Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 18: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh nhận biết được những đặc điểm chủ yếu về hình thái phù hợp với chức năng của một số thân biến dạng qua quan sát mẫu và tranh ảnh. - Nhận dạng được một số thân biến dạng trong thiên nhiên.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 18: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 18: Thực hành:

QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh nhận biết được những đặc điểm chủ yếu
về hình thái phù hợp với chức năng của một số thân
biến dạng qua quan sát mẫu và tranh ảnh.

- Nhận dạng được một số thân biến dạng trong
thiên nhiên.

2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát mẫu vật, nhận biết kiến thức
qua quan sát, so sánh.

3. Thái độ

- Giáo dục lòng yêu thích môn học, yêu thiên nhiên
và bảo vệ thiên nhiên.II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- GV: Tranh phóng to hình 18.1 và 18.2 SGK.

Một số mẫu vật.

- HS: Chuẩn bị một số củ đã dặn ở bài trước, que
nhọn, giấy thấm, kẻ bảng ở SGK trang 59 vào vở.

III. PHƯƠNG PHÁP

Hoạt động nhóm nhỏ + Thực hànhIV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân
vận chuyển nước và muối khoáng?

- Chức năng của mạch rây?

3. Bài mới

Hoạt động 1:
I. QUAN SÁT MỘT SỐ THÂN BIẾN DẠNG

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

a. Quan sát các loại củ,
tìm đặc điểm chứng tỏ
chúng là thân
- HS đặt mẫu lên bàn
- GV yêu cầu HS quan quan sát tìm xem có chồi,
sát các loại củ xem chúng lá không?
có đặc điểm chứng tỏ
- HS quan sát tranh ảnh
chúng là thân.
và gợi ý của GV để chia
- GV lưu ý tìm củ su củ thành nhiều nhóm.
hào có chồi nách và gừng
đã có chồi để học sinh
quan sát thêm.
- Yêu cầu HS nêu
- GV cho HS phân chia
được:
các loại củ thành nhóm
+ Đặc điểm giống
dựa trên vị trí của nó so
nhau: có chồi, lá  là
với mặt đất và hình dạng
củ, chức năng. thân.

+ Đều phình to  chứa
- GV yêu cầu HS tìm
những đặc điểm giống và chất dự trữ.
khác nhau giữa các loại + Đặc điểm khác nhau:
củ này. củ gừng, dong (có hình
- GV lưu ý HS bóc vỏ rễ), dưới mặt đất gọi là
của củ dong, tìm dọc củ thân rễ.
có những mắt nhỏ đó là Củ su hào, khoai tây
chồi nách, còn các vỏ (dạng tròn to) thân củ.
(hình vẩy) là lá.

- GV cho HS trình bày
- Đại diện nhóm trình
và tự bổ sung cho nhau.
bày, các nhóm khác nhận
- GV yêu cầu HS xét, bổ sung,
nghiên cứu SGK trả lời 4
- HS đọc mục  SGK
câu hỏi trang 58.
trang 58, trao đổi nhóm
- GV nhận xét và tổng theo 4 câu hỏi SGK.
kết: một số loại thân biến
- Đại diện nhóm trình
dạng làm chức năng khác bày, các nhóm khác nhận
là dự trữ chất khi ra hoa xét, bổ sung.
kết quả.

b. Quan sát thân cây
xương rồng
- HS quan sát thân, gai,
- GV cho HS quan sát chồi ngọn của cây xương
thân cây xương rồng, thảo rồng. Dùng que nhọn
luận theo câu hỏi: chọc vào thân, quan sát
- Thân xương rồng hiện tượng, trả lời các câu
chứa nhiều nước có tác hỏi.
dụng gì?

- Sống trong điều kiện
nào lá biến thành gai?
- Đại diện nhóm trình
Cây xương rồng bày, các nhóm khác nhận
-
thường sống ở đâu? xét, bổ sung.
- Kể tên một số cây - HS đọc mục  SGK
mọng nước? trang 58 để sửa chữa kết
quả.- GV cho HS nghiên
cứu SGK rồi rút ra kết
luận chung cho hoạt động
1.

Tiểu kết:
- Thân biến dạng để chứa chất dự trữ hay dự trữ
nước cho cây.Hoạt động 2:

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ LOẠI THÂN
BIẾN DẠNGHoạt động của GV Hoạt động của HS
- GV cho HS hoạt động - HS hoàn thành bảng ở
độc lập theo yêu cầu của vở bài tập.
SGK trang 59. - HS đổi vở bài tập cho
- GV treo bảng đã hoàn bạn cùng bàn, theo dõi
thành kiến thức để HS bảng của giáo viên, chữa
theo dõi và sửa bài cho chéo cho nhau.
nhau. - 1 HS đọc to toàn bộ
- GV tìm hiểu số bài nội dung trong bảng của
đúng và chưa đúng bằng GV cho cả lớp nghe để
cách gọi cho HS giơ tay, ghi nhớ kiến thức.
GV sẽ biết được tỉ lệ HS
nắm được bài.4. Củng cố

- GV cho HS làm bài tập tại lớp, GV thu 15 bài
chấm ngày tại lớp.

- Hay kiểm tra bằng những câu hỏi như SGV.
5. Hướng dẫn học bài ở nhà
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”

- Chuẩn bị bài sau: Chuẩn bị các kiến thức cho tiết
sau ôn tập.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản