Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

Chia sẻ: pencil_4

MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh nắm được cấu tạo bên trong phù hợp với chức năng của phiến lá. - Giải thích được đặc điểm màu sắc của 2 mặt phiến lá. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 20: CẤU TẠO
TRONG CỦA PHIẾN LÁI. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Học sinh nắm được cấu tạo bên trong phù hợp với
chức năng của phiến lá.

- Giải thích được đặc điểm màu sắc của 2 mặt
phiến lá.

2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết.

3. Thái độ

- Giáo dục lòng yêu thích say mê môn học.II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

- GV: Tranh phóng to hình 20.4 SGK.
Mô hình cấu tạo 1 phần phiến lá, đề kiểm tra
photo hay viết trước vào bảng phụ.

III.PHƯƠNG PHÁP : Hoạt động nhóm nhỏ +
Giảng giải

IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY

1. Ổn định tổ chức
- Kiểm tra sĩ số.

2. Kiểm tra bài cũ

- Đặc điểm cấu tạo ngoài của lá?

- Lá sắp xếp như thế nào để nhận được nhiều ánh
sáng?

3. Bài mới

Mở bài như SGV.

Hoạt động 1:

I. BIỂU BÌ
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- HS đọc thông tin mục
- GV cho HS trong
nhóm nghiên cứu SGK  SGK, quan sát hình
trả lời 2 câu hỏi SGK 20.2 và 20.3 trao đổi theo
2 câu hỏi SGK.
trang 65.

- Yêu cầu HS phải nêu
được:

Biểu bì có tác dụng bảo
vệ: tế bào phải xếp sát
nhau.

Lỗ khí đóng mở giúp
- GV yêu cầu HS thảo
thoát hơi nước.
luận toàn lớp.
- Đại diện nhóm trình
- GV chốt lại kiến thức
bày, các nhóm khác nhận
đúng.
xét, bổ sung.
- GV có thể giải thích
thêm về hoạt động đóng
mở lỗ khí khi trời nắng và
khi râm.

- Tại sao lỗ khí thường
tập trung nhiều ở mặt
dưới của lá?
Tiểu kết:

- Lớp tế bào biểu bì có vách ngoài dày dùng để bảo
vệ, có nhiều lỗ khí để trao đổi khí và thoát hơi nước.
Hoạt động 2:
II. THỊT LÁHoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV giới thiệu và cho - HS nghe và quan sát
HS quan sát mô hình, mô hình trên bảng, đọc
hình 20.4 SGK, nghiên mục  và quan sát hình
cứu SGK. 20.4 SGK trang 66.

- GV gợi ý khi so sánh, - HS hoạt động cá nhân
chú ý ở những đặc điểm: và trả lời câu hỏi mục ,
hình dạng tế bào, cách ghi ra giấy.
xếp của tế bào, số lượng - HS trao đổi nhóm
lục lạp... theo những gợi ý của GV
- GV cho HS thảo luận và thống nhất ý kiến.
nhóm sau khi đã tự trả - Đại diện nhóm trình
lời. bày, các nhóm khác nhận
- GV ghi lại ý kiến của xét, bổ sung.
nhóm lên bảng để nhóm
khác theo dõi nhận xét,
bổ sung.

- GV nhận xét phần trả
lời của các nhóm, GV
chốt lại kiến thức như
SGV, cho HS rút ra kết
luận.

- Tại sao ở rất nhiều
loại lá mặt trên có màu
sẫm hơn mặt dưới?

Tiểu kết:
- Các tế bào thịt lá chứa nhiều lục lạp để chế tạo
chất hữu cơ.Hoạt động 3:

III. GÂN LÁ
Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- HS đọc mục  SGK
- GV yêu cầu HS
nghiên cứu SGK trang 66 trang 66 quan sát hình
và trả lời câu hỏi: 20.4 kết hợp với kiến

- GV kiểm tra 1-3 HS, thức về chức năng của bó
mạch ở rễ và thân, trả lời
cho HS rút ra kết luận.
câu hỏi SGK.
- Qua bài học em biết
- HS trả lời trước lớp,
được những điều gì?
HS khác bổ sung nếu cần.
- GV treo tranh phóng
to hình 20.4 giới thiệu
toàn bộ cấu tạo của phiến
lá.

Tiểu kết:

- Gân lá gồm các bó mạch có chức năng vận
chuyển các chất.4. Củng cố
- GV phát tờ photo bài tập cho HS (nội dung như
SGV).

- Trao đổi nhóm cho HS chấm bài cho nhau.5. Hướng dẫn học bài ở nhà

- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.

- Đọc mục “Em có biết”.

- Ôn lại kiến thức ở tiểu học: Chức năng của lá,
chất khí nào duy trì sự cháy.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản