếm số vòng trước lớp, nhóm khác bổ
gỗ và xác định tuổi cây. sung.

- GV nhận xét và đánh
giá điểm cho nhóm có kết
quả đúng.
Hoạt động 3:

III. DÁC VÀ RÒNG

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- HS đọc thông tin  quan
- GV yêu cầu HS hoạt động
độc lập và trả lời câu hỏi: sát hình 16.2 SGK trang 52 và

- Thế nào là dác? Thế nào là trả lời 2 câu hỏi.
- HS trả lời, các HS khác
ròng?

- Tìm sự khác nhau giữa dác nhận xét, bổ sung.
- HS dựa vào vị trí của dác
và ròng?

- GV nhận xét phần trả lời và ròng để trả lời câu hỏi
của HS, có thể mở rộng: (phần bong ra là dác, phần
Người ta chặt cây gỗ xoan rồi cứng chắc là ròng).
ngâm xuống ao, sau một thời
gian vớt lên, có hiện tượng
phần bên ngoài của thân bong
ra nhiều lớp mỏng, còn phần
trong cứng chắc, Em hãy giải
thích? - Dựa vào tính chất của dác
- Khi làm cột nhà, làm trụ và ròng để trả lời (người ta
cầu, thanh tà vẹt (đường ray dùng phần ròng để làm).
tàu hoả) người ta sẽ sử dụng
phần nào của gỗ?
- HS tiếp thu.
- GV chú ý giáo dục ý thức
bảo vệ cây rừng.

Tiểu kết:

- Thân cây gỗ già có dác và ròng.4. Củng cố

- Gọi HS lên bảng chỉ trên tranh vị trí của tầng phát
sinh, trả lời câu hỏi: thân cây to ra do đâu?

- Xác định tuổi gỗ bằng cách nào? Xác định tuổi gỗ
của miếng gỗ của nhóm hay nhóm khác.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Tìm đọc cuốn “Vì sao? Thực vật học”, chuẩn bị
thí nhiệm theo nhóm cho bài sau SGK trang 54.

- Ôn lại phần cấu tạo và chức năng của bó mạch.

- Chú ý nhắc HS đọc trước bài 17, làm thí nghiệm
(đặt cành hoa vào nước rồi dùng dao cắt bỏ 1 đoạn
trong nước để bọt khí không làm tắc mạch dẫn).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản