Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 16: THÂN TO RA DO ĐÂU ?

Chia sẻ: Nguyễn Phương Hà Linh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
230
lượt xem
6
download

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 16: THÂN TO RA DO ĐÂU ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh trả lời câu hỏi: thân cây to ra do đâu? - Phân biệt được dác và dòng : tập xác định tuổi của cây qua việc đếm vòng gỗ hàng năm. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, nhận biết kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 16: THÂN TO RA DO ĐÂU ?

  1. Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 16: THÂN TO RA DO ĐÂU ? I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh trả lời câu hỏi: thân cây to ra do đâu? - Phân biệt được dác và dòng : tập xác định tuổi của cây qua việc đếm vòng gỗ hàng năm. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, nhận biết kiến thức. 3. Thái độ - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ thực vật. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
  2. - GV: Đoạn thân gỗ già cưa ngang (thớt gỗ tròn) Tranh phóng to hình 15.1; 16.1; 16.2 - HS: Chuẩn bị thớt, 1 cành cây bằng lăng... dao nhỏ, giấy lau. III.PHƯƠNG PHÁP Hoạt động nhóm + Giảng giải IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của thân non? 3. Bài mới
  3. VB: HS đã biết cây dài ra do phần ngọn nhưng cây không những dài ra mà còn to ra, vậy cây to ra do đâu? Hoạt động 1: I. XÁC ĐỊNH TẦNG PHÁT SINH Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV treo tranh hình - HS quan sát tranh trên 15.1 và 16.1 trả lời câu bảng, trao đổi nhóm và hỏi: Cấu tạo trong của ghi nhận xét vào giấy. thân non như thế nào? - Yêu cầu: Phát hiện - GV lưu ý: vì ở hình được tầng sinh vỏ và sinh 16.1 không có phần biểu trụ) bì, nếu HS cho đó là đặc - 1 HS lên bảng trả lời điểm khác thì GV phải chỉ trên tranh điểm khác giải thích. nhau cơ bản giữa thân - GV hướng dẫn HS non và thân trưởng thành.
  4. xác định vị trí 2 tầng phát - HS các nhóm tập làm sinh như SGV. theo GV, tìm tầng sinh vỏ và sinh trụ. - HS đọc mục thông tin - GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, thảo luận SGK trang 51, trao đổi nhóm thống nhất ý kiến, theo nhóm 3 câu hỏi. ghi ra giấy. - Yêu cầu: + Tầng sinh vỏ  sinh ra vỏ. + Tầng sinh trụ  sinh ra lớp mạch rây và mạch - GV gọi đại diện nhóm gỗ. lên chữa bài. - HS của nhóm mang - GV nhận xét phần mẫu của nhóm lên chỉ vị trao đổi của HS các trí của tầng phát sinh và nhóm, yêu cầu HS rút ra nội dung trả lời, nhóm kết luận cuối cùng của
  5. hoạt động. khác nhận xét, bổ sung. Tiểu kết: - Cây to ra nhờ tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ. Hoạt động 2: II. NHẬN BIẾT VÒNG GỖ HÀNG NĂM, TẬP XÁC ĐỊNH TUỔI CÂY Hoạt động của GV Hoạt động của HS
  6. - GV cho HS đọc SGK, - HS đọc thông tin mục quan sát hình, tập đếm  SGK trang 51 mục vòng gỗ, thảo luận theo 2 “Em có biết” (trang 53), câu hỏi: quan sát hình 16.3 trao - Vòng gỗ hàng năm là đổi nhóm. gì? Tại sao có vòng gỗ - Đại diện nhóm trình sẫm và vòng gỗ sáng bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. màu? - Làm thế nào để đếm được tuổi cây? - Các nhóm đếm số - GV gọi đại diện 1-2 vòng gỗ trên miếng gỗ nhóm mang miếng gỗ lên của mình rồi trình bày trước lớp rồi đếm số vòng trước lớp, nhóm khác bổ gỗ và xác định tuổi cây. sung. - GV nhận xét và đánh giá điểm cho nhóm có kết quả đúng.
  7. Hoạt động 3: III. DÁC VÀ RÒNG Hoạt động của GV Hoạt động của HS - HS đọc thông tin  quan - GV yêu cầu HS hoạt động độc lập và trả lời câu hỏi: sát hình 16.2 SGK trang 52 và - Thế nào là dác? Thế nào là trả lời 2 câu hỏi. - HS trả lời, các HS khác ròng? - Tìm sự khác nhau giữa dác nhận xét, bổ sung. - HS dựa vào vị trí của dác và ròng? - GV nhận xét phần trả lời và ròng để trả lời câu hỏi của HS, có thể mở rộng: (phần bong ra là dác, phần Người ta chặt cây gỗ xoan rồi cứng chắc là ròng). ngâm xuống ao, sau một thời gian vớt lên, có hiện tượng phần bên ngoài của thân bong ra nhiều lớp mỏng, còn phần
  8. trong cứng chắc, Em hãy giải thích? - Dựa vào tính chất của dác - Khi làm cột nhà, làm trụ và ròng để trả lời (người ta cầu, thanh tà vẹt (đường ray dùng phần ròng để làm). tàu hoả) người ta sẽ sử dụng phần nào của gỗ? - HS tiếp thu. - GV chú ý giáo dục ý thức bảo vệ cây rừng. Tiểu kết: - Thân cây gỗ già có dác và ròng. 4. Củng cố - Gọi HS lên bảng chỉ trên tranh vị trí của tầng phát sinh, trả lời câu hỏi: thân cây to ra do đâu? - Xác định tuổi gỗ bằng cách nào? Xác định tuổi gỗ của miếng gỗ của nhóm hay nhóm khác.
  9. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Tìm đọc cuốn “Vì sao? Thực vật học”, chuẩn bị thí nhiệm theo nhóm cho bài sau SGK trang 54. - Ôn lại phần cấu tạo và chức năng của bó mạch. - Chú ý nhắc HS đọc trước bài 17, làm thí nghiệm (đặt cành hoa vào nước rồi dùng dao cắt bỏ 1 đoạn trong nước để bọt khí không làm tắc mạch dẫn).
Đồng bộ tài khoản